Terug naar Blog

Generatie Zon: in gesprek met installatiepartner Jan

Sinds de oprichting van zijn eigen installatiebedrijf werkt Jan nauw samen met Sungevity. “Ik begon in mijn eentje met het installeren van zonnepanelen, maar voor ik het wist, had ik één en inmiddels zelfs 12 werknemers. Met Sungevity als opdrachtgever en sparringpartner plaatsen wij al enkele jaren zonnepanelen op een- en meergezinswoningen. Door alle projecten die we samen oppakken, loopt één rode draad, namelijk veiligheid.”

Generatie Zon: in gesprek met installatiepartner Jan

Ik ben installateur geworden omdat ik voldoening haal uit het gevoel dat ik iets achterlaat dat helemaal ‘af’ is. Bij het installeren van zonnepanelen kan ik binnen één dag een compleet en goed functionerend zonnesysteem achterlaten. Wanneer ik wegrij, zie ik de zonnepanelen op het dak liggen en denk ik: “Zo, dit is klaar.” En ik heb ook nog eens een positieve invloed gehad op het milieu en vaak wat geld in de zak van de bewoners gehouden.

 

Veilig en uitvoerbaar

Hoewel ik het allerliefst op het dak sta, vind ik de rol van bedrijfsleider ook erg interessant. Zo kan ik zelf slimme oplossingen bedenken om installaties soepeler, efficiënter en veiliger te maken. Dat geeft me energie. Neem bijvoorbeeld veiligheid tijdens installaties. Hoewel er officiële regels zijn, zijn die soms niet voor iedereen duidelijk en houden niet alle installateurs zich eraan. Als werkgever is het mijn verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat er écht veilig wordt gewerkt. De veiligheidsmaatregelen moeten wel uitvoerbaar zijn, zodat mijn installateurs nog steeds met plezier het dak opgaan. Als werkgever moet ik de volgende 3 dingen bieden: het juiste materiaal, een goede opleiding en regelmatige controles. Dat laatste punt is lastig als je het zo druk hebt, dus het is fijn dat Sungevity als partner hierbij helpt.

“Veiligheidsmaatregelen moeten uitvoerbaar zijn. Dit is een uitdaging waar ik me over buig als bedrijfsleider, en waar Sungevity me bij ondersteunt.”

 

Samen sterk beginnen

Het is handig als je vanaf het begin van een samenwerking helder hebt wat je van elkaar kunt verwachten. De onboarding bij Sungevity heeft hier zeker aan bijgedragen. Die was strikt, maar dat snap ik helemaal. Voor mij is veiligheid namelijk ook de hoogste prioriteit, waardoor ik heel streng ben met mijn team als het gaat over het toepassen van veiligheidsmaatregelen zoals bijvoorbeeld leuningen, harnassen en helmen. Tegelijkertijd zijn de eisen die Sungevity stelt aan kwaliteit en veiligheid heel redelijk. Ik hoef bijvoorbeeld niet in mijn eentje te bedenken hoe ik het beste aan de kwaliteits- en veiligheidseisen kan voldoen; dat doe ik samen met de Technische Specialisten van Sungevity. Naast de vaste regels waar ik als installatiepartner aan moet voldoen, hebben we tijdens de onboarding ook gesprekken gevoerd waarin we tot een werkbaar plan kwamen voor onze samenwerking.

 

Een extra paar ogen

Naast de ondersteuning en handvatten van Sungevity zie ik het als mijn verantwoordelijkheid om de beste methoden en materialen te kiezen om de installaties veilig te maken. Hoe dan ook vergt het vaak extra inzet, tijd en geld. Er zijn bedrijven die deze moeite niet nemen omdat het niet streng wordt gecontroleerd, maar mijn teams zijn gewend om volgens strenge regels te werken. Ik zorg ervoor dat alle installateurs de nodige middelen bij zich hebben en deze ook daadwerkelijk gebruiken, maar het blijft lastig om dit in mijn eentje te controleren. Vooral het feit dat de Technische Specialisten van Sungevity langskomen voor veiligheidsinspecties houdt het proces van veilig werken op de rails. Dit is simpelweg essentieel, anders raakt de focus op veiligheid verloren. Ik denk dat het bewustzijn voor veiligheid nog moet groeien in onze sector, en ben daarom heel blij dat ik een partner heb die meekijkt, regelmatig veiligheidsinspecties uitvoert en serieus waakt over de veiligheid.

“Veiligheid de hoogste prioriteit maken, dat doen installatiepartner en opdrachtgever samen.”

 

Slim samenwerken voor meer veiligheid

Daarnaast vind ik het fijn om, wanneer ik daar behoefte aan heb, met de Technische Specialisten van Sungevity te kunnen sparren over praktische oplossingen: we kijken samen naar een klus, overleggen hoe we deze opbouwen, bespreken de haalbaarheid en bekijken welke aanpassingen we mogelijk moeten maken om de installatie veilig te laten verlopen. Het is fijn om sparringpartners binnen handbereik te hebben. Zo heb ik voor elk project contact met de verantwoordelijke projectmanager, en is er een hoofdaanspreekpunt bij Sungevity die allerlei operationele zaken op zich neemt. Wanneer ik hem bel, gaat het meestal om iets dringends en wordt het meteen opgelost. De gestroomlijnde communicatie bespaart me veel tijd en moeite, iets wat als bedrijfsleider altijd schaars is.

 

Van bijzaak naar topprioriteit

Als je het mij vraagt, was veiligheid in de zonnepanelensector nog niet zo lang geleden een beetje een bijzaak, terwijl het topprioriteit zou moeten zijn. Ik vind het goed om te zien dat steeds meer bedrijven de touwtjes in eigen handen nemen en strenge veiligheids- en kwaliteitsnormen formuleren voor zonnepaneleninstallaties. Inspecties kunnen bijdragen aan het waarborgen van de veiligheid en het behalen van de vereiste normen bij installaties. Echter, omdat inspecties slechts een controlemaatregel zijn en geen vervanging voor de correcte installatie (die altijd volgens dezelfde strikte richtlijnen moet plaatsvinden), vormen ze geen alomvattende oplossing. Uiteindelijk komt het erop neer dat opdrachtgever, werkgever en installateur het samen moeten doen: de een moet zorgen voor de juiste materialen en tools, een goede opleiding en begeleiding, de ander brengt het in actie. Door de maatregelen die wij nemen, zetten wij grote stappen naar een realiteit waarin veiligheid de hoogste prioriteit is.

Ontdek hoe we veiligheid in de toekomst van zonnepaneleninstallaties verder kunnen integreren. Download onze whitepaper!

Whitepaper veiligheid en kwaliteit

Hoe wordt veiligheid een integraal onderdeel van zonnepaneleninstallaties? In deze whitepaper onze uitdagingen en de stappen die we nu al zetten.

Download whitepaper