Doe de dakscan

Hoe wij veiligheid en kwaliteit waarborgen

Door te kiezen voor zonnepanelen van Sungevity, kies je voor een kwalitatief goed en betrouwbaar zonnesysteem. Wij zorgen ervoor dat de zonnepanelen veilig worden geplaatst en goed werken. Nu én in de toekomst. 

De weg naar een veilig en betrouwbaar zonnesysteem begint bij het kiezen van de juiste duurzaamheidspartner. Onder andere door streng toe te zien op het naleven van wet- en regelgeving en alleen producten te selecteren die voldoen aan de Tier 1 en TÜV certificering, waarborgen wij veiligheid, kwaliteit en een lange levensduur.  

Sungevity is VCA- en ResCert gecertificeerd, heeft InstallQ-erkenning (de vervanging van Zonnekeur) en is lid van Techniek Nederland.

 

vca keurmerk zonnepanelen sidebar             

 

 

Een veilige installatie voor installateur en zonnesysteemeigenaar

De veiligheidseisen voor zonnepanelen zijn onder andere vastgelegd in de NEN 1010 en de NEN 3410. Deze normen schrijven voor hoe de installatie van zonnepanelen moet worden uitgevoerd om de veiligheid van zowel de installateur als de gebruiker van het systeem te waarborgen. Hierbij moet o.a. worden gedacht aan brandgevaar en het vermijden van elektrische schokken.

Naast veiligheid is ook kwaliteit van groot belang bij (de installatie van) zonnepanelen. Er zijn verschillende certificeringen die aantonen dat een zonnesysteem voldoet aan bepaalde kwaliteitsnormen. Voorbeelden hiervan zijn de eerdergenoemde internationale certificering TÜV en het VCA-certificaat. 

 

Bij Sungevity hanteren we strenge richtlijnen voor de installatie van zonnepanelen, o.a. gebaseerd op de NEN. Door altijd te werken volgens de laatste kwaliteits- en veiligheidseisen, kunnen we onze klanten verzekeren van:

  • Een optimaal presterend zonnesysteem

Een veilige en correct uitgevoerde installatie zorgt voor een minimale kans op uitval en schade. Zonnepanelen gaan 25 à 30 jaar mee, dus ook op de lange termijn moet het zonnepanelensysteem veilig en goed functioneren. Door uitsluitend te werken met hoogkwalitatieve materialen en gecertificeerde specialisten verzekeren we onze klanten van een optimaal presterend zonnesysteem met een lange levensduur en hoog rendement. 

  • Een veilige installatie

Om gevaarlijke situaties en ongevallen te voorkomen, nemen we uiteraard ook de nodige veiligheids- en beschermingsmaatregelen. Denk hierbij aan het werken volgens NEN 1010 en het gebruik van een valhek of steiger en persoonlijke beveiligingsmiddelen zoals een veiligheidsharnas

Veilige installatie

Veiligheid begint bij bewustzijn

De Veiligheidsladder of Safety Culture Ladder (SCL) is een instrument van de NEN dat gebruikt wordt om het veiligheidsbewustzijn én het daadwerkelijke gedrag van een bedrijf te beoordelen. Sungevity bevindt zich op de een na hoogste trede (trede 4) van de Veiligheidsladder: proactief.

Axel, onze Technisch Manager licht toe: “Sungevity is elke dag proactief bezig om de veiligheid en kwaliteit van onze installaties te waarborgen. Daar betrekken we de hele organisatie bij. We vinden het belangrijk dat alle werknemers onveilige situaties leren herkennen, dat iedereen zich verantwoordelijk voelt voor een veilige werkomgeving en dat we elkaar op onveilig gedrag durven aanspreken”.

