Het Sungevity blog

Zonne-experts aan het woord.

Terug naar overzicht Opinie & achtergrond

Klimaatakkoord, klimaattafels, Klimaatwet?

Gisteren gaf Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat zijn officiële reactie op de voorstellen van de zogenoemde ‘klimaattafels’. De klimaatonderhandelaars, afkomstig uit het bedrijfsleven, de overheid, en maatschappelijke organisaties, moeten nog wat langer met elkaar aan tafel. Hun ideeën voor de vermindering van CO2-uitstoot zijn nog niet concreet genoeg. Vooral het VVD en het CDA willen de voorstellen daarom nu nog niet overnemen. Ook zijn de coalitiepartijen er nog niet over uit waar de rekening voor de toekomstige klimaatmaatregelen moet komen te liggen.

Allemaal mooi en aardig, maar echt duidelijk is het nog niet. De afgelopen maanden vlogen de klimaattermen je om de oren in het nieuws. Klimaatakkoord, klimaattafels, en dan ook nog een Klimaatwet. Dat het over het klimaat gaat is duidelijk, maar wat houden ze precies in? Wij besloten om er eens een keertje goed in te duiken.

Een stukje geschiedenis

Om goed te begrijpen waarom we in Nederland met al deze klimaatinitiatieven bezig zijn, moeten we even een paar jaar terug in de tijd. Naar December 2015 om precies te zijn. Toen vond de COP21, een grote VN-klimaattop, plaats in Parijs. Uit deze top volgde een nieuw, historisch VN-klimaatakkoord. Het doel: de opwarming van de aarde beperken tot ruim onder 2℃ ten opzichte van het pre-industriële tijdperk, met het streven om zelfs niet hoger uit te komen dan 1.5℃. Hiervoor moet de uitstoot van broeikasgassen in 2050 weer in balans zijn met de natuurlijke CO2-opslag van de aarde. 195 landen, waaronder grootvervuilers China en India, hebben dit akkoord ondertekend. Uniek aan dit akkoord is dat het bindend is en landen na ondertekening verplicht zijn het na te leven. Elk land stelt zijn eigen klimaatakkoord op met plannen hoe ze de doelstellingen van Parijs gaan halen. Dat er ook zo’n akkoord in Nederland moest komen werd nogmaals vastgelegd in het regeerakkoord van kabinet Rutte III.  

Het klimaatakkoord en de klimaattafels

Dat is dus waar Nederland op dit moment hard mee bezig is. Het opstellen van ons nationale klimaatakkoord. Het klimaatakkoord heeft één groot doel: 49% procent minder broeikasgassen uitstoten in 2030 dan dat we deden in 1990. Om dit doel te bereiken wordt vooral gefocust op het verminderen van de uitstoot van CO2, het belangrijkste broeikasgas. In totaal 48,7 megaton minder dan dat met bestaand beleid al zou moeten worden gerealiseerd.

Bron: EZK

Begin dit jaar begonnen de klimaatonderhandelingen. Bedrijven, overheden en maatschappelijke partijen gingen met elkaar aan tafel, verdeeld over 5 sectortafels. Elke sector is verantwoordelijk voor een deel van de CO2-besparing. Begin Juli presenteerde Ed Nijpels, voorzitter van de klimaatonderhandelingen, de afspraken op hoofdlijnen aan het kabinet. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Centraal Planbureau (CPB) kregen de hele zomer de tijd om de plannen door te rekenen en te kijken of ze ook financieel haalbaar waren. Maar vorige week bleek dat de klimaatplannen nog te vaag zijn voor doorrekening. Het PBL en CPB kwamen daarom met een ‘analyse’, waarin ze hebben gekeken naar de effecten van de voorstellen en waar mogelijk een schatting gemaakt van de kosten. Op basis van deze analyse heeft minister Wiebes dus besloten om de klimaatonderhandelaars te vragen terug aan tafel te gaan en met concretere plannen te komen.  

