Het Sungevity blog

Salderen met zonnepanelen is definitief

Goed nieuws voor huishoudens die graag zelf zonnestroom opwekken! Dat kan voordelig tot en met 2023 want de salderingsregeling is verlengd. Op 12 juli 2017 maakte minister Kamp (Economische Zaken) dit bekend.

Behoud van gunstige zonnestroomregeling
Volgens Kamp blijkt uit onderzoek dat de huidige regeling in ieder geval tot en met 2023 geen netproblemen zal veroorzaken . Daarom kunnen particulieren zonnestroom van eigen dak blijven salderen. Voorheen was er sprake van dat de zonnestroomvoordelen die de huidige salderingsregeling huishoudens biedt na 2020 ‘versoberd’ zou worden. Roebyem Anders, chief mission officer en oprichter van Sungevity, heeft zich met vele anderen uit de sector ingezet voor het behoud van de regeling tot 2023.

Motie voor behoud van salderen
Deze inspanning werd beloond: in december is de motie van Liesbeth van Tongeren (Groen Links) en Jan Vos (PvdA) om de salderingsregeling te behouden aangenomen. Minister Kamp had in oktober een evaluatie van de regeling in gang gezet.

Twee opties na 2023
Kamp stelt twee opties voor in een brief aan het nieuwe kabinet, dat uiteindelijk een beslissing zal nemen over de vormgeving van de regeling na 2023. Minister Kamp ziet een terugleversubsidie op teruggeleverde stroom of een investeringssubsidie voor zonnestroom als kansrijke mogelijkheden. Ongeacht welk besluit na 2023 wordt genomen, het gebruik van slimme meters is van groot belang. Hiermee wordt teruggeleverde en afgenomen stroom van het net namelijk afzonderlijk in kaart gebracht.

Draagvlak duurzame maatregelen
Onze Roebyem Anders sprak eerder dit jaar met drie vertegenwoordigers van het ministerie van Economische Zaken over de salderingsregeling. Ze riep hen op om de salderingsregeling pas na 2023 te herzien zodat de zonnestroomsector zich verder kan ontwikkelen.  Dat is met name van belang voor woningcorporaties, scholen en ander maatschappelijk vastgoed. Roebyem: “Het behouden van de salderingsregeling brengt 200 miljoen euro aan btw, loon- en winstbelasting op. Dat staat tegenover 77 miljoen aan gemiste inkomsten, evenveel als de kosten van 2 kilometer snelweg. Belangrijker nog: de regeling creëert draagvlak bij huishoudens om duurzame maatregelen te nemen.”

Ontdek wat jij kunt besparen.