Sungevity in het nieuws

Persberichten en publicaties

Zonnestroom kan bijdrage leveren aan de nieuwste klimaatdoelstellingen van Defensie

Het Ministerie van Defensie kan met ruim 2,5 miljoen zonnepanelen op de daken van haar gebouwen ongeveer 620.000.000 kilowattuur energie per jaar produceren, zo heeft zonnepanelenaanbieder Sungevity berekend. Als het ministerie zoveel zonne-energie zou opwekken, zou zij een significant aandeel van haar nieuwe klimaatdoelstelling kunnen realiseren. Deze berekening is een reactie op het rapport Operationele Energiestrategie۪ van Minister Hennis van Defensie van maandag 15 februari.

Dit artikel is ook te lezen in Solar Magazine, de Groene Couranten op FluxEnergie.nl.

Dit rapport geeft aan dat Defensie het gebruik van fossiele brandstoffen in 2030 met tenminste 20 procent wil reduceren en in 2050 zelfs met 70 procent wil verminderen ten opzichte van 2010. Het rapport richt zich met name op militaire operaties. Volgens de publicatie zorgt de toename in brandstofverbruik bij militair materieel voor meer logistieke uitdagingen en voor minder effectieve operaties. Het vergroten van het aandeel duurzame energie wordt als een van de vijf speerpunten genoemd in dit rapport. Echter, door de inzet van duurzame energie te beperken tot militaire operaties mist het rapport een belangrijke bron van verduurzaming. Defensie heeft namelijk 6.3 miljoen m2 gebouwoppervlak dat zich voor een groot deel uitstekend leent voor het opwekken van eigen zonnestroom.

Enorme CO2-reductie

Sungevity berekende met haar Remote Solar Design software dat ongeveer 65% van Defensie۪s gebouwen geschikt is voor duurzame energieopwekking met zonnepanelen. Een genstalleerd vermogen van 680,986 kilowattpiek (kWP) is goed voor 620,000,000 kilowattuur (kWh) energie en407.124.438 kg CO2-reductie. * Waar beter beginnen dan bij het gebouw van het ministerie van Defensie zelf? Met de aanleg van 48 zonnepanelen die op het gebouw passen, kan het ministerie een jaarlijkse energieproductie van 11.008 kWh genereren.

Geavanceerde software

Roebyem Anders, Vice President van Sungevity Europe, juicht het recente besluit van de minister om te verduurzamen toe en stelt voor dat het ministerie begint met deze nieuwe plannen op eigen dak: Kunnen wij straks als wij op de Haagse Toren staan en naar beneden blikken het Ministerie van Defensie herkennen aan schitterende zonnepanelen? Anders vervolgt: Wij laten de minister graag zien wat de mogelijkheden voor een zonnestroom-opwekkend Ministerie van Defensie zijn, voor al haar vastgoed. Dat kan eenvoudig worden gepresenteerd met de geavanceerde software waarmee het bedrijf betrouwbare ontwerpen en exacte berekeningen maakt.

Besparen op operationele kosten

Er is acht miljard euro per jaar beschikbaar via de subsidieregeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE) voor duurzame energieprojecten, waaronder grote zonneprojecten. Gebruikmakend van deze regeling zou Defensie ook nog op operationele kosten kunnen besparen. En die besparing kan weer worden besteed aan andere projecten. Zoals deelname aan VN-missies, bijvoorbeeld.

Zie op de afbeeldingeen voorbeeld van hoe het ministerie eruit kan zien met zonnepanelen.

* Ervan uitgaande dat het gemiddelde vermogen van een zonnepaneel WP 270 is.

Ontdek hoeveel je kan besparen