Veiligheid en kwaliteit: veiligheidsladder

Om het veiligheidsbewustzijn onder medewerkers te vergroten, besteden we veel aandacht aan het opleiden (intern en extern) op veiligheid en kwaliteit, mede gestuurd door ons moederbedrijf ENGIE. Door regelmatig – verplichte – trainingen aan aan te bieden, vergroten we de kennis van onze medewerkers rond belangrijke veiligheidsthema’s en voorkomen we dat er veiligheidsrisico’s kunnen ontstaan. Daarnaast krijgen onze collega’s die rechtstreeks bij de installaties betrokken zijn (PM’ers, PPM’ers, technisch specialisten en installateurs) uiteraard de nodige aanvullende trainingen.

Projectmanagers

Onze eigen Projectmanagers (PM’ers) gaan regelmatig op locatiebezoek. Want veiligheid en kwaliteit beginnen met een goede voorbereiding. Zo plannen we voorafgaand aan een installatietraject altijd een schouwafspraak in. Op locatie doen de verantwoordelijke PM’er en de installateur dan een risico-inventarisatie en bepalen ze o.a. hoe het AC-kabeltraject veilig en netjes aangelegd kan worden, controleren ze het legplan en bekijken ze welke (collectieve) veiligheidsmaatregelen – zoals een steiger en/of RSS dakrandbeveiliging – er op locatie nodig zijn. 

Onze PM’ers worden geacht hun VCA te halen en volgen de cursus ‘Veilig werken op hoogte’, zodat ook zij de veiligheidsrisico’s goed weten in te schatten als ze zelf het dak op gaan, kunnen ingrijpen als ze tijdens een locatiebezoek een onveilige situatie zien, en de opleverdocumenten goed kunnen beoordelen.

 

PPM’ers

Om de installateurs zo soepel mogelijk door onze interne processen te helpen, krijgt iedere installatiepartner een vast aanspreekpunt (‘Partner Projectmanager’ of ‘PPM’) binnen Sungevity. De PPM’ers zijn verantwoordelijk voor het beantwoorden van eventuele vragen van de installatieteams en de communicatie met de installateurs over o.a. planning, logistiek en facturen. 

“Ik kan de vragen face-to-face naar de betreffende collega binnen Sungevity doorzetten en direct antwoord krijgen. Er hoeven geen e-mails of telefoontjes meer heen en weer te gaan tussen installateurs en de verschillende teams binnen Sungevity. Dat bespaart onze installateurs een hoop tijd en energie”, vertelt onze PPM Marnix.

Installateurs

Zonnepaneleninstallateurs moeten aan strenge veiligheids- en kwaliteitseisen voldoen. Zo dienen ze o.a. de juiste kennis en vaardigheden te hebben om veilig te werken met elektriciteit, op de hoogte te zijn van de geldende normen en regelgeving en te beschikken over de juiste materialen en apparatuur om de installatie veilig en correct uit te voeren. Ook is het van belang dat ze de juiste certificeringen hebben.

Sungevity werkt uitsluitend samen met installateurs die in bezit zijn van een VCA-certificaat (Veiligheid Checklist Aannemers). Dit certificaat toont aan dat een installateur beschikt over de juiste kennis en vaardigheden om veilig te werken en risico’s te verkleinen. Ook verlangen we van onze installatiepartners dat ze voldoen aan belangrijke veiligheidsnormeringen zoals de NEN 1010 (Bouwbesluit),  NEN 3410 (de Nederlandse praktijkrichtlijn) en NEN 3140 (Laagspanningsinstallaties).

Installateurs die hier niet aan voldoen, komen niet door de selectieprocedure. Zo garanderen we dat al onze installatiepartners de benodigde kennis en kunde in huis hebben om onze zonnesystemen veilig en op correcte wijze te installeren. 

Afmeting zonnepaneel

 

Na iedere installatie maakt het installatieteam een opleverdocument, dat door de bewoner wordt ondertekend. Hierin vragen we de installateurs expliciet naar de zichtbare veiligheidsmaatregelen. Verder bevat het rapport ook foto’s van de open meterkast(en) – zodat we de aansluiting van de kabels kunnen controleren -, het kabeltraject en het opgeleverde zonnesysteem. 

