Salderen en terugleversubsidies

Alles wat je moet weten over terugleversubsidies en zonnepanelen

Wat is de salderingsregeling voor zonnepanelen?

Met je eigen zonnepanelen produceer je duurzame elektriciteit. Deze elektriciteit gebruik je eerst in je eigen huis, maar het kan voorkomen dat je op bepaalde momenten meer stroom opwekt dan je verbruikt. Denk bijvoorbeeld aan een zonnige dag, waarbij jij op je werk bent, maar je panelen volop stroom produceren. Dit overschot aan elektriciteit lever je terug aan het elektriciteitsnet. Op momenten dat je meer energie nodig hebt dan dat je panelen opwekken, bijvoorbeeld ‘s avonds, neem je elektriciteit af uit het net. Je gebruikt het net dan eigenlijk als een grote batterij.

Salderen is het verrekenen van geproduceerde en verbruikte elektriciteit

Zolang je minder of evenveel elektriciteit opwekt als dat je verbruikt, wordt de opgewekte stroom afgetrokken van de stroom die je verbruikt. Vanwege de salderingsregeling krijg je hetzelfde volle tarief, inclusief belastingen, voor de teruggeleverde stroom als voor de stroom die je afneemt. In de praktijk betekent dit dat de geproduceerde elektriciteit één-op-één wordt weggestreept op je jaarrekening tegen de energie die je verbruikt. Produceer je meer energie dan je verbruikt? Dan krijg je een terugleververgoeding voor elke kWh energie die je extra teruglevert. Deze terugleververgoeding kan verschillen per energieleverancier, maar is vaak evenveel als het kale leveringstarief, dus zonder belastingen. Dit komt neer op 6 à 7 cent per kWh.

Voorbeeld 1
Je produceert minder elektriciteit dan je jaarlijks verbruikt.

Stel, jouw jaarverbruik is 3.500 kWh. Je zonnepanelen wekken 2.000 kWh op. Of je het nu zelf volledig gaat verbruiken of gaat salderen, je krijgt hiervoor het volle tarief van 21 eurocent per kWh. Het restant van 1.500 kWh wordt op de normale wijze in rekening gebracht door je energieleverancier. Jouw eerste jaarlijkse besparing bedraagt € 420

Voorbeeld 2
Je produceert ongeveer evenveel elektriciteit als dat je jaarlijks verbruikt.

Stel, jouw jaarverbruik is 3.500 kWh. Je zonnepanelen wekken 3.500 kWh op. Of je het nu zelf volledig verbruikt of gaat salderen, je krijgt hiervoor het volle tarief van 21 eurocent per kWh. Schitterend, je bent volledig zelfvoorzienend! Je blijft wel aangesloten op het elektriciteitsnet, zodat je kunt salderen. Jouw eerste jaarlijkse besparing bedraagt € 735.

Salderen Terugleversubsidie Gezin Berekenen

Voorbeeld 3
Je produceert meer elektriciteit dan je jaarlijks verbruikt.

Stel, jouw jaarverbruik is 3.500 kWh. Je zonnepanelen wekken 4.000 kWh op. Voor de eerste 3.500 kWh krijgt je de volle 21 eurocent per kWh, voor de 500 kWh die je op jaarbasis 'over' hebt krijg je een terugleververgoeding van gemiddeld 7 eurocent. Jouw eerste jaarlijkse besparing is € 735 + € 35 = € 770.

Hoe maak je gebruik van de salderingsregeling?

Om gebruik te maken van de salderingsregeling voor zonnepanelen moet je je zonnepanelen registreren op energieleveren.nl. Hierdoor weten jouw energieleverancier en netbeheerder dat je energie wil gaan terugleveren aan het net. De netbeheerder zal checken of jouw meter geschikt is om energie terug te leveren. Hier ontvang je vanzelf bericht over. Is jouw meter geschikt? Dan hoef je verder niks meer te doen. De energieleverancier zal de opgewekte energie verrekenen met de verbruikte energie op je jaarrekening.

Salderingsregeling: met oude of slimme meter?

Je elektriciteitsmeter registreert wat je teruglevert aan het elektriciteitsnet. Wek je meer op dan je zelf nodig hebt, dan telt de meter terug. Verbruik je meer dan je opwekt, dan telt de meter op. Bij een oude, analoge meter met een draaischijf kun je dit letterlijk zien. De schijf draait dan wel voor of achteruit, afhankelijk van hoeveel je verbruikt en produceert. Bij een analoge meter zie je geen overzicht van de opgewekte stroom op je jaarrekening, dit heeft de meter namelijk al zelf van je verbruik afgetrokken. Natuurlijk gaat je elektriciteitsrekening wel naar beneden! Bij een digitale meter worden de opgewekte en verbruikte stroom wel apart geregistreerd. Hetzelfde geldt voor de slimme meters. Deze registreren wat je opwekt, verbruikt en teruglevert. Dit zie je terug op je jaarrekening: deze geeft een overzicht van de afgenomen en opgeleverde elektriciteit. Op deze manier krijg je meer inzicht in je eigen energieverbruik.

Wij raden aan om al voordat je zonnepanelen aanschaft te checken of jouw meter geschikt is voor het aflezen van opgewekte zonnestroom. Zo loopt alles als een zonnetje zodra de panelen geplaatst zijn en loop je geen inkomsten mis. Je kunt navragen of jouw meter geschikt is voor zonnepanelen bij je netbeheerder. Is je meter niet geschikt? Dan is je netbeheerder verplicht om kostenloos een nieuwe slimme energiemeter aan te bieden en de oude meter te vervangen. Hieronder zie je welke meters wel en niet geschikt zijn voor zonnestroom.

✔ Wel geschikt
• Slimme energiemeter
• Ferraris draaischijfmeter (analoog)
• Digitale meter met terugleverregistratie

Niet geschikt
• Digitale meter zonder teruglever telwerken
• Analoge meter die niet achteruit kan lopen

Slimme Meter Salderingsregeling Terugleversubsidie

Salderingsregeling: hoe lang nog?

In juli 2017 werd bekendgemaakt dat de salderingsregeling tot 2023 zou blijven bestaan. Dit klopt niet meer. De salderingsregel loop nu door tot in elk geval 2021. Dit heeft het kabinet vastgelegd in het regeerakkoord. Omdat zonnestroom steeds populairder wordt, inmiddels draaien een half miljoen Nederlandse huishoudens op zonnestroom, loopt de overheid steeds meer belastingen mis. Hierdoor kost de salderingsregeling de Nederlandse overheid steeds meer. Het is dus noodzakelijk om de regeling te versoberen. In het regeerakkoord kun je hier het volgende over lezen: ‘De salderingsregeling duurzame elektriciteit wordt in 2021 omgevormd in een nieuwe regeling. De verwachting is dat de kosten van zonnestroom zullen dalen en met dezelfde middelen meer duurzaamheidswinst geboekt kan worden.’

Wijziging salderingsregeling naar terugleversubsidie

In 2021 wordt de salderingsregeling - zoals nu bekend is - vervangen door een zogenaamde terugleversubsidieregeling. Bij de nieuwe regeling krijg je een subsidie voor elke kWh die je teruglevert aan het net. Deze subsidie krijg je bovenop de terugleververgoeding van je energieleverancier. Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat heeft in een brief aan het kabinet aangegeven dat de terugverdientijd van een zonnesysteem circa 7 jaar moet blijven, ook onder de nieuwe terugleversubsidieregeling.

Salderen Subsidie Terugleveren Expert
Ontdek wat jij kunt besparen