Terug naar Blog

Zonne-energie trends

Benieuwd naar de winsten die gehaald zijn in 2017 op het gebied van zonne-energie? En wil je weten wat de trends zijn voor 2018? Solar Magazine bracht een rapport waarin ze terugblikken op de hoogtepunten van 2017 en vooruitblikken naar dé solartrends van 2018. Wij hebben de opvallendste winsten en trends voor jou samengevat.

Sungevity Belgium residential installation

2017

 • In 2017 werd in Nederland maar liefst 853 megawatt aan zonnestroomvermogen geïnstalleerd. Dit maakte dat zonne-energie met 2,2% bijdraagt aan de Nederlandse stroomvoorziening.
 • Er zijn 3,1 miljoen zonnepanelen geïnstalleerd, waarvan gemiddeld 12,4 panelen op een huis.
 • De inkoopprijzen voor zonnepanelen zijn wereldwijd weer sterk gedaald in 2017:
 • De verdeling van het totaal geïnstalleerd zonnestroomvermogen in Nederland was in 2017 als volgt:

2018

 • Nederland is een van de snelste groeiers wereldwijd; in 2018 passeren we de 1 GW grens van geïnstalleerd zonnestroom vermogen. Dat maakt ons een top 10 groeispeler!
 • Een investering in zonnepanelen blijft interessant, ook na eventuele invoering van een nieuwe afbouwregeling. Voor kleinverbruikers geldt dat de salderingsregeling wordt omgevormd in een terugleververgoeding. De regeling wordt vanaf 2025 afgebouwd totdat je in 2031 helemaal niet meer mag salderen. Uitgangspunt is een terugverdientijd van ongeveer 7 jaar. Voor grootverbruikers geldt dat er meer geld gaat naar een SDE+-regeling.
 • Voor klein verbruik (maximaal 80A) blijven in 2018 de volgende zonnestroommaatregelen gelden: salderen, btw-aftrek, Postcoderoos, Asbest eraf, postcoderoos erop (in Friesland), EDS Sport accomodaties, Experimenten Regeling en Lokale Regelingen.
 • Het is belangrijk dat eerst zoveel mogelijk particulieren daken worden vol gelegd met panelen. De komende jaren zullen zonepanelen nog meer geplaatst worden op agrarische daken, bedrijfsdaken, infrastructuur, vrije velden, gevels, binnenwater en buitenwater!

Potentie van zonne-energie

 • Zonnestroom zal steeds meer worden geïntegreerd in de infrastructuur. Denk aan zonnesystemen in het wegdek!
 • De opwekkosten zullen nog meer verlagen. In het afgelopen decennium zijn de opwekkosten met bijna een factor 10 gedaald tot 0,05-0,10 EUR/kWh voor diverse soorten zonnestroomsystemen. Daardoor is zonnestroom al een tijd ruim concurrerend met consumentenprijzen van stroom. Dat verklaart ook het succes van de salderingsregeling. Naar verwachting kunnen opwekkostten de komende 10 jaar dalen tot zo’n 0,02-0,03 EUR/kWh.
 • Het plaatsbaar potentieel zonne-energie in Nederland is 200 gigawatt-piek (GWp), waarmee zo’n 600 petajoule elektriciteit kan worden opgewekt. Op dit moment is ruim 2GWp aan zonnestroomcapaciteit in Nederland geïnstalleerd, wat 2% van het elektriciteitsverbruik dekt. Het doel? 22 GWp in 2023!

Concluderend kan worden gesteld dat zonne-energie zich de komende jaren zal ontwikkelen van zonnepanelen op daken, via grotere systemen op commerciële daken, in de infrastructuur en in de vorm van grote zonneparken. Niet alleen op land, ook in een drijvende vorm. Zonne-energie zal overal zijn! Meer lezen? Download het volledige rapport van Solar Magazine hier.