Het Sungevity blog

Paus met groene vingers

Elk jaar worden de groeven onder de ogen van klimaatonderhandelaars dieper. De bindende afspraken over terugdringing van wereldwijde CO2-uitstoot uit het Kyoto-protocol liepen in 2012 af, maar vervolgafspraken zijn er ondanks alle doorgehaalde nachten nog steeds niet. 

Eind dit jaar wordt in Parijs een nieuwe poging gedaan om concreet tot zaken te komen. Tussen 8 en 13 februari draaien de vergadertijgers aller landen vast warm met een tussenbijeenkomst in Genève. 

Klimaatonderhandelaars worden hierbij vanuit onverwachte hoek onder druk gezet. Paus Franciscus heeft zich ondubbelzinnig uitgesproken voor ingrijpende maatregelen. Als zelfverklaard kampioen van de armen benadrukt hij dat het verwoestende effect van klimaatverandering – de droogtes, overstromingen, hongersnoden – vooral op het bordje van de armsten terechtkomen.

Dit jaar zal hij er een pauselijke encycliek aan wijden die op de deurmat valt van 400.000 priesters en bisschoppen, die vervolgens geacht worden de boodschap te verspreiden onder 1,2 miljard katholieken. Maar ook bij veel niet-katholieken, tot en met president Obama toe, geniet Paus Franciscus groot moreel gezag.  

Of dat gezag zich ook vertaalt in invloed zal de wereld op 11 december, de laatste dag van de conferentie in Parijs, uitvinden. Critici wijzen erop dat Paus Franciscus tot nu toe in ieder geval één belangrijke kans om moreel leiderschap te tonen laat liggen: ondanks zijn afwijzing van fossiele brandstoffen heeft het Vaticaan zelf nog steeds aandelen van oliebedrijven in haar beleggingsportefeuille.

Ontdek wat jij kunt besparen.