Terug naar Blog

[Case study] - Zonnepanelen op meergezinswoningen

In het begin van de energietransitite leek meer ingezet te worden op het verduurzamen van eengezinswoningen. Inmiddels worden ook steeds meer meergezinswoningen verduurzaamd. Het verduurzamen van meergezinswoningen brengt specifieke uitdagingen met zich mee.

Projectscan meergezinswoningen woningcorporaties - stap 3

Uitdagingen en oplossingen voor woningcorporaties en vastgoedpartijen

De afgelopen tijd heeft Sungevity in verschillende projecten ervaring opgedaan met het verduurzamen van meergezinswoningen.

Meergezinswoningen verschillen bijvoorbeeld veel meer van elkaar dan eengezinswoningclusters, hebben een ander dakoppervlak of een specifieke energiebehoefte.

In deze case study worden een aantal van deze projecten uitgelicht en geven we antwoord op de volgende vragen:

• Wat waren de specifieke uitdagingen van elk project?
• Hoe zijn we hiermee omgegaan?
• Welke verschillende verduurzamingsroutes zijn er mogelijk voor meergezinswoningen?
• Welke factoren zijn van invloed op de keuze voor een specifieke route?

Download de case study hier