Sungevity in het nieuws

Persberichten en publicaties

Huurdakrevolutie: woningcorporaties moeten massaal over op solar

Amsterdam, 31 oktober 2017 – Op 2 november wordt de Huurdakrevolutie gelanceerd: een samenwerkingsverband dat ernaar streeft om 10% van alle huurdaken in Nederland in 2020 te voorzien van zonnepanelen en zo bij te dragen aan de verduurzaming van de woningvoorraad. Tijdens het inspiratie-event in Amsterdam committeren landelijke woningbouwcorporaties, waaronder De Alliantie en Domesta zich aan deze doelstelling en ondertekent Rob Haans, directievoorzitter De Alliantie en bestuurslid van Aedes, een 'zonne-belofte' namens de Alliantie. Ook Stichting Urgenda onderschrijft het streven van de Huurdakrevolutie.

Vergroening van gebouwen is doorslaggevend voor de oplossing van het klimaatprobleem. De gebouwde omgeving veroorzaakt een derde van de CO2-uitstoot. Verduurzaming van de woningvoorraad is daarom een hoge prioriteit. Op dit moment ligt de huursector nog ver achter. Zo is slechts 2% van de huurdaken voorzien van zonnepanelen.

Woonvoorraad verduurzamen

Hoe kan de versnelling van zonnestroom worden ingezet? Hoe snel moeten we zijn, en wat hebben we nodig om 10% van de daken van zonnestroom te voorzien, ofwel  1,5 miljoen extra zonnepanelen in 2020? Directeuren en MT leden van woningbouwcorporaties committeren zich als eerste aan de doelstelling van de Huurdakrevolutie. Tevens delen verschillende sprekers van woningcorporaties van o.a. Ymere, de Alliantie, Groen West, en Domesta,  hun vernieuwingsdrift om, door vol in te zetten op zonnestroom, versneld de woonvoorraad te verduurzamen.

Woonlasten besparen

De Huurdakrevolutie, een initiatief van gebouwverduurzamer INNAX en zonnepanelenleverancier Sungevity, is bedoeld voor de gehele industrie. Beide partijen nodigen woningcorporaties en andere spelers in de markt uit om krachten te bundelen rond kennis, inkoopkracht en goedkope financiering om de doorbraak van zonnestroom op huurwoningen te forceren. Het streven is om met z’n allen 10% van alle huurdaken met zonnepanelen te voorzien in 2020. Door aan te sluiten bij het initiatief, kunnen woningcorporaties een belangrijk deel van hun duurzaamheidsambities halen en woonlasten voor hun huurders besparen. 


Voor meer informatie, zie huurdakrevolutie.nl

Ontdek hoeveel je kan besparen