Rendement en opbrengst van zonnepanelen

Zonnepanelen: Een slimme investering

Wat is het rendement van zonnepanelen?

Het financiële rendement van zonnepanelen geeft aan hoe gunstig een investering in zonnepanelen is. Het rendement wordt uitgedrukt in een percentage en laat de verhouding tussen de investering en opbrengst zien. In de meest gangbare berekening komt het rendement van zonnepanelen tussen de 8% en 14% uit - over de levensduur van een zonnestroomsysteem. Daarmee is het rendement op je investering in zonnepanelen een stuk hoger dan op de bank!

Hoe bereken ik het rendement van zonnepanelen?

Met zonnepanelen bespaar je jaarlijks flink op jouw energierekening. Je wekt zelf je energie op, dus je hoeft bijna geen energie meer te kopen van een energieleverancier. Na gemiddeld 6 tot 7 jaar heb je evenveel bespaard als oorspronkelijk geïnvesteerd, dit is het moment dat je de investering hebt terugverdiend. En daarna? Dan profiteer je van gratis energie en ga je pas echt winst maken op je investering. Zonnepanelen liggen onder normale omstandigheden minstens 25 jaar op jouw dak te stralen. Tel je winst maar uit!

De prangende vraag is nu: 'Hoe bereken ik het rendement op mijn investering?" Grofweg bereken je het rendement door de kosten af te zetten tegen de opbrengst. Een rekensommetje om dit toe te lichten:

Het gemiddelde systeem dat bij Sungevity wordt aangeschaft is een pakket van 10 tot 12 zonnepanelen. De prijs van een dergelijk compleet zonnepanelen systeem ligt tussen de €4.500,- en €6.000,- (incl. btw, waarvan je de btw kunt terugvragen). In dit voorbeeld rekenen we met het volgende systeem: een zonnesysteem van 12 zonnepanelen van elk 300 Wp dat in totaal (na btw-teruggave) € 4.518 kost. Dit zonnesysteem levert gemiddeld 3.060 kWh per jaar. Tegen een gemiddelde elektriciteitsprijs in Nederland van € 0,21 per kWh, is je jaarlijkse besparing € 643. Het rendement op deze investering ligt dus net boven de 14%.

Hoe komt een rendementsberekening op zonnepanelen tot stand?

Bij het berekenen van het rendement op zonnepanelen speelt ten eerste de opbrengst van de zonnepanelen een grote rol. Deze hangt af van verschillende factoren. Naast de opbrengst spelen ook variabelen zoals (de stijging van) de energieprijs, de prijs per kWh, de btw-aftrek, het vervangen van de omvormer en de jaarlijkse afname in productiecapaciteit van de zonnepanelen set een rol. Niet elke aanbieder neemt dezelfde cijfers mee in zijn berekening. Daarom kan het rendement verschillen per aanbieder. Vraag altijd na waarmee rekening is gehouden in de berekening om goed te vergelijken.

Wat is de gemiddelde opbrengst van zonnepanelen?

De basis van elke berekening begint met een indicatie van de hoeveelheid stroom, ofwel het aantal kilowattuur (kWh), die een zonnesysteem gaat produceren. Opbrengstberekeningen worden vaak gemaakt op basis van vuistregels; dit hoeft dus niet een exacte weerspiegeling van de werkelijkheid te zijn. Een veelgebruikte vuistregel is dat de jaarlijkse opbrengst van een in Nederland opgesteld systeem, gemiddeld 0,89 kWh per Wattpiek (Wp) geïnstalleerd vermogen bedraagt. Dit getal wordt bepaald door het aantal zonuren dat beschikbaar is op een locatie. Ook andere factoren spelen een rol voor de opbrengst, zie hieronder.


Tip: Vraag altijd na hoe de voorspelde opbrengst wordt berekend.

Zoninstraling Nederland

In Nederland verschilt het aantal zonuren per locatie. De afbeelding hiernaast geeft een overzicht van het aantal zonuren per locatie in Nederland.

Zo is Vlissingen de plek in Nederland waar de meeste zonuren per jaar zijn. Hoe verder we naar de Duitse grens trekken, hoe lager het aantal zonuren is.

Dit komt doordat in het binnenland meer stapelwolken voorkomen.

Zoninstraling Nederland Voor Zonnepanelen

Oriëntatie

De optimale oriëntatie ten opzichte van de zon is in Nederland direct op het zuiden. Er kan ook richting het oosten of westen geïnstalleerd worden. De jaarproductie in kWh van een systeem gericht op het oosten of westen is ongeveer 18% minder dan van een systeem direct gericht op het zuiden.

Hellingshoek

De optimale hellingshoek voor de opbrengst van zonnepanelen in Nederland ligt tussen de 35 en 45 graden. Veel schuine pannendaken hebben een andere hellingshoek. Geen probleem! Zonnepanelen installeren op een schuin pannendak kan vanaf een hellingshoek van 20 graden tot een hellingshoek van 60 graden. Ook dit levert een mooi rendement op. De jaarproductie van een systeem met een hellingshoek van 20 graden ten opzichte van het ideaal is ongeveer 3% minder. Bij een systeem van 60 graden is dit ongeveer 6% minder.

Schaduwvorming

Zonnepanelen zijn vaak in één serie of meerdere series met elkaar geschakeld. Hierdoor heeft schaduw op bepaalde panelen invloed op de werking van het gehele systeem. In de opbrengstberekening moet rekening worden houden met schaduw van eventuele obstakels als dakkapellen, schoorstenen of ventilatiepijpjes. Om de effecten van schaduwvorming op het hele systeem tegen te gaan, kan een zonnesysteem ook parallel worden geschakeld. Dit vergt wel een hogere investering.

Technisch rendement

Er zitten grote verschillen in de kwaliteit van verschillende soorten zonnepanelen. Ook neemt het vermogen van een zonnepaneel in de loop van de tijd af. Controleer de kwaliteit van het zonnepaneel en vraag bij een vergelijking tussen panelen en aanbieders na of er een opbrengstgarantie op de productie zit.

Hoe kun je het rendement verhogen van zonnepanelen?

Een optimaal rendement behalen op je investering in zonnepanelen? Een paar tips.

Reinig je zonnesysteem

Ondanks dat de zonnepanelen voorzien zijn van een vuilwerende coating en het feit dat het regelmatig regent in Nederland, worden ook zonnepanelen vies. Denk maar eens aan jouw auto: die moet je ook af en toe een wasbeurt geven. Verontreinigde zonnepanelen absorberen minder zonlicht en dit leidt er uiteindelijk toe dat zonnepanelen minder stroom opwekken. Na een goede reinigingsbeurt kun je weer rekenen op een optimale opbrengst. Wat weer bijdraagt aan een hoger rendement!

Btw-teruggave

Als je zonnepanelen hebt en zonnestroom levert aan jouw energieleverancier, ben je volgens de Belastingdienst een ondernemer. Schaf je een zonnesysteem aan? Dan kun je de 21% btw over de aanschaf en installatie terugvragen bij de Belastingdienst. Scheelt toch weer aardig wat!

Maatwerk dakontwerp

Precies weten wat het rendement op je investering is? Vraag dan een maatwerk dakontwerp aan. Dan kun jij precies zien wat je jaarlijks gaat besparen en wat jouw rendement is.

Vraag gratis advies aan
Ontdek hoeveel je kan besparen