Doe de dakscan

Huurderscommunicatie

De sleutel tot succesvol verduurzamen ligt voor een groot deel bij de huurders. Hoe overtuig je huurders van de voordelen van zonnepanelen? Met onze communicatieaanpak op maat lukt het ons keer op keer om draagvlak te creëren voor zonnepanelen, en 60 tot 100 procent van de huurders mee te krijgen.

Plan een vrijblijvend adviesgesprek in

Iedere huurder zijn eigen route

Per project creëren wij communicatie op maat. Met 8 à 10 contactmomenten werken we toe naar de akkoordverklaring. In het begin krijgt elke huurder een gepersonaliseerde aanbiedingsbrief met legplan én rekenvoorbeeld. Vervolgens implementeren we in de loop van de campagneperiode een mix van de onderstaande methodes.

 

Download onze whitepaper

over duurzame gedragsverandering bij huurders

 

Ons huurdersteams gaat met caravan Sunny de wijk in voor open-dak-dagen.

Waar mogelijk werken we met ambassadeurs en een modelwoning.

We blijven in contact met huurders door middel van belrondes en huis-aan-huisbezoeken.

Afwachtende huurders krijgen opnieuw een aanbod tijdens onze zogenaamde tweedekansronde.

Download onze whitepaper over duurzame gedragsverandering bij huurders.

Geen one size fits all

Als onze ervaring ons iets geleerd heeft, is het dat er geen ‘one size fits all‘ bestaat in de communicatie met huurders. Huurders zijn een zeer diverse doelgroep: zij hebben uiteenlopende leeftijden, opleidingsniveaus, inkomens, voorkeuren en kenmerken. Om meer inzicht te krijgen in de verschillende types huurders maakt Sungevity gebruik van een tool voor klantensegmentatie, Whize. Onze communicatie passen wij vervolgens aan op de specifieke behoeftes, zorgen en wensen van de doelgroep. In onze whitepaper lees je meer over doelgroepsegmentatie.

Campagnemanager Jara: “Met een mix aan communicatiemiddelen maken wij zonnestroom persoonlijk, tastbaar en concreet.”

Lees het interview met Jara

Service & onderhoud

Als de panelen op het dak liggen, zijn wij nog niet klaar. Gedurende de volledige levensduur van het zonnesysteem staat ons serviceteam huurders op verschillende manieren met raad en daad bij:

  • Voor vragen of eventuele klachten kan de huurder dagelijks telefonisch contact opnemen met het support team van Sungevity.
  • Via een QR-code op de omvormer komt de huurder bij de storingschecker (70 tot 80% van de storingen kan op afstand of door de huurder zelf opgelost worden).
  • In onze uitgebreide FAQ kan de huurder gemakkelijk antwoorden vinden.
  • Onze systemen worden proactief gemonitord. Indien nodig nemen wij contact op met de huurder om een serviceklus in te plannen.