Het Sungevity blog

Wereldbank trekt aan de noodrem

Wijn verbouwen in de Achterhoek. Altijd mooie, warme zomers. Klimaatverandering lijkt voor Nederland niet zo ongunstig uit te pakken. Maar slagregens, overstromingen en permanent gesleur met zand en keien om onze dijken te versterken, zijn de andere kant van de medaille. En of we willen of niet, we zullen er aan moeten geloven, stelt het Wereldbank-rapport “Turn down the heat”.

Net als eerdere rapporten dit jaar wrijft de Wereldbank ons in dat klimaatverandering niet iets is dat we nog kunnen ontlopen. De huidige concentratie CO2 in de lucht heeft al vrijwel onomkeerbare gevolgen. Zo zullen jaarlijkse oogstopbrengsten in Brazilië en het Midden Oosten in 2050 met 30% tot 70% zijn gekelderd door de toenemende droogte en watertekorten. Ook dichterbij, in Macedonië, zal de oogst zijn gehalveerd.

Kunnen we nu alleen nog in wanhoop onze handen in de lucht gooien? Nee, stelt de Wereldbank, door onmiddellijk radicaal uitstoot van broeikasgassen terug te dringen, kunnen we de scherpe kantjes er misschien nog vanaf halen en zorgen we er in ieder geval voor dat het later niet nog erger wordt. Om de belastingdienst te parafraseren: leuker kunnen we het niet maken, wel duidelijker.

 
Ontdek wat jij kunt besparen.