Vanwege de grote vraag naar zonnepanelen nemen wij momenteel geen nieuwe klanten aan.

Lees meer
Doe de dakscan

Zonnepanelen voor de zakelijke markt

Sungevity is een missiegedreven bedrijf. Ons doel is om zonne-energie de norm te maken, om klimaatverandering tegen te gaan. Wij kijken daarom naar de lange termijn: een duurzame toekomst.

Woningcorporaties

Woningcorporaties staan voor de uitdaging om te verduurzamen. Daarvoor zijn partners nodig die kijken naar de langere termijn. Sungevity helpt graag met zonnepanelen, waar huurders direct van profiteren.

Meer informatie voor woningcorporaties

Vastgoedeigenaren

Vastgoedeigenaren staan voor de uitdaging om te verduurzamen. Daarvoor zijn partners nodig die kijken naar de langere termijn. Sungevity helpt graag met zonnepanelen, waar huurders direct van profiteren.

Meer informatie voor vastgoedeigenaren

Blik op de toekomst

Lees meer over Sungevity

Whitepaper gedragsverandering

Een energieneutrale toekomst voor de woningsector staat of valt bij bewoners. Maar hoe stimuleer je huurders tot duurzame gedragsverandering? Voor woningcorporaties en vastgoedeigenaren is dit een terugkerende uitdaging, voor ons prioriteit nummer 1. Onze ervaringen en onderzoeksresultaten bundelden we in een whitepaper

Download de whitepaper

Case study Meergezinswoningen

Meergezinswoningen verduurzamen? Dat brengt uitdagingen met zich mee. Bijvoorbeeld op het gebied van doelstellingen, kenmerken van het gebouw, belanghebbenden en behoeftes. Voor iedere uitdaging bestaat een passende oplossingen. Op basis van een aantal van onze business cases leggen we in onze case study uit hoe je doelstellingen m.b.t verduurzaming van hoogbouw gemakkelijk realiseert.

Download de case study