Onze PM’ers controleren alle opleverdocumenten op kwaliteit en volledigheid en delen dit met de opdrachtgever(s). Zijn de veiligheidsmaatregelen niet voldoende in acht genomen? Dan wordt dit schriftelijk vastgelegd en spreken we de installatiepartner hierop aan. Als er na 3 overtredingen nog steeds geen verbetering zichtbaar is, stoppen we de samenwerking. 

Technisch Specialisten

Een laatste belangrijke schakel in de route naar een veilige, correct uitgevoerde installatie en tevreden klanten zijn onze technisch specialisten. Om al hun werkzaamheden naar behoren uit te kunnen voeren, moeten zij in het bezit zijn van een NEN 1010 en InstallQ-certificaat. Deze technisch geschoolde collega’s verzorgen trainingen, controleren de opgeleverde installaties en voeren onaangekondigde inspectiebezoeken uit. Ook zijn ze nauw betrokken bij het aantrekken en onboarden van nieuwe installatiepartners.

“Wanneer wij door een woningcorporatie of vastgoedpartij worden ingeschakeld om een- of meergezinswoningen te voorzien van zonnepanelen, ben ik van begin tot eind betrokken om advies te geven op het technische vlak. Veiligheidsinspecties staan op de eerste plaats. Daarnaast los ik storingen op, doe ik zelf kleine reparaties en deel ik mijn technische kennis met iedereen die daar behoefte aan heeft”, vertelt Technisch Specialist Coen over zijn rol binnen Sungevity.

Toezicht op veiligheid en kwaliteit

Voor we een samenwerking aangaan met een nieuwe installatiepartner, vragen we onder andere naar papieren en certificaten, referenties en foto’s van eerdere installaties. Vervolgens laten we ze een aantal proefinstallaties uitvoeren, die door onze technisch specialisten beoordeeld worden. Als de proefinstallaties niet aan onze eisen voldoen, gaan we niet met elkaar in zee. 

Ook als we wel samen verdergaan, blijven we erop toezien dat veiligheid en kwaliteit gewaarborgd worden. Dit doen we door middel van onaangekondigde inspectiebezoeken, die onze technisch specialisten bij zo’n 10 tot 15% van de installaties uitvoeren. 

Inspectiebezoek installatie

 

Axel, onze Technical Manager Installation Partners vertelt: “Ik ga altijd onaangekondigd langs en kom ook op verschillende momenten. Soms kom ik helemaal in het begin van de installatie, soms als de installateurs al bezig zijn en soms kom ik de installatie checken nadat de installateurs zijn vertrokken. Ik controleer altijd de kwaliteit van de producten die de installateur gebruikt. Denk hierbij aan elektrocomponenten die in de meterkast komen en de onderconstructie waarmee de zonnepanelen op het dak worden bevestigd. Ook check ik bijvoorbeeld of de steiger en ladders zijn gekeurd.” 

In uitzonderlijke situaties, bijvoorbeeld bij voortdurende kwaliteits- of veiligheidsissues, kan het voorkomen dat we ons genoodzaakt zien om de samenwerking met een installatiepartner te beëindigen. We handhaven streng op hetgeen wat wij als organisatie willen uitstralen, want alleen zo kunnen we kwaliteit garanderen. En kwaliteit gaat altijd boven kwantiteit.

Door onze installatiepartners te blijven trainen, de opgeleverde installaties steekproefsgewijs te controleren én alle systemen te monitoren, zien we erop toe dat onze zonnesystemen veilig, betrouwbaar en efficiënt functioneren. Nu én in de toekomst.

Kies voor veiligheid en kwaliteit

Ben je werkzaam bij een woningcorporatie of vastgoedpartij en wil je geheel vrijblijvend kennismaken? Neem dan contact op met een van onze experts.