Deze website maakt gebruik van cookies om statistieken bij te houden en om de content van de website af te stemmen op uw voorkeuren. Meer informatie vindt u in onze Privacyverklaring. Door verder te klikken op de website, gaat u akkoord met het gebruik van cookies.
Alle vragen voor u beantwoord

De juiste kennis op de juiste plek, uw dak.

Wat is het rendement van zonnepanelen?

Als het op verjaardagen gaat over zonnepanelen, dan gaat het al snel over de terugverdientijd of het financieel rendement van het systeem. Er gaan vele verhalen rond over het rendement van zonnepanelen. De één geeft aan dat het nooit terug te verdienen is en de ander geeft juist weer aan dat ze het systeem er zeker binnen 5 jaar uit zullen hebben. Tussen deze twee uitersten zitten veel verschillende verhalen. Wat is nu de waarheid? Wat is het rendement dat u kunt verwachten op een investering in zonnepanelen?


Wat is rendement?

Als het gaat over rendement, dan heeft men het vaak over het financieel rendement op de investering. Door te investeren in zonnepanelen bespaart u ieder jaar een flinke uitgave op de energierekening. Door te berekenen hoeveel u elk jaar bespaart en deze getallen bij elkaar op te tellen, kan er bekeken worden wanneer het bedrag gelijk is aan de initiële investering. Dit is namelijk het punt waarop de investering zal zijn terugverdiend en er winst gemaakt gaat worden.

Een probleem is echter dat geld in de loop der jaren minder waard wordt door inflatie. Een besparing van 500,- in jaar 5 is feitelijk minder waard dan een besparing van 500,- in jaar 1. De oplossing hiervoor is om te kijken naar de interne-opbrengstvoet. Dit wordt ook wel de IRR (Internal Rate of Return) of effectief rendement genoemd. Alle opbrengsten in de loop der jaren worden contant gemaakt. Met andere woorden, er wordt gekeken wat de waarde zou zijn als je het bedrag direct zou ontvangen ten opzichte van het ontvangen daarvan in de toekomst. Het percentage dat gebruikt wordt om de contante waarde te bepalen geeft de interne-opbrengstvoet aan.

Het percentage dat uit deze berekening rolt kan worden afgezet tegen de huidige rente die een bank geeft op het spaargeld. Hoe hoger het percentage, hoe sneller je uit de kosten bent en gaat verdienen met het systeem. Het rendement van zonnepanelen komt vaak uit tussen de 8 en 14%. Een stuk meer dan de rente die u tegenwoordig op u bankrekening kunt behalen!


Waar is een hoog rendement afhankelijk van

Het behalen van een hoog rendement is afhankelijk van een aantal variabelen. Elke partij kan dit anders invullen en het is daarom goed om te weten wat de variabelen zijn waar in de berekeningen rekening mee worden gehouden.


Opbrengst van het systeem

De basis van elke berekening begint met een voorstelling van de hoeveelheid stroom, ofwel het aantal kilowattuur (kWh), die een installatie gaat produceren. Opbrengstberekeningen worden vaak gemaakt op basis van vuistregels, die vaak geen juiste weerspiegeling van de werkelijkheid geven. Een veelgebruikte vuistregel is dat de opbrengst 85% van het vermogen van een systeem bedraagt. Hierbij wordt aangenomen dat de productie uitsluitend afhankelijk is van het vermogen. Dit is onjuist. De productie wordt namelijk beïnvloed door verscheidene factoren, die hieronder kort toegelicht worden. Vraag daarom goed na wat de rekenmethode is achter de voorspelde opbrengst.


Zoninstraling Nederland

In Nederland verschilt het aantal zonuren per locatie. Zo is Texel de plek in Nederland waar de meeste zonuren per jaar zijn. Hoe verder we naar de Duitse grens kruipen, hoe lager dit aantal zonuren is. Het is daarom heel belangrijk om dit mee te nemen in de berekening. De afbeelding geeft een overzicht van het aantal zonuren per locatie in Nederland.

Zoninstraling Nederland


Oriëntatie

De optimale oriëntatie ten opzichte van de zon is in Nederland direct op het zuiden. Er kan geïnstalleerd worden tot direct op het oosten en direct op het westen. Het verschil tussen direct zuid en direct west of oost installeren ligt rond de 18%. Uw jaaropbrengst in kWh zal dus een stuk lager liggen. Het blijkt echter dat dit nog steeds een hoog rendement zal opleveren, meer dan wanneer u uw spaargeld op de bank laat staan!


