Terug naar Blog

De salderingsregeling is verlengd tot 2023

In tegenstelling tot eerdere berichtgeving heeft Minister Wiebes eind april 2019 aangegeven dat de salderingsregeling voor zonnepanelen nog tot ten minste 1 januari 2023 van kracht blijft. In een Kamerbrief schreef hij dat de omvorming naar een andere regeling, de terugleversubsidie, veel complexer bleek dan in de eerste instantie werd gedacht. Dit betekent dat zonnepaneeleigenaren én zij die over zullen gaan op zelf-opgewekte zonnestroom, nog langer gebruik kunnen maken van de gunstige salderingsregeling.

Een stukje geschiedenis

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft de nieuwe einddatum niet zonder slag of stoot besloten: de regeling is diverse malen onder de loep genomen en diverse malen is daar een einddatum voor voorgesteld. Voormalig Minister Henk Kamp noemde in 2015 bijvoorbeeld 2020 als het einde van de salderingsregeling. Een half jaar geleden nog werd het jaar 2021 genoemd door Minister Wiebes. Gelukkig is er nu, na jaren van onzekerheid over de toekomst van de salderingsregeling, wat meer duidelijkheid gekomen voor hen die investeren in zelf-opgewekte zonnestroom. De salderingsregeling loopt nog door tot ten minste 1 januari 2023, en daarna zal het fiscale voordeel geleidelijk worden afgebouwd naar nul in 2031.

Salderen – wat is dat ook alweer?

Opgewekte zonne-energie gebruik je vaak eerst in je eigen huis. Het komt echter voor dat je op bepaalde momenten meer stroom opwekt dan dat je verbruikt. Denk bijvoorbeeld aan een zonnige dag, waarbij jij op je werk bent en je panelen volop stroom produceren. Dit overschot aan elektriciteit lever je terug aan het elektriciteitsnet. Op momenten dat je meer energie nodig hebt dan dat je panelen opwekken, bijvoorbeeld ‘s avonds, neem je elektriciteit af uit het net. Het net werkt dan als het ware als een grote batterij.

Met de salderingsregeling mag je het verschil in terugleveren en afnemen één op één met elkaar verrekenen. Omdat de overheid dit verschil betaalt, is salderen als het ware een voordeel dat huishoudens met zonnepanelen ontvangen op hun energiebelastingen. Een zeer gunstige regeling voor zonnepaneel-eigenaren. Je terugverdientijd is daardoor namelijk aanmerkelijk korter!

Waarom verdwijnt de salderingsregeling eigenlijk?

Omdat salderen in feite een vorm van subsidie is, kost het de overheid geld. Daarom is deze regeling nu de zonnepanelenmarkt de laatste jaren zo’n vlucht heeft genomen, erg kostbaar geworden. Niet gek dus dat de overheid een ander systeem wilt. Bovendien was de salderingsregeling altijd al bedoeld als tijdelijk middel om zonnepanelen aantrekkelijker te maken. Toen de regeling bedacht werd, waren zonnepanelen namelijk nog erg duur. Deze regeling is erg succesvol gebleken: inmiddels zijn zonnepanelen een ‘volwassen’ product te noemen.

Wat gebeurt er dan na 2023?

Zonnepanelen zijn inmiddels zo’n goede investering dat het niet meer nodig is om de aankoop ervan te stimuleren. De prijs van zonnepanelen is al erg gedaald en door technische ontwikkelingen worden zij ook steeds efficiënter. De terugverdientijd is daardoor al kort en deze zal volgens Minister Wiebes na 2023 kort blijven. Over zelf-opgewekte elektriciteit die jij als zonnepaneel-eigenaar direct verbruikt, hoef jij na 2023 ook geen belastingen te betalen. De afbouw van het belastingvoordeel geldt dus alleen over energie die wordt teruggeleverd aan het net. Hoe deze afbouw precies wordt ingevuld, zal naar verwachting eind 2019 worden vastgesteld.

Slim om je meter aan te passen

Om ervoor te zorgen dat de afbouw van de salderingsregeling juist kan worden uitgevoerd, is het noodzakelijk dat men beschikt over een slimme meter. Een slimme meter kan levering en teruglevering aan het net afzonderlijk meten. In de Kamerbrief van Minister Wiebes werd aangegeven dat netbeheerders iedereen voor 1 januari 2023 kunnen voorzien van een slimme meter. Er zal ook de mogelijkheid worden geboden om een meter die niet op afstand kan worden uitgelezen te nemen.

Zonnepanelen: nog steeds een goed idee?

Een heel erg goed idee zelfs! Nu overstappen op je eigen zonnestroom betekent dat je zeker bent van de meest gunstige terugverdientijd. Zonnepanelen zaten al een lange tijd in een prijsval, en de verwachting is dat die nog maar minimaal gaat zakken. Wel maak je nog een paar jaar gebruik van de volledige salderingsregeling. Met een terugverdientijd van rond de 7 jaar geniet je dan al gauw 18 jaar van gratis energie. Een prachtige investering!

Ben jij klaar om over te stappen op zonnepanelen? Vraag dan een gratis adviesgesprek aan met onze zonne-experts. Zij beantwoorden al je vragen en geven je een eerlijk en persoonlijk advies op maat.

Lees meer over

Besparen op je energierekening?

Binnen enkele tellen rekenen we je besparing uit

Doe de bespaarcheck