Terug naar Blog

Levensduurverlenging en circulariteit

Met meer dan 2 miljoen huizen met zonnepanelen en een wereldwijde top 2 positie wat betreft het aandeel zon in de energiemix, doet Nederland het goed op zonnepanelengebied. Maar deze grote opmars van zon op dak heeft ook een keerzijde: als al deze zonnepanelen over 10-20 jaar weer van de daken gehaald worden, zorgen ze voor een enorme berg e-waste. Welke stappen ondernemen wij om een meer circulaire aanpak te bevorderen?

LEVENSDUURVERLENGING EN CIRCULARITEIT

Circulaire initiatieven

Door de sterk prijsgedreven markt en daardoor grote vraag naar de beste prijs/kwaliteit de Chinese zonnepanelen nog steeds leidend in de markt. De lineaire supply chain is, zoals in vele sectoren, vooral gedreven door economische schaalvoordelen. Binnen haar scope of influence onderneemt Sungevity diverse initiatieven om naar een meer circulair businessmodel te bewegen.

Recycling

Hoewel de verschillende materialen waar een zonnepaneel uit bestaat (glas, aluminum, kunststof en waardevolle materialen als silicium en zilver) an sich allemaal goed recyclebaar zijn, zijn de zonnepanelen die nu op de daken liggen nog niet zo ontworpen dat ze hoogwaardig gerecycled kunnen worden. Dit komt doordat de verschillende onderdelen zo goed aan elkaar vastgelijmd zijn dat het erg lastig is om ze weer uit elkaar te halen, waardoor de panelen simpelweg door de shredder gaan en waardevolle materialen grotendeels verloren gaan. Dat moet anders.

Om hoogwaardige recycling in Nederland mogelijk te maken, lobbyden wij eerder voor een verhoging van de producentenbijdrage voor recycling, roepen we de overheid op om uitsluitend te kiezen voor panelen die uit circulair gedachtegoed zijn ontworpen én moet er bij het ontwerp van een paneel al nagedacht worden over recycling.

Maar, zo vult Guido Broek, onze Business Development Director, aan:

“Er is nooit maar één oplossing in de circulaire economie. Bovendien zijn de mogelijkheden voor ‘reduce’ en ‘recycle’ van de R-ladder dus nog beperkt. Voor we over kunnen gaan tot recycling, moeten we inzetten op levensduurverlenging.”

 

Levensduurverlenging

Het meest circulaire dat we sowieso kunnen doen, is ieder laatste beetje energie uit elk zonnepaneel persen. Vanuit circulair oogpunt moeten we zonnepanelen zo lang mogelijk benutten. Toch kiezen veel consumenten ervoor om hun zonnepanelen vroegtijdig te laten vervangen, bijvoorbeeld omdat ze de panelen al terugverdiend hebben en liever laten vervangen door nieuwe, nog efficiëntere exemplaren. Technisch kunnen deze van het dak gehaalde panelen echter nog prima 10 à 15 jaar mee. Het rendement loopt weliswaar elk jaar een klein beetje terug, maar ook deze economisch afgeschreven panelen wekken nog een hoop zonnestroom op (na 20 jaar nog steeds ca 80%).

Ruim 20% van alle zonnepanelen die vroegtijdig van de daken wordt gehaald, is geschikt voor een tweede levenscyclus. We moeten dus kijken hoe we deze panelen, voordat we ze recyclen, eerst nog ergens anders kunnen inzetten. Hoe we dat doen? Samen met Stichting ZonNext, een initiatief van Sungevity-oprichtster Roebyem Anders, geven we vroegtijdig van het dak gehaalde zonnepanelen een tweede leven.

 

“Ons doel is om de levensduur van zonnepanelen te verlengen, om zo alles uit alle zonnepanelen te kunnen halen.”

 

ZonNext_ hoe werkt het?

 

“Circulair ondernemen is vooral op een andere manier naar de (lineaire) keten kijken, en oplossingen initiëren die de waarde van grondstoffen meer centraal stellen”

Deze panelen die hun economische end-of-life-stadium hebben bereikt, maar technisch nog wel even door kunnen, zijn bijvoorbeeld erg interessant voor gebouwen die op de sloopnominatie staan en woningen in het portfolio van woningcorporaties of vastgoedpartijen die op dit moment niet voor zonnepanelen in aanmerking komen omdat ze binnen nu en 10-15 jaar gerenoveerd zullen worden. Door nog goed werkende gebruikte panelen, ofwel Extended Life panelen, op deze daken een tweede leven te gunnen, zorgen we er niet alleen voor dat een nog altijd hoogwaardig product niet onnodig vroeg gerecycled hoeft te worden, maar maken we zonnestroom ook toegankelijk voor álle huurders.

 

Hoogwaardige recycling

Uiteindelijk komt er natuurlijk een moment waarop ook deze panelen wel echt afgeschreven zijn. Daarom moeten we ook echt anders naar (de productie van) zonnepanelen gaan kijken. Al bij het ontwerp van een paneel moet er rekening mee gehouden worden dat de zonnepanelen aan het einde van de levensduur weer makkelijk uit elkaar gehaald kunnen worden. Gelukkig zien we ook hier al mooie initiatieven: de Nederlandse zonnepanelenproducent Solarge, met wie wij de 2 miljoenste zonnepaneleninstallatie in Nederland uitvoerde, ontwerpen al zonnepanelen die aan het einde van hun levensduur veel gemakkelijker te demonteren zijn – en hoogwaardig kunnen worden teruggewonnen. Dat biedt vertrouwen voor de toekomst.

 


Tijd voor een kopje koffie? Neem contact op via deze link.

Lees meer over