Terug naar FAQ

Heb ik een vergunning nodig voor zonnepanelen?

In principe mag je zonnepanelen vergunningsvrij op je dak laten leggen. Over het algemeen bepaal jij als huiseigenaar dus zelf of je jouw dak transformeert tot je eigen zonnefabriekje. De overheid noemt dit: vergunningvrij maar niet zonder regels. Het zonnepanelensysteem zelf moet namelijk wel aan een aantal voorwaarden voldoen.

Een voorwaarde om zonder vergunning zonnepanelen te mogen plaatsen, is dat de panelen op je dak worden geplaatst – en dus niet bijvoorbeeld op de grond in je tuin. Ook moeten de panelen een geheel vormen met de installatie voor het opwekken van elektriciteit. Als dat niet het geval is, moet de installatie in een bouwwerk worden geplaatst.

Voor schuine daken geldt dat de zonnepanelen niet over de dakrand mogen uitsteken. Daarnaast moeten de panelen direct op het dakvlak worden geplaatst en moet de hellingshoek van de panelen hetzelfde zijn als die van het dak. Op een plat dak moet het systeem ten minste even ver van de dakrand geplaatst worden als de panelen hoog zijn.

 

Mijn dak voldoet aan deze voorwaarden, kan ik dan nu overgaan op de aanschaf van zonnepanelen?

Mooi, dan is de kans groot dat jij zonder vergunning zonnepanelen mag laten installeren. Er zijn enkele uitzonderingsgevallen waarin je toch een vergunning nodig hebt, bijvoorbeeld als het eigenlijk niet past in het bestemmingsplan van jouw gemeente of als je in een monumentaal pand woont.

 

Ik woon in een beschermd stads- of dorpsgezicht. Kan ik dan zonnepanelen nemen?

Aan woningen in een beschermd stads- of dorpsgezicht worden bepaalde eisen gesteld. Wat die eisen precies zijn, verschilt per gemeente en hangt ook af van waar je de panelen zou willen plaatsen. Over het algemeen hoeft het feit dat je in een beschermd stands- of dorpsgezicht woont niet zo’n probleem te zijn zolang de panelen vanaf de openbare weg niet te zien zijn. Bijvoorbeeld als ze op een plat dak geïnstalleerd worden of aan de tuinzijde van een hellend dak.
Hoe dit precies zit in de stad of het dorp waar jij woont, kan je navragen bij jouw gemeente. Op de gemeentewebsite is vaak ook veel informatie te vinden: vaak weet je al met een paar clicks of je een vergunning nodig hebt of niet.
Woon je in een monumentaal pand? Dan heb je bijna altijd wél een vergunning nodig voor zonnepanelen op jouw dak.

 

Ik zou graag de bomen die voor schaduw op mijn dak zorgen willen kappen, mag dit?

Het verschilt per gemeente hoe hiernaar gekeken wordt. In de bomenverordening van jouw gemeente staat precies onder welke voorwaarden je een boom mag kappen. Of een boom gekapt mag worden is vaak afhankelijk van het effect dat de boom heeft op het rendement van het zonnepanelensysteem. Ook kan de grootte van het zonnepanelensysteem meespelen in het besluit of een boom gekapt mag worden. Zo zou de gemeente bijvoorbeeld kunnen besluiten dat de voordelen bij een klein zonnepanelensysteem niet opwegen tegen de nadelen van de boomkap. Vraag jouw gemeente hoe dit zit in jouw specifieke geval.

 

Moet ik mijn buren inlichten over de aanschaf van mijn zonnepanelen?

Jij bent natuurlijk hartstikke opgewekt bij de gedachte aan jouw eigen schone zonnestroom, maar misschien zijn jouw buren wat minder blij met die stralende panelen op jouw dak. Het is daarom nooit verkeerd om met hen te overleggen of zij het niet erg vinden de komende 25 jaar dagelijks naar jouw zonnefabriekje te kijken. Misschien kun je ze zelfs overtuigen van de voordelen en sluiten zij zich ook aan bij Generatie Zon. Dat kan nog een mooie vriendenkorting opleveren ook. Win-win!