Privacyverklaring

Via de websites www.sungevity.nl, quote.sungevity.nl, my.sungevity.nl en pages.sungevity-intl.com, onderdeel van Sungevity Netherlands B.V. (hierna: “Sungevity”), worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt.

Sungevity acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywet stelt. Dat betekent onder andere dat wij:

 • duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • proberen onze verzameling van persoonsgegevens te beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Wij verwerken verschillende gegevens voor verschillende doeleinden. Sungevity is verantwoordelijke voor de verwerkingen. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel wij dat doen. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Wil je weten hoe wij omgaan met cookies? Lees er alles over in onze cookieverklaring.

Doeleinden van verwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • het verstrekken van vrijblijvende adviezen en offertes met betrekking tot zonnepanelen, wanneer u dit via de website aanvraagt;
 • het geven van toegang tot uw account op onze website, indien u een account hebt aangemaakt;
 • het versturen van de nieuwsbrief, als u zich daarvoor hebt aangemeld;
 • het vinden van overeenkomstige personen via social media en/of google
  het verwerken van uw sollicitatie, wanneer u via onze website bij ons solliciteert;
 • het versturen van jobalerts, indien u deze hebt ingesteld.

Gebruik van persoonsgegevens

Door onze website te gebruiken laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij zullen de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven. Het betreft de volgende gegevens:

 • naam;
 • emailadres;
 • adresgegevens;
 • telefoonnummer;
 • stroomverbruik;
 • referentiecode;
 • gegevens die u uit eigen beweging aan ons verstrekt (zoals de gegevens uit uw CV als u bij ons solliciteert).

De gegevens die u aan ons afgeeft worden niet langer bewaard dan nodig is om de door u gevraagde dienst aan u te leveren. Wij kunnen, indien u hiervoor toestemming heeft gegeven, per e-mail contact met u opnemen voor commerciële doeleinden. Bij iedere communicatie langs deze weg wordt een afmeldmogelijkheid opgenomen.

Segmentatiegegevens Whooz

Onze organisatie verwerkt segmentatiegegevens van Whooz om de behoeften van onze klanten te analyseren en om deze inzichten te vertalen naar een betere dienstverlening. Whooz is een dienstverlener op het gebied van consumenteninformatie, welke informatie geleverd wordt onder de productnaam Whize. Als segmentatiespecialist geeft Whooz voorspellingen van kenmerken, interesses en gedragingen van alle Nederlandse huishoudens. Indien u bezwaar hebt tegen het feit dat wij uw klantgegevens combineren met de Whooz gegevens, zullen wij – indien u ons daarom verzoekt – uw gegevens daartoe blokkeren. Indien u meer informatie wilt over de Whooz gegevens, dan kunt u deze vinden op de website van Whooz (www.whooz.nl/privacy-en-voorwaarden). Vragen over de gegevens van Whooz kunt u richten aan compliance@whooz.nl.

Gebruik van dakscan

Bij het gebruik van de dakscan worden er op basis van uw postcode en huisnummer additionele data over de specificaties van uw dak opgehaald bij een derde partij genaamd All-in-view.  Met deze datapunten doen we berekeningen om onder andere uw besparing inzichtelijk te maken. Sungevity verplicht deze partijen, voor zover het verwerkers betreft, onder meer volgens onze instructies en (beveiligings)standaarden te werken.

Verstrekking aan derden

Wij zullen de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken indien u hiervoor geen toestemming heeft gegeven, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of wanneer dit wettelijk verplicht is.

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:

 • logische toegangscontrole, gebruik makend van wachtwoorden;
 • beveiliging van netwerkverbindingen via Secure Socket Layer (SSL) technologie;
 • doelgebonden toegangsbeperkingen;
 • controle op toegekende bevoegdheden.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de manier waarop die derden met uw gegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring en cookieverklaring. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd en oude versies houden wij beschikbaar. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage, wijzigen of verwijderen van uw gegevens

Indien u via onze website aan ons persoonsgegevens heeft verstrekt, kunt u ons een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen.

Email: data.protection.bnl@engie.com
Telefoonnummer: +31 (0) 88 769 10 01
Website: www.engie-benelux-privacy.nl

Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terugvinden in de instellingen van uw browser. Indien de gegevens niet kloppen, kunt u ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Contactgegevens

Als u vragen heeft over uw privacy en onze privacy- en cookieverklaring, dan kunt u deze stellen door via info@sungevity.nl, of door telefonisch contact met ons op te nemen via 020 8080 854.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 23 december 2020.