De Klimaatwet

Waar het klimaatakkoord een set afspraken is over de manier waarop de 49% CO2-reductie moet worden bereikt in 2030, legt de Klimaatwet enkel vast dát deze CO2-reductie moet worden behaald. In Juni dienden 7 fracties (GroenLinks, PvdA, SP, D66, ChristenUnie, VVD en CDA) een voorstel in voor de eerste Nederlandse Klimaatwet. In de aanloop naar de klimaattop in Parijs in 2015 ontwierpen partijleiders Diederik Samsom (PvdA) en Jesse Klaver (GroenLinks) ook al eens zo’n wet. Deze werd toen niet aangenomen.

In het huidige voorstel staat het volgende: 1) In 2025 stoten we met z’n allen 95% minder broeikasgassen uit dan in 1990. 2) Daarnaast streven we ernaar om in 2030 een reductie van 49% te halen. 3) Verder moet onze elektriciteitsproductie 100% CO2-neutraal zijn in 2050. De kans is groot dat dit initiatief voor een Klimaatwet wel door de Eerste en Tweede Kamer komt. Een groot deel van de partijen uit de coalitie én oppositie kunnen zich namelijk in de wet vinden. Als de wet wordt aangenomen wordt Nederland het 8ste land ter wereld met zo’n wet. Het Verenigd Koninkrijk was het eerste in 2008, maar ondertussen hebben ook Zweden, Noorwegen, Denemarken, Finland, Frankrijk en Mexico een Klimaatwet. De Nederlandse Klimaatwet moet burgers en bedrijven zekerheid gaan geven over de klimaatdoelen.

Hoe nu verder?

Minister Wiebes heeft gisteren de kabinetsreactie op de hoofdlijnen van het Klimaatakkoord opgestuurd naar de Tweede Kamer. Hierin geeft het kabinet een waardering van de voorstellen. Er volgt nog een debat in de Tweede Kamer. Wel is de kabinetsreactie het startsein voor de tweede ronde van gesprekken aan de klimaattafels. Uit de analyse van het PBL en CPB is namelijk gebleken dat de doelstelling van 49% CO2-reductie in 2030 haalbaar is, maar dat er nog stappen nodig zijn in de uitwerking ervan in concrete maatregelen. Met de input van het kabinet kunnen de klimaatonderhandelaars hiermee aan de slag. Oorspronkelijk was het plan om eind dit jaar een definitief en ondertekend klimaatakkoord te hebben, maar dit wordt nu hoogstwaarschijnlijk een aantal maanden later. Volgens minister Wiebes is dit niet erg: het komen tot een klimaatakkoord met zoveel partijen is nu eenmaal een ingewikkeld proces.

Het is nog niet bekend wanneer het voorstel voor de Klimaatwet wordt behandeld in de Eerste en Tweede Kamer.

Meer weten over dit onderwerp? Dit is je kans! Volgende week donderdag (11 oktober, 18:00-19:00) organiseert Sungevity weer een nieuwe Climate College Tour in samenwerking met Social Enterprise NL en The Student Hotel. Onze gast is deze keer niemand minder dan Diederik Samsom! Moderator Peter Melis interviewt hem onder andere over zijn rol in de klimaatonderhandelingen als voorzitter van de sectortafel Gebouwde Omgeving. Reserveer jouw gratis ticket hier!

Over Sungevity
Het is onze missie om de “Rooftop Revolution" te versnellen en alle daken vol met zonnepanelen te leggen. Al sinds 2012 zijn wij dé zonne-expert van Europa, met meer dan tienduizend installaties op onze naam. Onze aanpak? Op afstand kijken wij met geavanceerde software heel nauwkeurig naar jouw dak, je wensen en situatie. Alles om je zo goed en duidelijk mogelijk te adviseren. Zo weet je precies wat jouw opbrengst, kosten en voordeel zijn én dus precies hoeveel je bespaart. Meer over Sungevity

Ontdek hoeveel je kan besparen