Terug naar Blog

Upgrade zonnepanelen maakt meer huurdaken rendabel

Door een upgrade van ons standaard zonnepaneel worden huurdaken die eerder nog niet rendabel genoeg waren ineens interessant. Want met meer opwekvermogen per zonnepaneel kan de businesscase nu wél rondkomen.

Solar Engineer van Sungevity maakt een legplan

“Elk dak is een ingewikkelde puzzel met veel stukjes die telkens weer op een andere manier in elkaar passen,” vertelt Tim, Solar Engineer bij Sungevity. “De opgeloste puzzel, oftewel het legplan, laat duidelijk zien hoe we het dak optimaal kunnen benutten.”

Als Solar Engineer berekent Tim hoeveel panelen er op elk dak passen, wat die opleveren en of dit voldoet aan de strenge veiligheidseisen en richtlijnen die Sungevity hanteert. “Sommige woningcorporaties willen in het eerste jaar bijvoorbeeld een minimale besparing per dak realiseren. Ik reken dan uit hoeveel een zonnesysteem minimaal op de energierekening moet helpen besparen om aan deze eis te voldoen.”

Nou mogen huizen van woningcorporaties soms veel op elkaar lijken, elk dak is toch echt uniek, vertelt Tim. “De schaduwvorming op een dak (bijvoorbeeld door een boom of een schoorsteen), de hellingshoek en de oriëntatie hebben grote invloed op de opbrengst van een zonnesysteem. De grootte van het dak en eventuele obstakels zoals dakramen of een dakkapel bepalen hoeveel zonnepanelen er überhaupt op het dak passen.”

 

“We kunnen nu ook huurders blij maken die al bij de buren hebben gezien hoe leuk en makkelijk zonnestroom is”

 

Al deze factoren zorgen ervoor dat een klein deel van de daken afvalt, omdat er onvoldoende stoom kan worden opgewekt. Maar nu het opwekvermogen van de zonnepanelen omhoog gaat, worden eerder afgevallen daken misschien wél rendabel. Is dat het geval? Dan krijgen ook die huurders een mooi aanbod voor een zonnesysteem. “Het herberekenen is heel dankbaar werk”, vertelt Tim. “Want nu mogen we huurders blij maken die al bij de buren hebben gezien hoe leuk en makkelijk zonnestroom is. Dit wordt nu ook voor hen mogelijk.”

Zonnepanelen met een hoger vermogen zijn daarnaast ook heel interessant voor meergezinswoningen, waarbij het dakoppervlak vaak relatief beperkt is vergeleken met het gebruiksoppervlak. Er wonen immers meerdere huishoudens onder één dak.

Uiteindelijk willen we natuurlijk zo veel mogelijk huishoudens van zonnestroom voorzien.