Terug naar Blog

Generatie Zon: in gesprek met Pepijn - Projectmanager B2B

Pepijn, een van onze Projectmanagers B2B, is een belangrijke schakel tussen woningcorporaties en vastgoedpartijen, Sungevity en installateurs. Hij coördineert onze zonnepaneleninstallaties van A tot Z, waarbij hij onder andere verantwoordelijk is voor het verzamelen van klantwensen, het beheren van de planning, en het waarborgen van een vlekkeloze uitvoering van projecten. “De grootste uitdaging is om te zorgen dat het treintje van installaties blijft lopen.”

Generatie Zon: in gesprek met Pepijn - Projectmanager B2B

De verbindende schakel

Ik fungeer als de verbindende schakel tussen Sungevity, woningcorporaties of vastgoedpartijen en onze installatiepartners. De woningcorporatie wilt graag gebouw X verduurzamen met zonnepanelen. Dan is het ook aan mij om wensen en behoeften in kaart te brengen; voor de woningcorporatie, het gebruik van het gebouw en de huurders. Hiermee kunnen onze Solar Engineers de eerste slimme legplan ontwerpen opmaken, waarbij we het dak optimaal benutten. Vervolgens ga ik meestal samen met onze Technische Specialist en de installateur naar de locatie om de technische details en het kabeltraject door te nemen. Mijn collega Jara coördineert de huurderscampagne om zoveel mogelijk bewoners aan boord te krijgen. Zo komt het ‘installatietreintje’ op gang. Een belangrijk doel voor mij is om ervoor te zorgen dat de installaties naadloos op elkaar aansluiten. Dit vereist nauwe samenwerking met woningcorporaties, interne planning en coördinatie tussen teamleden.

Persoonlijk contact op maat

Mijn dagelijkse routine bestaat uit een mix van ‘achter de laptop zitten’ en ‘op pad zijn’. Net zoals onze installatiepartners één centraal aanspreekpunt binnen Sungevity hebben, geldt dat ook voor onze B2B-klanten. Dat aanspreekpunt ben ik (of een van de andere Projectmanagers). Ik bespreek regelmatig de voortgang van de installaties met hen, beantwoord projectvragen en ga graag in gesprek over hun verdere duurzaamheidsdoelen. Doordat ik intensief samenwerk met mijn contactpersonen bij woningcorporaties en vastgoedpartijen, zijn we op een gegeven moment goed op elkaar ingespeeld wat betreft werkwijzen en voorkeuren. Om altijd goed op de hoogte te zijn en de communicatie met alle betrokken partijen vlot te laten verlopen, breng ik regelmatig bezoek aan lopende installaties, neem ik deel aan de eerste inspectie van een gebouw of voer ik gesprekken met de installateurs en andere aannemers, die betrokken zijn bij renovaties.

Meergezinswoningen verduurzamen betekent puzzelen

Sinds een half jaar richt ik me steeds meer op meergezinswoningen, voornamelijk in samenwerking met Intermaris en Achmea. Zodra we een aanvraag binnenkrijgen, bekijken we wat er mogelijk is. Hoeveel ruimte is er op het dak? Wat is het collectieve verbruik, en hoe kunnen we dat het beste tackelen met zonnepanelen? Het verduurzamen van meergezinswoningen is doorgaans complexer en uitdagender, waardoor we continu slim moeten puzzelen. Voor Achmea hebben we onlangs bijvoorbeeld een project in kaart gebracht waar onze zonnepanelen aangesloten worden op de collectieve voorzieningen. Als er nog dakruimte beschikbaar is, onderzoeken we ook de mogelijkheid om individuele woningen aan te sluiten. Maar het kan ook andersom.

Een specifieke uitdaging die zich voordoet bij meergezinswoningen is de 70%-regel: wanneer de panelen op de individuele woningen worden aangesloten, moet minstens 70% van de bewoners akkoord gaan met het aanbod voor zonnepanelen voordat we kunnen starten met de installatie. Mijn collega Jara voert een krachtige huurderscampagne uit om die 70% te bereiken. Aan mij de taak om de woningcorporatie goed op de hoogte te houden van onze voortgang en aan te geven welke eventuele extra stappen we zetten om die 70% te halen.

Renovatieprojecten leiden betekent vooruitdenken

Inmiddels hebben ook heel wat renovatieprojecten de revue gepasseerd. Hierbij kom ik andere uitdagingen tegen. In deze gevallen wordt de installatie van zonnepanelen als een van de laatste werkzaamheden uitgevoerd, bijvoorbeeld nadat het dak is vernieuwd of nieuwe kozijnen zijn geplaatst. Dit betekent dat eventuele vertragingen die zich eerder in het proces voordoen, vrijwel altijd invloed hebben op onze installatieplanning. Als Projectmanager is het van groot belang om potentiële knelpunten bij andere partijen te identificeren en proactief te beheren om vertragingen tot een minimum te beperken. Je moet goed vooruitdenken. We hebben geleerd om kritisch te zijn en mogelijke problemen vooraf te signaleren, waardoor we beter kunnen anticiperen en corrigeren als dat nodig is. Tegelijkertijd hechten we veel waarde aan het opbouwen van goede relaties met alle betrokken partijen. Ondanks dat de zonnepaneleninstallatie vaak pas laat in het proces aan bod komt, zorgen we ervoor dat we vanaf het begin betrokken zijn om de samenwerking soepel te laten verlopen. Dit relatiemanagement is cruciaal omdat we in grote mate afhankelijk zijn van elkaar om de renovatie succesvol te laten verlopen.

Veiligheid staat hoog op de agenda

Veiligheid staat bovenaan de prioriteitenlijst bij ieder project. Tijdens de schouw, die voorafgaat aan elk project en waarbij de opdrachtgever, de installateur en een Technisch Specialist aanwezig zijn om de locatie te beoordelen, stellen we altijd als eerste de vraag of er veilig gewerkt kan worden. Ongeveer een week voordat de installatie begint, herhalen we nogmaals de veiligheidsmaatregelen. Veiligheid blijft een voortdurend aandachtspunt. Gedragsverandering vereist herhaling. Inmiddels zie ik dat het bewustzijn voor veiligheid onder installateurs geleidelijk groeit!

 


Tijd voor een kopje koffie? Neem hier contact met ons op.

Meer weten?

We schreven een case study over onze ervaringen in het verduurzamen van meergezinswoningen.

Download de case study hier