Terug naar Blog

[Whitepaper] - Hoe stimuleer je duurzaam gedrag onder huurders

Technische oplossingen voor de energie – en warmtetransitie zijn er dankzij een innovatieve markt talrijk. Denk bijvoorbeeld aan (hybride) zonnepanelen, windmolens, warmtepompen of thuisbatterijen voor de opslag van schone stroom. Aanbod ten overvloed dus om al die noodzakelijke transities in te voeren en klimaatverandering tegen te gaan. Maar de praktijk leert dat we er met technische oplossingen alleen niet komen.

[Whitepaper] - Hoe stimuleer je duurzaam gedrag onder huurders

Inzichten en tips over hoe je huurders meekrijgt in de energietransitie

Het belangrijkste en vaak ook het moeilijkste deel is om mensen zover te krijgen om de duurzame oplossingen te omarmen. Gedragsverandering begint bij de mensen thuis. Bij Sungevity vinden wij dat gedragsverandering meer aandacht zou moeten krijgen, en daarom verdiepen we ons al jaren in de vraag ‘hoe krijgen wij mensen mee in de energietransitie?

In deze whitepaper nemen we je mee in wat de praktijk ons heeft geleerd over huurderscommunicatie en vatten kort samen wat ons onderzoek naar gedragsverandering heeft uitgewezen. WE delen hoe wij de theorie in de praktijk brengen en bij onze verduurzamingsprojecten zorgen voor een hoger instemmingspercentage. Tot slot werpen we een korte blik op de toekomst: wat betekenen de snel stijgende energieprijzen en de steeds verder oplopende druk om te verduurzamen voor de communicatie met huurders?

Download de whitepaper hier