Terug naar Blog

Welke gevolgen heeft een overbelast stroomnet voor jou?

De groei van het aantal huishoudens met zonnepanelen zet onophoudelijk door. Dat is geweldig nieuws, want zonnepanelen zijn een belangrijk wapen in de strijd tegen klimaatverandering. Tegelijkertijd klinken er steeds meer geluiden in het nieuws dat het elektriciteitsnet overbelast raakt. Is het waar? En zo ja, welke gevolgen heeft dat voor (toekomstige) zonnepaneleneigenaren? In deze blog geven we antwoord op al je vragen.

Is ons stroomnet overbelast?

Wat is er aan de hand met ons stroomnet?

Laten we eerst eens kijken naar de huidige situatie. Er heerst drukte op het stroomnet. Onder andere door de groeiende economie, de digitalisering van de samenleving, de toename van elektrische voertuigen en het verduurzamen van onze energievoorziening is de vraag naar elektriciteit in de afgelopen jaren geëxplodeerd. Dat zonnepanelen en windmolens op zonnige en winderige dagen stroom terugleveren aan het net, zorgt voor extra spanning. Ons stroomnet is ooit ontworpen vanuit de simpele gedachte dat de energieleverancier stroom levert en de consument stroom afneemt. Met de komst van duurzame energiebronnen is dit éénrichtingsverkeer veranderd in een tweerichtingsverkeer. Het probleem is dat ons energienet helemaal niet is gebouwd om zo’n grote hoeveelheid stroom te leveren en te ontvangen. Vandaar dat het soms letterlijk knelt op het net.

Betekent dit dat ik beter geen zonnepanelen kan aanschaffen?

Natuurlijk vraag jij je nu af: kan ik nog wel zonnepanelen aanschaffen als het zo druk is op het net? Maak je geen zorgen, dat kan prima. De drukte op het stroomnet heeft namelijk geen gevolgen voor kleinverbruikers. Alleen grootverbruikers van elektriciteit zoals grote fabrieken of datacenters moeten soms een tijdje wachten op een aansluiting op het net. De reden hiervoor is dat zij veel meer vragen van het net. In tegenstelling tot grootverbruikers zitten individuele huishoudens met zonnepanelen verspreid over het land en leveren ze op verschillende tijdstippen stroom terug aan het net. De situatie op het stroomnet hoeft je dus niet te weerhouden om over te stappen op zonnestroom.

Kan ik nog stroom terugleveren aan het net?

Als het net overvol is, kan dat betekenen dat jij tijdelijk geen zonnestroom terug kan leveren aan het net (lees: salderen). Maar omdat netbeheerders er alles aan doen om spanningsproblemen te voorkomen, komt dit bijna nooit voor. Wij je zo onafhankelijk mogelijk zijn van het stroomnet? Dan kun je kiezen voor een thuisbatterij. Zo’n batterij slaat jouw overbodige zonnestroom op, zodat jij hem kan gebruiken op momenten dat de zon niet schijnt. Terwijl thuisbatterijen heel gewoon zijn in België, komen ze in Nederland minder vaak voor. De reden: terugleveren aan het net is op dit moment nog rendabeler dankzij de salderingsregeling. Maar vanaf 2023 wordt de salderingsregeling geleidelijk afgebouwd, en dan kunnen batterijen een steeds belangrijkere rol gaan spelen.

Hoe zorgen we dat ons stroomnet de energietransitie aan kan?

Een goed elektriciteitsnet is de basis van een geslaagde energietransitie, en daarom is het belangrijk dat ons stroomnet klaar wordt gemaakt voor de toekomst. De overheid speelt hier een belangrijke rol in: zij moet investeren in de uitbreiding van het net, meer en dikkere kabels aanleggen, netten flexibeler en innovatiever maken én zorgen dat er genoeg technisch personeel is dat de grote hoeveelheid werk aan het net kan uitvoeren. Kortom, het kabinet moet regie nemen in de energietransitie.

Meer weten over het samenspel tussen zonnepanelen en het elektriciteitsnet? In deze blog lees je hoe je eigen energiefabriekje samenwerkt met het stroomnet.