Sungevity in het nieuws

Persberichten en publicaties

Orde nodig in de energie-discussie

Hoe 14 procent duurzame energie in Brabant in 2020 haalbaar zou kunnen zijn.

Provincie moet keuzes maken op basis van concrete gegevens.

Dit artikel verscheen ook in het Eindhovens Dagblad.Door Joepvan Meel en Bernard Gerard

In september 2013 hebben instellingen (werkgevers, vakbonden, overheid, milieuorganisaties) het Nederlands Energieakkoord getekend. Ook de provincies. Daarna heeft de provincie ook het Brabants Energieakkoord ondersteund. Dat ligt ten grondslag aan het huidige coalitieakkoord.

De discussie over de uitvoering van dat akkoord verloopt chaotisch. Technische, economische en politiek-filosofische argumenten raken verward, evenals het verschil tussen besparing en opwekking. Dat schaadt de dringend noodzakelijk vooruitgang.

Dat komt vooral doordat geen rangorde in de argumenten wordt aangebracht en bruikbare, kwantitatieve targets nog ontbreken. Dat leidt tot schimmige betogen waarin percentages op percentages gestapeld worden en ondertussen fouten worden gemaakt.

Het is beter, en bovendien veel simpeler, om energiebudgetten te noemen met concrete getallen in de gangbare maat PetaJoule (PJ). E̩n PetaJoule is de energie in 23 miljoen kg ruwe olie (acht standaard binnenvaarttankers).

De vragen zijn: wat verbruikt Brabant nu? Waar moet Brabant in 2020 uitkomen op basis van het Energieakkoord?Wat verbruikt Brabant in 2020 op basis van business as usual? Conclusie: wat moet er gebeuren om het verschil op te lossen? Wat verbruikt Brabant nu? Een redelijke schatting op basis van CBS-cijfers is 325PJ. Die hoeveelheid dient hier verder als berekeningsgrondslag.Waar moet Brabant zijn in 2020?

Het Energieakkoord eist dat zes jaar lang jaarlijks 1,5 procent bespaard wordt. En dat van wat overblijft 14 procent duurzaam wordt opgewekt. Eenvoudig rekenwerk leert dat de besparingstaak tot 2020 29PJ is, dat 296PJ overblijft en dat daarvan 41,4PJ duurzaam moet zijn. Wij behandelen hier alleen de opwekking van die 41,4PJ.

Waar komt Brabant in 2020 uit op basis van business as usual? Wij maken de volgende keuzes:1. Voor zonnestroom op woningdaken zijn de Brabantse cijfers van Sungevity gebruikt. Het daar genoemde maximum van 6,5PJ is in 2020 voor driekwart ingezet. De totale dakoppervlakte op nutsgebouwen is de helft van die op woningen.2. Windenergie op het land. Het bestaande Brabantse 470MW-programma is af.3. Windenergie op zee. Eind 2019 wordt voor 15 procent aan Brabant toegekend.4. Energiehoeveelheden worden gebaseerd op CBS-en Compendiumcijfers.5. Meerjarige trends daarin worden doorgetrokken.

Het resultaat is dan dat Brabant in 2020 30,9PJ duurzaam opwekt. Dit getal bestaat uit zonnepanelen op woningen en nutsgebouwen, zonneboilers, wind op land en zee, bodem-en buitenluchtwarmte via warmtepompen, geothermie en centrale warmtelevering, en vooral biomassa.

Waarschijnlijk is in Brabant nu ongeveer 22PJ van die 30,9PJ al ingevuld. Hoe krijgt Brabant het gat van 10,5PJ tussen realiteit en ambitie opgevuld? Ergo is dat de doelstelling van het nieuwe provinciale opwekkingsbeleid. Wij hanteren nu de volgende overwegingen:1. De daken liggen al grotendeels vol.2. Voor veel meer windenergie is weinig ruimte en draagvlak.3. Bodem-en buitenluchtwarmtepompen stuiten op technische bezwaren.4. De meeste biomassa wordt al gebruikt, behalve mestvergisting (die op papier veel energie kan opleveren).5. Geothermie is in Brabant nog onontwikkeld.6. Er wordt veel warmte weggegooid.7. Er ligt 10 20 vierkante kilometer incourante bodem (vuilstorten, ongebruikte industrieterreinen, vliegvelden, geluidsschermen) waarvan een flink deel plaats biedt aan zonnepanelen.

Ons voorstel is dat de provinciale politiek voor het doeljaar 2020 inzet op:-5PJ uit zonneparken. Met genoemde incourante terreinen komen we een heel eind.- 2PJ extra uit afvalwarmte, met aandacht voor de belangen van afnemers van stadsverwarming.-2PJ extra uit geothermie. ?2PJ uit mestvergisting. Daarvoor is voldoende covergistingsmateriaal aanwezig en het vraagt ongeveer om de stalmest van 5 procent van de Brabantse dieren.-Gedeputeerde Staten gaan niet zitten afwachten tot de initiatieven zich melden.

Onze analyse is zeker niet precies, maar we hebben er vertrouwen in dat de cijfers zo robuust zijn dat het voor de uiteindelijke keuzes weinig uitmaakt.

Joep van Meel is SP-woordvoerder energie in provinciale staten. Bernard Gerard is SP-fractiemedewerker.

Ontdek hoeveel je kan besparen