Het Sungevity blog

Zonne-experts aan het woord.

Terug naar overzicht Opinie & achtergrond

ACM: installateurs als verkopende partij eerstverantwoordelijke bij defect zonnepaneel

Een fabrieksgarantie op een zonnepaneel is drie tot zes keer hoger dan een garantie op een nieuwe auto. Staan hoge fabrieksgaranties wel in verhouding tot de kostprijs van een zonnepaneel? En hoe zit het eigenlijk met de aansprakelijkheid zodra een zonnepaneel stuk gaat?  Solar Magazine schreef er deze reportage over. Ook Sungevity komt aan het woord. 

'Ik ken geen ander product waarbij zulke hoge fabrieksgaranties worden afgegeven. Dat leidt tot vragen bij klanten. Waarom is de garantie zo hoog? Daar zal je wel een reden voor hebben?' Aan het woord is Gerard van Amerongen, voorzitter van branchevereniging Holland Solar. Hij verwoordt de gevoelens die al langer in de markt leven. Op een nieuwe auto wordt doorgaans een fabrieksgarantie van twee tot drie jaar gegeven. Bij een pv-systeem ligt dit stukken hoger.
 

Productaansprakelijk

Voor de gemiddelde consument zal naast prijs en kwaliteit productgarantie ook een rol spelen. En zolang het product werkend is, hoeft deze ook niet geclaimd te worden. Maar zodra het wel fout gaat, heerst er nog veel onduidelijkheid welke partij garantie moet verlenen of productaansprakelijk is bij een calamiteit. En wordt de consument ook gecompenseerd voor het verlies aan productie? Een woordvoerster van de Autoriteit Consument & Markt legt uit dat er ook verschillen zijn in productaansprakelijkheid en koopgarantie. Zij zegt: 'De importeur is productaansprakelijk wanneer de zonnepanelen fysieke schade aan mensen of materiele schade hebben toegebracht. De importeur heeft geen verplichtingen ten aanzien van een fabrieksgarantie, tenzij hij hier uitdrukkelijk voor kiest. Fabrieksgarantie is wettelijk ook niet vastgelegd en het is aan de fabrikant wat de omvang is van de geboden garantie.'
 

Koopgarantie

Het is de verkopende partij, zoals een leverancier of installateur, waar de koper moet aankloppen als een zonnepaneel stuk gaat. Ze vervolgt: 'De verkoper kan zich niet verschuilen achter een fabrieksgarantie. Als het product ondeugdelijk is of niet aan de koopovereenkomst beantwoordt, is de verkoper verantwoordelijk voor herstel, vervanging of teruggave van het aankoopbedrag. Als de verkoper niet duidelijk heeft gemaakt dat de lange fabrieksgarantie veel beperkingen kent, dan kan dit van invloed zijn op de verwachtingen die de consument van de zonnepanelen mocht hebben. De verkoper kan daarom na langere tijd nog worden aangesproken door de consument indien de zonnepanelen ondeugdelijk blijken.' Uit deze woorden blijkt dat de verkopende partij garant staat, zodra een product stuk gaat of mankementen vertoont.

Faillissement

Maar wat te doen als een importeur of verkopende partij failliet gaat of een doorstart krijgt via een andere BV? De woordvoerster van de ACM: 'Dat kan alleen als de consument nog fabrieksgarantie heeft waarin staat dat hij rechtstreeks een claim kan indienen bij de fabrikant. Als die garantie er niet (meer) is, dan heeft de consument geen mogelijkheden om een partij aan te spreken en moet hij voor eigen kosten de schade herstellen.'

Relativering over (fabrieks) garanties lijkt dan ook op zijn plaats, vindt Van Amerongen. Volgens hem is voor de consument vertrouwen in een bedrijf belangrijker. Hij zegt: 'Vertrouwen is geen garantie. Bij vertrouwen gaat het erom wat een bedrijf heeft gepresteerd en wat zijn klanten erover zeggen. We geloven ook meer in zekerheid vooraf dan een garantie achteraf. Met een Zonnekeur installatiekeurmerk krijgt een consument een installatiegarantie van achttien maanden en een prestatiegarantie van vijf jaar. Dat betekent dat binnen een periode van vijf jaar de installatie de prestatie en output levert zoals deze in de offerte is bespiegeld. Dat ligt hoger dan de norm van UNETO-VNI.'

Volwassenheid

Ook Wim Sinke, programmamanager zonne-energie bij ECN, relativeert enigszins het belang van garantie: 'Een garantie is voor de koper een manier om met bewijslast een vorm van vergoeding te krijgen voor geleden financiele schade. Ik zie dat de branche de nadruk steeds meer verlegt van productgaranties naar garanties op de daadwerkelijke productie en opbrengst van een systeem. Dat is naar mijn idee een teken van volwassenheid, omdat consumenten meer zekerheid krijgen over de hoeveelheid elektriciteit waar ze gegarandeerd op kunnen rekenen. Dat zegt mij meer dan een lange garantieperiode voor componenten. Consumenten die nog meer zekerheid willen kunnen daarvoor een aanvullende verzekering afsluiten zoals je dat ook in andere branches ziet, zoals witgoed en elektronica.'

Sungevity is een van de weinige die opbrengstgarantie aanbiedt. Sales manager Dorus Visser: 'We garanderen dat een installatie voor een periode van 20 tot 25 jaar minstens 95 procent van de voorspelde kilowattuurproductie behaalt. Consumenten vinden het vaak nog eng om een systeem aan te schaffen. Door de nadruk op lage prijs is er juist minder vertrouwen in zonne-energie ontstaan. We zien zonne-energie niet als product, maar als een dienst zoals het ook in Amerika wordt 'gemarket'.' Maar hoe gaat men anticiperen op een eventueel versoberde salderingsregeling in 2020? Visser: 'Zodra blijkt dat een systeem van een klant onderproduceert, wordt dat deel van zijn stroom achter de meter nog door ons met 0,23 euro per kilowattuur vergoed, ongeacht wat er met teruglevertarieven gebeurt op de lange termijn.'
 

Slager en eigen vlees

Ook de Stichting Garantiefonds Zonne Energie is opgericht om 'calamiteiten te dekken'. Wat houdt dat in? Medeoprichter Ron Welberg van BonGo Solar: 'Mocht een klant hebben aanbetaald, maar de verkopende partij (red. aangesloten bij het fonds) gaat failliet of is in surseance van betaling, dan wordt de aanbetaling vergoed door een andere leverancier uit het garantiefonds en maakt deze partij de klus af. Een claim op de productgarantie wordt door ons afgehandeld, zodat een klant niet naar een fabrikant in voornamelijk Azie hoeft te bellen.'

Het garantiefonds heeft een geschillencommissie die deels bestaat uit leden van het fonds zelf. ls dat niet een slager die zijn eigen vlees keurt? Welberg: 'Beter een slager die zijn eigen vlees keurt, dan geen slager.'

Over Sungevity
Het is onze missie om de “Rooftop Revolution" te versnellen en alle daken vol met zonnepanelen te leggen. Al sinds 2012 zijn wij dé zonne-expert van Europa, met meer dan tienduizend installaties op onze naam. Onze aanpak? Op afstand kijken wij met geavanceerde software heel nauwkeurig naar jouw dak, je wensen en situatie. Alles om je zo goed en duidelijk mogelijk te adviseren. Zo weet je precies wat jouw opbrengst, kosten en voordeel zijn én dus precies hoeveel je bespaart. Meer over Sungevity

Ontdek hoeveel je kan besparen