Sungevity in het nieuws

Persberichten en publicaties

Sungevity: recordgroei zonnesystemen en verplichte keuring in 2017

Aanschaffers zonnesystemen jonger, minder hoge inkomens en meer huurwoningen

Amsterdam - Duidelijkheid over fiscale behandeling van zonnestroom zal dit jaar leiden tot minimaal 50% groei op de markt voor zonne-energie in Nederland, voorspelt Sungevity. Dit wordt voor een groot deel gevoed door de opmars van zonnepanelen op huurwoningen. Ook een verplichte kwaliteitstoets, passend bij een volwassen branche, ligt in het verschiet.

Na een lastig jaar krijgt zonnestroom in 2017 de wind stevig in de rug, verwacht zonnepanelenaanbieder Sungevity. Nu de politiek eind 2016 de knoop heeft doorgehakt om zelfopgewekte zonnestroom tot minimaal 2023 fiscaal voordelig te behandelen, is de grootste bron van financiële onzekerheid weggenomen. Tegelijkertijd blijven systeemprijzen dalen en neemt de efficiency van zonnepanelen toe.

“De deur staat wijd open voor een nieuwe groeispurt voor zonnestroom in Nederland die alle records verbreekt," meent vice-president van Sungevity, Roebyem Anders. “Wij denken dat de totale opwekcapaciteit in 2017 met minimaal 50% zal toenemen. Zonnepanelen zullen doorbreken bij een veel breder publiek: van jonge, minder vermogende huiseigenaren tot huurders.”


Kwaliteitseisen

Rolf Heynen, directeur Solar Solutions en initiatiefnemer van het Nationaal Solar Trendrapport, verwacht dat de overheid in 2017 ook scherpere eisen zal stellen aan de kwaliteit van dienstverlening in de zonnebranche. Heynen: “Zij zal inzien dat bij een volwassen branche ook een volwassen kwaliteitstoets hoort.” Nu heeft slechts een handvol bedrijven een keurmerk en zijn klanten nog regelmatig het slachtoffer van misleidend advies of onveilig geïnstalleerd zonnesystemen. 


Regulering

De roep om meer regulering komt, naast organisaties als de Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis, ook uit de branche zelf. Zeven op de tien zonnebedrijven in Nederland is van mening dat er onveilige installaties worden opgeleverd. Dit blijkt uit het Nationaal Solar Trendrapport 2017 van Solar Solutions dat 25 januari aanstaande wordt uitgereikt aan Ed Nijpels, voorzitter van de borgingscommissie Energieakkoord. Zes op de tien wil een verplichte opleveringskeuring voor elk zonnesysteem om dit te ondervangen.

De groeispurt in 2017 volgt op een matig jaar. In 2015 nam de geïnstalleerde opwekcapaciteit voor zonnestroom nog toe met een recordpercentage van 44% tot 1,5 gigawatt, volgens het CBS. Eind 2015 was het aantal huishoudens met zonnepanelen opgelopen tot 400.000, ofwel 6% van het totaal, berekende Milieu Centraal. De eerste cijfers voor 2016 suggereren echter dat de groei nog steeds doorzet (467MW geïnstalleerd in 2015 en 525MW in 2016).  “Door de knagende fiscale onzekerheid is de markt gestagneerd," aldus Anders. “Maar nu de rem er echt af is, zal de markt in 2017 sneller aantrekken.”

Jongere huiseigenaren en minder hoge inkomens

Volgens Sungevity zal de groeispurt niet meer voornamelijk door vermogende, vaak wat oudere, huiseigenaren gedragen worden, zoals in de afgelopen jaren. Vorig jaar zag het bedrijf al een voorzichtige kentering in dit patroon. Sungevity plaatste voor het eerst een significant aantal systemen bij jongere huiseigenaren met minder hoge inkomens. “We verwachten dat die trend krachtig zal doorzetten, zeker nu de financiële onzekerheid rond belastingvoordelen is weggenomen," zegt Anders. “Voor deze jonge groep zijn juist de financiële voordelen van zonnestroom doorslaggevend. De motivatie van oudere, vermogende huiseigenaren is vaak meer milieugedreven.”


Zonnepanelen op huurwoningen breekt door in 2017

Sungevity verwacht verder dat zonnestroom op huurwoningen in bezit van woningcorporaties een grote vlucht zal nemen. In 2017 voorspelt het bedrijf zeker 50.000 nieuwe huurdaken van zonnepanelen te voorzien. In 2015 nam het aantal huurwoningen van corporaties met zonnesystemen al met bijna 70% toe tot 50.000: nog steeds een bescheiden aantal op een woningvoorraad van in totaal 2,2 miljoen. In 2016 leidde toenemende zorgen over mogelijke afschaffing van de fiscale voordelen voor zonnestroom echter tot stopzetting van veel geplande projecten. Met het aangepaste beleid zal de draad weer worden opgepakt, denkt Sungevity.

 “Woningcorporaties zullen in 2017 hun oude projecten weer afstoffen en nieuwe projecten opstarten," zegt Anders. “Niet alleen omdat er nu eindelijk duidelijkheid is over de fiscale voordelen voor zonnestroom die cruciaal zijn voor hun business case, maar ook vanwege aanhoudende maatschappelijke druk om de woningvoorraad te verduurzamen. Beide factoren zullen leiden tot een definitieve doorbraak van zonnestroom in de huursector.”


Nationaal Solar Trendrapport

Op 25 januari wordt het Nationaal Solar Trendrapport door Cindy van der Velde, directeur Vereniging Eigen Huis, uitgereikt aan Ed Nijpels, voorzitter van de borgingscommissie Energieakkoord. Het volledige programma is te zien op de website.

Ontdek hoeveel je kan besparen