Samen bouwen aan verandering

Bij Sungevity werken we hard aan onze missie: powering lives with sunshine. Waarom? Omdat we een broertje dood hebben aan klimaatverandering en vinden dat we hier iets aan móeten doen.

Een klimaat-crisis waarvan nu al de eerste effecten zichtbaar zijn. Overstromingen, intensere orkanen, langdurige droogte. Grote gebieden en hun inwoners worden getroffen. Al zouden we vandaag stoppen met het vervuilen van onze aarde, de CO2 die we gister hebben uitgestoten hangt nog zeker 100 jaar in de lucht. En dan te bedenken dat we nu alleen nog maar de gevolgen merken tientallen jaren geleden. Een beangstigende boodschap, waar ook wij liever niet aan denken.

In actie komen zit meer in onze natuur. Daarom hebben we een missie. En dáárom steunen wij het Rode Kruis. Wereldwijd zet het Rode Kruis zich in om hulp te bieden aan zij die nu al getroffen worden door de gevolgen van klimaatverandering. Het Rode Kruis helpt ook preventief door inwoners van kwetsbare gebieden voor te bereiden op mogelijke rampen; van het bouwen van rampbestendige scholen, die ook kunnen dienen als noodopvang tot het aanleveren van zandzakken om overstromingen tegen te gaan. Om beter de risico’s van klimaatverandering en extreem weer te kunnen adresseren heeft het Rode Kruis een Klimaatcentrum in het leven geroepen, waar expertise en kunde samenkomen.

Zo maken we samen de cirkel rond. Waar wij ons uiterste best doen om, samen met onze klanten, de klimaatcrisis tegen te gaan, staat het Rode Kruis naast de mensen die nu al getroffen worden door de effecten van klimaatverandering.


Rode-Kruis-beeld-school.jpg#asset:6796


Rode Kruis Steunenlogo Rgb 1

We hebben een doel!

Het doel voor 2018 is dat wij het Rode Kruis helpen om een rampbestendige school te bouwen in Haïti inclusief zonnepanelen! Een land waar inwoners de effecten van klimaatverandering merken. In tijden van nood kan de school ook fungeren als toevluchtsoord. De zonnepanelen zorgen er dan voor dat er nog steeds elektriciteit beschikbaar is.

Hoe we dat doen? Van elk verkocht zonnesysteem doneren wij een deel aan het Rode Kruis. Zo dragen we samen bij aan het opbouwen van de school in Haiti!

Ontdek wat jij kunt besparen