Het Sungevity blog

Zonne-experts aan het woord.

Terug naar overzicht Opinie & achtergrond

2018 - Een kijkje in de glazen zonnepanelen bol

Roebyem Anders, oprichter van Sungevity kijkt in de glazen bol en blikt vooruit op 2018. Wat zijn de trends in zonne-energie, wat zijn de kansen en uitdagingen dit jaar? Lees het hier.  

In 2018 groeit de markt voor kleine zonnesystemen onverdroten door. Vooral woningcorporaties hebben de smaak te pakken:  het aantal huurwoningen met zonnestroom zal verdubbelen.

Het aantal corporatie huurwoningen met zonnestroom zal in 2018 verdubbelen naar 100.000, verwacht Sungevity, ofwel bijna 5% van alle huurwoningen in het bezit van woningcorporaties. Daarmee komt de doelstelling van 10% voor 2020 waar de Stichting Huurdakrevolutie, een initiatief van Sungevity en zonnestroomconsultant Innax, naar streeft duidelijk in zicht. Woningcorporaties hebben ruim tweederde van de 3,3 miljoen huurwoningen in Nederland in hun bezit.

“In 2017 zagen we een recordaantal aan nieuw geplande projecten voor huurwoningen”, aldus onze oprichtster Roebyem Anders. ‘De trek zit zo in de schoorsteen dat Stichting Huurdakrevolutie haar doelstelling fors naar boven heeft bijgesteld.” Het totaal aantal zonnesystemen op woningen steeg begin 2017 tot boven de 500.000. Huiseigenaren vormen daarbij nog steeds het leeuwendeel: 10,5% van de ruim vier miljoen koopwoningen hebben inmiddels zonnestroom. Roebyem: “Maar de huursector  is met een forse inhaalslag bezig.”

De zonne-revolutie

De groei in de huursector staat niet op zichzelf: na een sterk 2017 verwacht Sungevity dat de markt voor zonnestroom dit jaar definitief de knik in de exponentiële groeicurve bereikt. Zo breekt ons land volgens GTM Research in 2018 door naar de exclusieve club van 13 landen waar de opwekcapaciteit met meer dan 1 gigawatt per jaar zal groeien. Dat is een forse sprong ten opzichte van 2016, het laatste jaar waarvoor definitieve CBS-cijfers bekend zijn. In dat jaar groeide de opwekcapaciteit met een halve gigawatt naar 2 gigawatt in totaal.

Roebyem: “Toen wij vijf jaar geleden zeiden dat het die kant op ging, werden we nog voor gek verklaard. En die sprong naar 1 gigawatt groei is nog maar het begin. Holland Solar verwacht dat de teller in 2023 op 22 gigawatt opwekcapaciteit zal staan. Wij denken dat dat cijfer heel goed 15% tot 25% hoger kan uitpakken. Als het verleden ons iets geleerd heeft, is dat groeiramingen voor de markt voor zonnestroom achteraf vrijwel altijd te voorzichtig blijken te zijn geweest. Zonnestroom wordt al aangeduid als de grootste revolutie na het internet.”

Het verschil zit in Sungevity’s afwijkende verwachting over de groei van de markt voor kleine zonnesystemen, vooral voor huurwoningen. Deze markt leunt nog steeds op de salderingsregeling die huishoudens met zonnepanelen energiebelasting op hun zelf-gebruikte zonnestroom kwijtscheldt. Door de afschaffing van salderen in 2020, en onduidelijkheid over de terugleveringsregeling daarna, verwachten veel marktexperts dat de groei van kleine systemen zich zal stabiliseren op 300 tot 400 megawattpiek per jaar, schreef de Marktgids voor Zonne-energie 2018. De stormachtige groei zou vooral komen van grote commerciële systemen en zonneparken.

“Wij zien in de markt inderdaad onzekerheid over de salderingsregeling. We merken echter dat de voordelen om over te stappen op zonnestroom nog steeds zwaarder wegen”, zegt Roebyem. “Terwijl de marktgroei in 2016 nog duidelijk afremde omdat veel geïnteresseerde particulieren door onzekerheid rond salderen werden afgeschrikt en besloten te wachten, zijn installaties van kleine systemen in 2017 weer vol op stoom gekomen. Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat heeft in ieder geval het volgende aangegeven: “Ik denk dat we sowieso moeten zeggen dat de nieuwe regeling ook op een of andere verstandige manier rekening moet houden met de rechten van mensen die al begonnen zijn aan dit avontuur. We moeten mensen niet afschrikken. Laat ik dus hier via de voorzitter, via mevrouw Mulder, tegen de overwegers van zonnepanelen op hun dak zeggen dat zij zich niet zouden moeten laten afschrikken.” We gaan er vanuit dat hij daad bij woord voegt en denken dan ook dat in 2018 en in de jaren daarna de groei zal blijven versnellen. De zonne-revolutie is niet meer te stoppen.”