Hellingshoek

De optimale hellingshoek van zonnepanelen in Nederland ligt op 35 36 graden. Veel schuine pannendaken hebben een andere hellingshoek. Dat is gelukkig geen probleem. Zonnepanelen installeren op een schuin pannendak kan van een hellingshoek van 20 graden tot een hellingshoek van 60 graden. Ook dit zal een hoog rendement opleveren. De jaarproductie bij een systeem met een hellingshoek van 20 graden ten opzichte van het ideaal zal ongeveer 3% minder zijn. Bij een systeem van 60 graden zal dit ongeveer 6% minder zijn.


Schaduwvorming

Zonnepanelen zijn meestal in een serie of meerdere series met elkaar geschakeld. Hierdoor heeft schaduw op een van de panelen grote invloed op de werking van het hele systeem. Er moet daarom goed rekening gehouden worden met eventuele obstakels zoals dakkapellen, schoorstenen of ventilatiepijpjes.


Technisch rendement

Er zitten grote verschillen in de kwaliteit van zonnepanelen. Twee polykristallijne panelen van 255 Wp van verschillende merken kunnen uiteindelijk ook sterk verschillen in de productie die zij opleveren. Het is daarom erg belangrijk om de kwaliteit van het zonnepaneel te verifiëren en na te vragen of er een opbrengstgarantie op de voorspelde productie zit.


Variabelen in rendementsberekening zonnepanelen

Een hoog financieel rendement is niet alleen afhankelijk van de voorspelde productie. In rendementsberekeningen wordt daarnaast altijd uitgegaan van een aantal andere variabelen. Men kijkt bijvoorbeeld naar de gemiddelde prijsstijging van de energie, de prijs per kWh, de btw-aftrek, het eventueel meenemen van de vervanging van de omvormer en de degradatiefactor van de zonnepanelen. Elke aanbieder kan hier andere waarden voor aannemen. Hierdoor kan het rendement bij de ene aanbieder hoog uitvallen, terwijl het bij de andere een stuk lager ligt. Vraag daarom goed na waar rekening mee is gehouden in de berekeningen!


Een andere invalshoek: vastleggen van energieprijs

Wanneer u een zonnesysteem laat installeren, schaft u in feite uw eigen schone elektriciteitscentrale aan. De zonnepanelen gaan voor u de komende 25 jaar de nodige kilowatturen produceren. Natuurlijk loopt de efficiëntie van zonnepanelen licht terug (per jaar een half procent), dit is een helder cijfer om mee te rekenen. De vaste energieprijs per kWh bij uw productie zal tussen de 8 en 12 eurocent schommelen. Een stuk lager dan de 21 eurocent die u nu betaalt en de komende jaren hoogstwaarschijnlijk zal stijgen.


Belastingbesparing

Over de stroom die u zelf gaat opwekken, hoeft u ook geen belasting te betalen. Tenminste, wanneer u onder de btw-grens van 1.345,- per jaar blijft. Ongeveer twee derde van de stroomprijs bestaat uit belastingen (energiebelasting + 21% btw), dit zijn de componenten waardoor de elektriciteitsprijs zo hoog is en ook blijft stijgen. Uw eigen geproduceerde kilowatturen gebruikt u in uw woning belastingvrij, en dat is naast de financiële besparing ook een heel prettig gevoel van vrijheid!


Rendement in een notendop

Het financiële rendement van zonnepanelen geeft aan hoe gunstig een investering is. In de meest gangbare berekening - over de levensduur van een zonnestroomsysteem - komt het financieel rendement van zonnepanelen tussen de 8 14 procent uit. Daarmee is de toekomstige besparing met een investering in zonnepanelen een stuk hoger dan de rente die u op de bank zou krijgen.

Hoe dat komt? Een gemiddeld systeem van 10 zonnepanelen levert in 25 jaar zo'n 51.000 kWh op. Daar is een eenmalige investering voor nodig van ongeveer 5.000 euro. De zon blijft schijnen en dat kost ons niks, een kWh zonnestroom kost u daarmee zo ongeveer 10 cent in plaats van de 21 cent die u betaalt aan de energieleverancier. Eigenlijk krijgt u dus voor ieder dubbeltje bijna een kwartje! En het is ook nog beter voor het milieu.


Wat kan Sungevity hierin voor u betekenen?

Bij Sungevity hebben wij een heldere insteek. Wij presenteren u een eerlijk plaatje. Hierbij houden wij rekening met alle bovenstaande factoren. Door middel van onze Remote Solar Design software kunnen wij precies voor u berekenen wat uw systeem zal opleveren. Onze adviseurs zullen alle berekeningen met u doornemen, zodat u een duidelijk beeld krijgt van uw mogelijkheden. Zo kunt u een weloverwogen besluit nemen met de zekerheid dat wij waarmaken wat we beloven.

Ontdek wat u kunt besparen