Terug naar Blog

Zonnepanelen op alle schooldaken, zodat kinderen kunnen leren óp en over zonnestroom

Omdat scholen onmisbaar zijn in de zonnebeweging, hebben Sungevity-oprichtster Roebyem Anders, Marjan Minnesma en NL2025 in 2016 Stichting Schooldakrevolutie in het leven geroepen. Stichting Schooldakrevolutie streeft naar een Nederland waarin alle kinderen leren óp en over zonne-energie van eigen schooldak. Als onafhankelijk adviesorgaan geven ze scholen een duw in de goede richting en nemen ze barrières weg om de energietransitie op schooldaken te versnellen.

Stichting Schooldakrevolutie

Scholen kunnen hulp goed gebruiken

Leerlingen zijn de toekomst, en daarom is het meer dan logisch om op school te leren óp en over schone energie. Maar veel scholen doen weinig aan verduurzaming van het schoolgebouw. Niet omdat ze het onbelangrijk vinden, maar omdat ze er naast al hun onderwijstaken niet aan toe komen. Of ze weten niet waar ze moeten beginnen. Dat is precies de reden waarom we Stichting Schooldakrevolutie zijn gestart. Het doel: barrières voor zonnepanelen op scholen doorbreken en de nieuwe generatie speels en onder een dak vol zonnepanelen kennis laten maken met schone energie. Het gaat dus zowel om het bijdragen aan de klimaatdoelstelling als om educatie.

 

Een schooldak is niet als elk ander dak

Bij het verduurzamen van scholen komt er een hoop kijken. Want elke school is een samenleving in het klein. Dat maakt zonnepanelen installeren op schooldaken ingewikkelder dan op woningdaken. “Onder een schooldak huist een micro-samenleving. De gemeente, het bestuur, de directeur, de leraren, de ouders en de kinderen moeten er allemaal met elkaar door één deur. Commerciële belangen zijn daar niet op hun plaats, een school hecht vooral waarde aan eerlijk advies van een onafhankelijk orgaan. Stichting Schooldakrevolutie maakt de barrière voor scholen zo laag mogelijk door ze te ontzorgen en ze mogelijkheden aan te reiken”, vertelt Niels van der Sandt, directeur van Stichting Schooldakrevolutie.

Stichting Schooldakrevolutie: Niels
Niels, directeur van Stichting Schooldakrevolutie

 

Zo werkt Stichting Schooldakrevolutie

Stichting Schooldakrevolutie verkoopt en installeert geen zonnepanelen, maar vervult de rol van onafhankelijke schakel tussen overheid, schoolbesturen, ouders, kinderen en commerciële partijen. Ze zetten de juiste partijen met elkaar aan tafel en helpen met een aanmoedigend duwtje in de rug. “We hebben allerlei tools om draagvlak te creëren binnen de school, of je nou de conciërge moet overtuigen van zonnepanelen of je Raad van Toezicht. We zijn in die zin echt je ‘partner in crime’, ook als je een betrokken ouder bent die een petitie wil starten”, vertelt Niels. Wanneer alle betrokken partijen aan boord zijn en een school wil doorpakken met het plan, staat Stichting Schooldakrevolutie klaar om schoolbesturen te begeleiden in het realiseren van zonnepanelen. Schooldakcoaches analyseren gebouwenportfolio’s, kijken wat geschikte schooldaken zijn, bepalen de opwekpotentie en maken een passende businesscase. In de realisatiefase adviseren de schooldakcoaches over geschikte installatiepartijen en motiveren met doorpakken.

Omdat Stichting Schooldakrevolutie en Sungevity zijn opgericht vanuit dezelfde gedachte, namelijk dat iedereen in Nederland toegang moet krijgen tot zonnestroom, ondersteunen wij elkaar waar dat kan. Zo delen wij bijvoorbeeld onze kantoorruimte met Stichting Schooldakrevolutie. Maar Sungevity installeert géén zonnepanelen op schooldaken. Dat maakt Stichting Schooldakrevolutie een 100% onafhankelijk adviesorgaan.

Een greep uit de projecten van Stichting Schooldakrevolutie

Een van de meest succesvolle projecten waar Stichting Schooldakrevolutie aan heeft bijgedragen is het enorme zonnedak van het Adelbert College in Wassenaar. Op het dak van deze middelbare school zijn 1250 zonnepanelen geplaatst – en daarmee is deze school de grootste groene energieleverancier van Wassenaar. In eerste instantie werden er bijna 700 zonnepanelen geïnstalleerd, maar omdat er nog ruimte over was op het dak werden er nog zo’n 550 extra zonnepanelen geïnstalleerd, waarmee de school naast zichzelf ook de buurt van duurzame stroom voorziet. Volgens directeur Niels is dit een absolute voorbeeldschool. En dan zijn er nog de projecten waarbij niet één, maar meerdere scholen aan de zonnestroom gaan, zoals bij het project met basisscholen van Stichting Ante. Onder de begeleiding van Stichting Schooldakrevolutie zijn gelijk zeven scholen van Stichting Ante overgestapt op zonnestroom van eigen dak. De zonnepanelen kwamen er via hulp van Zowiezon. In totaal zijn er binnen dit project 615 zonnepanelen geïnstalleerd, die jaarlijks maar liefst 200.000 kWh elektriciteit opwekken. En zo gaat het maar door!

Schooldakrevolutie: zonnepanelen op het dak van het Adelbert College
Foto: © Bas Reuvers & Stichting Schooldakrevolutie

 

Meer dan een dak vol zonnepanelen

Schooldaken verduurzamen is belangrijk voor klimaat en milieu, maar het is minstens net zo belangrijk om de nieuwe generatie duurzaam gedrag aan te leren. Dit doet Stichting Schooldakrevolutie door lesideeën, lespakketten en korte workshops beschikbaar te stellen voor scholen. Voor de wat oudere kinderen zijn er verschillende workshops beschikbaar waarin ze bijvoorbeeld leren berekenen hoe hoog de energierekening van hun school is of hoe koken op zonne-energie werkt. Voor de wat jongere leerlingen zijn er spelletjes, verhalen en filmpjes. Zo leren scholieren speels over zonne-energie, de energietransitie en klimaatverandering.

 

Met grote stappen richting het einddoel

Dankzij het harde werk van onze collega’s bij Stichting Schooldakrevolutie heeft inmiddels een op de drie scholen in Nederland zonnepanelen: “Als we de Schooldakrevolutie in dit tempo voortzetten, zijn scholen zonder zonnesysteem snel de uitzondering. Er komen ook belangrijke doelstellingen aan; vanaf 2023 zijn alle gemeenten verplicht een integraal huisvestingsplan op te stellen voor scholen. Deze langetermijnvisie voor onderwijshuisvesting schept veel duidelijkheid over de toekomst van een school. Wie nu nog niet wil, moet dus straks wel. Wij staan in elk geval klaar om al onze kennis te delen zodat we de transitie kunnen versnellen”, zegt Niels.

 

Meer lezen of meedoen?

Ben jij leerkracht, zit je in het schoolbestuur of wil je als ouder een steentje bijdragen? Neem dan een kijkje op de website van Stichting Schooldakrevolutie. Meer lezen over de doelen, ervaringen en toekomstdromen van directeur Niels? Lees hier het hele interview.