Terug naar Blog

Generatie Zon: in gesprek met Francesca van AMS Institute

Francesca werkt als Projectmanager Onderzoek & Innovatie bij AMS Institute. Zij coördineert het project voor de gemeente Amsterdam, waar Sungevity Extended Life zonnepanelen installeerde op de Kazerne Reigersbos in Amsterdam Zuidoost. “Ons doel met dit project is om bewoners in de regio bewuster te maken van duurzaamheid en hun gedrag op een positieve manier te beïnvloeden. De tweedehandspanelen maken duurzaamheid en circulariteit concreet en tastbaar.”

Generatie Zon: in gesprek met Francesca van AMS Institute

Circulariteit-enthousiasteling

“Ik ben geboren in Italië, maar heb veel gereisd om oplossingen voor plasticvervuiling te vinden. Nu werk ik bij AMS Institute, waar ik me onder andere bezighoud met stedelijke plasticvervuiling en circulaire zonnepanelen. Amsterdam streeft ernaar om in 2050 volledig circulair te zijn, en ik ben vastberaden om mijn steentje hieraan bij te dragen. In Amsterdam worden steeds meer zonnepanelen geïnstalleerd, wat heel positief is. Maar deze groei brengt ook uitdagingen met zich mee, met name de vraag wat er met de panelen gebeurt als ze van het dak worden gehaald. Onderzoek van de TU Delft en het AMS Institute toont aan dat Amsterdam ongeveer 800 kton CO2-uitstoot kan voorkomen door afgedankte zonnepanelen die nog minimaal 10 jaar duurzame stroom kunnen opwekken, te hergebruiken. “Daarom hebben we Sungevity bij dit project betrokken: met hun Extended Life panelen geven ze zonnepanelen een tweede leven,” vertelt Francesca.

Actiegericht onderzoek naar hergebruik

Francesca legt uit: “We combineren de installatie van tweedehandspanelen met actiegericht onderzoek, in samenwerking met de TU Delft in het living lab van het AMS Institute. Het doel van dit onderzoek: de klantreis en business case voor het hergebruik van zonnepanelen verkennen. De resultaten van dit onderzoek zijn beschikbaar vanaf begin 2024. Enkele voorlopige bevindingen geven aan dat het verstandig is om de installatie van tweedehandspanelen te koppelen aan sociale doelen, zoals het bestrijden van energiearmoede en het opleiden van jongeren in de buurt tot installateurs.”

Downcycling versus een tweede leven

Sungevity’s Projectmanager Pepijn heeft samen met Francesca de coördinatie van dit circulaire project opgepakt: “Helaas belanden de meeste gebruikte panelen momenteel nog op één hoop, waardoor downcycling de enige optie is. Downcycling betekent dat de materialen waar zonnepanelen uit gemaakt zijn bij hergebruik een lagere kwaliteit of waarde krijgen. Dat is zonde, omdat veel van de panelen die ergens van het dak worden gehaald nog vele jaren energie kunnen opwekken. Door panelen een tweede kans te geven op een ander dak, verlengen we de levensduur van zonnepanelen.”

“Onderzoek van de TU Delft en het AMS Institute toont aan dat Amsterdam ongeveer 800 kton CO2-uitstoot kan voorkomen door afgedankte zonnepanelen te hergebruiken die nog minimaal 10 jaar duurzame stroom kunnen opwekken.”

Een tweede kans met de Extended Life aanpak

De zonnepanelen op het dak van Kazerne Reigersbos komen van Stichting ZonNext, een platform dat Sungevity in 2021 samen met WEEE Nederland heeft opgericht om vraag en aanbod van tweedehandszonnepanelen bij elkaar te brengen. Pepijn: “Dat de panelen op het dak van de kazerne een tweede leven krijgen, is een echte win-win situatie! In totaal hebben we 24 zonnepanelen geïnstalleerd en aangesloten op de centrale voorzieningen, zoals algemene verlichting en veelgebruikte apparaten. Op deze manier kunnen alle ondernemers, kunstenaars en culturele organisaties in het gebouw profiteren van de opgewekte zonnestroom.”

Circulaire én sociale doelen

“Dit project levert niet alleen voordelen op voor circulariteit, maar biedt ook sociale meerwaarde. “Veel Amsterdammers weten nog niet hoe ze hun leefomgeving duurzamer kunnen maken. Om bewoners in de omgeving te informeren en het bewustzijn over circulariteit en duurzaamheid te vergroten, organiseerden vrijwilligers een Duurzaamheidsmarkt in Kazerne Reigersbos. De feestelijke onthulling van de zonnepaneleninstallatie was de kers op de taart,” vertelt Francesca. Met dit initiatief brengen we onze circulaire doelstellingen in lijn met sociale doelen. Het doel: energiearmoede zo effectief mogelijk bestrijden, kansen creëren voor werklozen en de milieu-impact van zonnepanelen verminderen,” legt Francesca uit.

Blik in de toekomst

Pepijn: “Op een gegeven moment worden de panelen gedemonteerd en teruggestuurd naar ZonNext. Dit zorgt voor een duurzame levenscyclus voor de gebruikte zonnepanelen en een milieuvriendelijke benadering van het beheer van de installatie.” Francesca: “Mijn droom is een duurzame toekomst voor steden over de hele wereld. Als we hier in Amsterdam ons best blijven doen, hoop ik dat andere steden snel ons goede voorbeeld volgen.”