Terug naar Blog

Hoe krijg je huurders enthousiast over zonnestroom?

Hoe krijg je huurders van woningcorporaties enthousiast over zonnestroom? De sleutel tot succes ligt mede bij de huurder.

Sungevity’s klantgerichte aanpak resulteert in hoge deelnamecijfers: meer dan 60% doet mee en laat zonnepanelen op het dak plaatsen. Een instemmingspercentage van 60% is hoog, maar het betekent óók dat ongeveer 40% van de huurders niet akkoord gaat met het plaatsen van zonnepanelen. Deze woningen dreigen achter te blijven in de energietransitie, wat de verduurzaming van de woningvoorraad vertraagt.

hoe krijg je huurders enthousiast over zonnepanelen

Het nut van een hoog instemmingspercentage

Hoe kunnen we op originele en effectieve manier een hoge huurdersparticipatie behalen? In 2050 moeten huurwoningen volledig energieneutraal zijn. Als we dit klimaatdoel willen halen, moet de kloof tussen de verduurzamingsplannen van woningcorporaties en de behoeftes van huurders gedicht worden. Om deze kloof te dichten en de energietransitie bij een duwtje in de rug te geven, is het essentieel dat woningcorporaties en partners eerst begrijpen welke factoren voor huurders van belang zijn in hun beslissing voor of tegen zonnestroom. Wij zochten dit uit en hebben de vraag gesteld:

Hoe kan je het instemmingspercentage verhogen door gebruik te maken van communicatie gericht op gedragsverandering?

 

Het onderzoek

Tijdens ons onderzoek hebben wij diepte-interviews afgenomen met medewerkers binnen de duurzame energie industrie, projectleiders van woningcorporaties en – natuurlijk – huurders zelf. Daarnaast hebben we verschillende middelen binnen de huurderscommunicatie nader onder de loep genomen.

Het doel was meer te weten te komen over de aspecten die de meeste invloed hebben op de beslissing wel of niet over te stappen naar zonnestroom. In het onderzoek worden meerdere (communicatie)adviezen en cruciale bevindingen uitgelicht die woningcorporaties en duurzame energiebedrijven kunnen helpen een hoog instemmingspercentage te bereiken:

 

Advies 1: Communiceer over de drijfveren van het gewenste gedrag

Door via de juiste communicatie in te spelen op de drijfveren die voor huurders het meest van belang zijn, trek je huurders sneller over de streep. Op die manier zullen huurders zich eerder aangesproken voelen.

 

Benadruk en verduidelijk het financiële voordeel

Het allerbelangrijkste is dat het kosten-argument niet onbenut blijft. Alle financiële voordelen moeten helder en begrijpelijk uitgelegd worden in de communicatie naar huurders.

 

Onderschat de impact van het milieu-argument niet

Huurders vertonen graag gedrag dat waardevol is voor de samenleving. Het is van belang het het milieu-argument goed terug te laten komen op de website, in brieven en e-mails.

 

Speel in op de waargenomen norm

De mening van anderen telt. Wat kennissen, buren en familieleden doen, is leidend voor het gedrag van huurders. Hier kan op ingespeeld worden met bijvoorbeeld testimonials, filmpjes of een reviewsysteem.

 

Benadruk het gemak

Gemak motiveert. Het feit dat huurders weinig moeite hoeven te doen om tot het gewenste resultaat te komen, motiveert hen om akkoord te gaan met het aanbod. Maak duidelijk hoe eenvoudig de overstap op duurzame energie is.

 

Advies 2: Ruim zoveel mogelijk barrières uit de weg die huurders ervaren

De belemmeringen die huurders ervaren moeten worden herkend én weggenomen om gedragsverandering aan te sporen. Wanneer de weg naar het gewenste gedrag vrij van mogelijke obstakels is, zullen de meeste huurders de overstap op zonnestroom wagen.

 

Van wantrouwen naar vertrouwen

Neem huurders – en bewonerscommissies – bij de hand. Zij zijn goed in het meekrijgen van (andere) huurders. Ga de samenwerking aan met belangenorganisaties. Zij kunnen vanuit hun eigen levensbeschouwing uitleggen waarom het belangrijk is mee te werken aan het project – en hiermee dus ook aan de energietransitie.

 

Neem taalbarrières weg

Wanneer nodig schakel je een tolk in en neem je hem of haar mee naar informatieavonden en deur-tot-deur bezoeken.

 

Maak het product tastbaar

Haal twijfels weg door het product zichtbaar en tastbaar te maken. In het specifieke geval van zonnepanelen: laat zien hoe zonnepanelen eruit zien op het dak, hoe de installatie werkt, hoe de omvormer eruit ziet en hoe de kabels verwerkt zijn in de woning.

 

Wees zichtbaar in de wijk

Informatieavonden moeten in de buurt georganiseerd worden of goed bereikbaar zijn. Zet ook sociale projectleiders of energiecoaches in. Luister naar de zorgen en vragen van de huurders.

 

Maak het aanbod zo concreet mogelijk

Leg duidelijk uit welke garanties gelden met betrekking tot installatie en met betrekking tot de minimale opbrengst. Neem alle onzekerheden weg.

 

Advies 3: Laat de huurderscommunicatie aansluiten op de behoeftes van de doelgroep

 

Dicht het informatiegat

Communiceer over de werking van de zonnepanelen, het financiële plaatje, de installatieprocedure en de garanties. Ontwerp een overzichtelijke, persoonlijke brochure en een gestructureerde website en zorg ervoor dat er geen enkele vraag onbeantwoord blijft.

 

Kies voor een communicatieaanpak gebaseerd op doelgroepsegmenten

Zorg ervoor dat boodschap in alle communicatie aansluit bij de kenmerken, voorkeuren, behoeftes en het gedrag van huurders uit de verschillende segmenten.

 

Maak informatie over de klantsegmenten beschikbaar voor werknemers

Deze informatie maakt het mogelijk om voor iedere specifieke groep huurders de beste communicatiestrategie te definiëren.

 

Monitor ook de gesprekken op social media

Reageer op vragen en klachten van huurders op social media. De community. Monitor de kanalen en zorg dat er geen vragen onbeantwoord blijven.


Bent u werkzaam bij een woningcorporatie en wilt u kennismaken? Neem dan contact op met Guido Broek via guido.broek@sungevity-intl.com

Lees meer over huurderscommunicatie

De sleutel tot succesvol verduurzamen ligt uiteindelijk bij de huurders. Hoe stimuleer je huurders tot duurzaam gedrag? Onze ervaringen en onderzoeksresultaten bundelden we in een whitepaper.

Download de whitepaper hier