Sungevity ziet daar goede fundamentele redenen voor. Ten eerste is de prijs van een volledig geïnstalleerd systeem van 10 panelen ook in 2017 weer fors gedaald: met 10% volgens Milieucentraal. Op dit moment is de gemiddelde terugverdientijd van een systeem nog maar zo’n 6-7 jaar.” Roebyem: “Die prijsdaling van zonnepanelen zal stug blijven doorzetten. Wij verwachten wel een stijging in de installatiekosten door krapte in de installatiebranche. Al met al zal de prijs stabiliseren of iets dalen. Het loont in ieder geval niet om te wachten.” Andere structurele trends die de markt van kleine zonnesystemen opstuwen, zijn de aantrekkende nieuwbouwmarkt en de vastberadenheid bij woningcorporaties om hun bestaande huurwoningvoorraad te verduurzamen.

Nieuwbouw = zonnesysteem

Roebyem: “Meer nieuwbouw betekent bijna automatisch meer kleine zonnesystemen. Het is één van de weinige manieren om de strenge bouwnormen voor energie-efficiënte te halen. En bij woningcorporaties zien we dat zonnepanelen gezien worden als het ideale startpunt om te verduurzamen. Omdat de besparing van zonnepanelen goed voorspeld kan worden en huurders zichtbaar (en voelbaar in de portemonnee)  profiteren, herstelt het vertrouwen van huurders in de woningcorporaties. Het wordt dan ook als de ideale eerste stap gezien op weg naar klimaatvriendelijke ‘nul op de meter’ woningen.  

Alternatieven voor gestapelde bouw en huurwoningen

Een ander belangrijk element is dat er qua financiering meer goedlopende alternatieven voorhanden zijn, zoals de postcoderoosregeling. Hierbij betrekt een groep huishoudens via een energiecoöperatie zonnestroom van een gezamenlijk systeem, inclusief een forse, structurele korting op de energiebelasting. Roebyem: ”Het mooie van de postcoderoosregeling is dat het ook geschikt is voor gestapelde bouw en voor huurwoningen. Die kunnen op afstand ook profiteren van besparingen van de zon”

In 2017 werden 100 nieuwe collectieve burgerinitiatieven opgestart, volgens de Lokale Energie Monitor van Hier Opgewekt, waarvan 63 postcoderoosprojecten. Voor de komende twee jaar zijn nu al 230 andere projecten gepland. “De totale megawattbijdrage is misschien nog niet zo heel groot”, zegt Roebyem. “Maar de groei is spectaculair: vier jaar geleden bestond dit segment nog nauwelijks.”

Batterijopslag laat niet lang meer op zich wachten

Ook het moment dat batterijopslag de vraag over vergoedingen compleet overbodig maakt, komt snel dichterbij. Hoewel Sungevity verwacht dat het nog enige jaren zal duren voor de prijs van een batterij het financieel aantrekkelijk maakt voor huishoudens om al hun zonnestroom op te slaan, heeft de nabije mogelijkheid nu al impact. Roebyem: “Een zonnesysteem gaat 25 jaar mee. Dus als je weet dat je over zo’n vijf jaar een goedkope batterij kunt kopen, maak je je een stuk minder zorgen over mogelijke afbouw van de saldeerregeling en een invoer van een  terugleververgoedingen.”

Krapte op de installatiemarkt

Sungevity acht de krapte de arbeidsmarkt voor installatiepersoneel op dit moment een groter probleem. Behalve prijs leggen consumenten een steeds grotere nadruk op de betrouwbaarheid van systemen en de service die leveranciers bieden om dat te garanderen, bijvoorbeeld via opbrengstgaranties. Maar volgens cijfers in de Marktgids voorZonne-energie 2018 werkt slechts 30% tot 40% van de zonnepanelenleveranciers in ons land met gecertificeerde installateurs.

Roebyem: ”Met het huidige schreeuwende tekort aan goed gekwalificeerde installateurs wordt het garanderen van betrouwbaarheid steeds moeilijker. De kans is nu veel te groot dat er iemand met te weinig kennis en kunde op je dak staat. De sector zal alle zeilen moeten bijzetten om de huidige en toekomstige tekorten op te lossen.”

Sungevity kijkt onder andere naar mogelijkheden om gekwalificeerd installatiepersoneel uit Duitsland, België en het Verenigd Koninkrijk aan te trekken. Maar Sungevity zet ook in op creatieve oplossingen om aanwezig talent in Nederland om te scholen. Zo werken Sungevity en installateursbedrijf Feenstra al sinds 2016 samen met de Refugee Company om mensen met een vluchtelingenachtergrond op te leiden tot zonnepanelen installateurs. Roebyem: “Die samenwerking heeft zeer goede installateurs opgeleverd. Het is een prachtige manier om zowel vluchtelingen hier een waardig bestaan op te laten bouwen als om onszelf te helpen.”

Meer lezen over Roebyem Anders? Klik hier

Over Sungevity
Het is onze missie om de “Rooftop Revolution" te versnellen en alle daken vol met zonnepanelen te leggen. Al sinds 2012 zijn wij dé zonne-expert van Europa, met meer dan tienduizend installaties op onze naam. Onze aanpak? Op afstand kijken wij met geavanceerde software heel nauwkeurig naar jouw dak, je wensen en situatie. Alles om je zo goed en duidelijk mogelijk te adviseren. Zo weet je precies wat jouw opbrengst, kosten en voordeel zijn én dus precies hoeveel je bespaart. Meer over Sungevity

Ontdek hoeveel je kan besparen