Het Sungevity blog

Zonne-experts aan het woord.

Terug naar overzicht Opinie & achtergrond

Sungevity's glazen bol

Auteur: Roebyem Anders

Een nieuw jaar. Een nieuw decennium. Dat vraagt om een korte terugblik en een lange vooruitblik. Kijkend naar 2019 kan je de vraag bekruipen: was het glas half leeg, of was het halfvol? Voor wat betreft de politieke eensgezindheid over de aanpak van klimaatverandering was 2019 niet altijd vrolijk stemmend. De CO2-uitstoot nam 15% toe in het laatste decennium. Tegelijk zijn de onderhandelingen in Madrid jammerlijk gestrand. De landen die het hardst branden - de VS, Australië en Brazilië - lagen het hardst dwars.  

Maar het was ook het jaar waarin klimaatstakende scholieren en protestorganisaties als Extinction Rebellion succesvol zijn doorgedrongen tot politici in Europa. De kers op de taart: de Europese Green Deal. Dit ambitieuze plan raakt alle facetten van duurzaamheid en vormt een definitieve breuk met het beleid van pappen en nathouden tot nu toe. Als we met z’n allen de druk op de ketel houden tenminste.   

Urgenda

Hoe je dat doet, bewees Urgenda’s rechtszaak tegen de Nederlandse staat. Eind 2019 sneuvelde de tweede poging van de overheid om onder de verplichting uit te komen die de rechtbank enkele jaren geleden had opgelegd: een 25% lagere CO2-uitstoot dan in 1990. Maar het Hooggerechtshof bevestigde de uitspraak en nu is er geen uitweg meer.  

Dit oordeel is een opsteker voor Nederland die de verduurzaming de aankomende jaren in een fors hogere versnelling zal zetten: van nieuwe, gunstige groene regelgeving en subsidies tot aangedraaide duimschroeven voor de industrie om fossiele brandstoffen vroeger dan gepland af te bouwen. 

Zonnestroom zal in 2020 weer vooraan staan om van het gunstige groene klimaat te profiteren. En 2019 was al een geweldig jaar. Vorig jaar zijn er weer 7 miljoen zonnepanelen bijgekomen in Nederland, een stijging van 30%. Eind 2019 hadden 900.000 woningen, ofwel 11,5% van het totaal, panelen op het dak, die samen 5% van alle in Nederland verbruikte stroom opwekken. Sungevity heeft een stevige duit in het zakje gedaan. In 2019 kregen bestaande klanten van Sungevity in Nederland en Vlaanderen er 7500 nieuwe solar familieleden bij. 

We verwachten dat de groei van zonnestroom zich in 2020, en de rest van het decennium, onverdroten voort zal zetten. Laten we een schot voor de boeg geven met cijfers van Dutch New Energy Research. Eind 2019 was 6,3 gigawattpiek aan zonvermogen op Nederlandse daken geïnstalleerd, een groei van 2 gigawattpiek. Dutch New Energy voorziet dat we eind 2020 op 9 gigawattpiek vermogen uitkomen en in 2030 zullen zijn doorgegroeid naar 58 gigawatt, goed voor 30% tot 50% van de totaal verbruikte stroom in Nederland. 

Groei van zonnestroom voorspellen is één. Maar wat zijn de onderliggende fundamenten waarop ons optimisme voor 2020 en verder is gebaseerd? Hieronder de belangrijkste trends die we waarnemen

Einde aan onzekerheid terugverdientijd

Het rendement van zonnepanelen op woningen is aantrekkelijker dan ooit. Terwijl kosten van panelen en service blijven dalen heeft de overheid een grote bron van onrust bij particulieren weggenomen. De regering heeft niet alleen zekerheid gegeven voor de lange termijn - een maximale terugverdientijd voor zonnepanelen van zeven jaar - maar heeft ook de salderingsregeling met twee jaar verlengd en een geleidelijke afbouw tot 2031 beloofd.

Zonnestroom op huurwoningen krijgt vleugels

Het aantal huurwoningen van wooncorporaties met zonnestroom sprong in 2019 met 50% omhoog, wat betekent dat inmiddels 9% van alle 2 miljoen corporatiewoningen zonnestroom heeft. In 2012 was dat percentage nog een dikke nul. Dat is een unieke inhaalslag ten opzichte van koopwoningen, waar het percentage met zonnepanelen op 16% ligt.  

Wij denken dat het Rijk deze trend gaat versnellen en dit jaar woningcorporaties toestaat om de huurdersheffing in plaats van in de belastingpot in verduurzaming van woningen mag steken.

Early majority komt eraan 

11,5% van alle woningen in Nederland heeft zonnepanelen. Dit valt ruwweg uiteen in twee groepen: huiseigenaren die met eigen geld een zonnesysteem hebben aangeschaft en huurwoningen waarbij de wooncorporatie of eigenaar de systemen heeft gefinancierd. Een nieuwe golf aan huiseigenaren en huurders maakt zich nu echter klaar om op zonnestroom over te stappen, vaak met onvoldoende eigen middelen om zelf een systeem te kopen. 

Voor deze groep zijn steeds meer financieringsproducten beschikbaar om over die hobbel heen te komen: van groene leningen tot het huren van een zonnesysteem (waarbij de huurder een deel van de stroomopbrengst aan de systeemeigenaar betaalt). 

Wij voorspellen dat dit jaar financiering een vogelvlucht gaat nemen, en met name groene leningen die gunstiger zijn dan huur proposities. 

Overheid versnelt uitrol zonnestroom op scholen en eigen gebouwen

Met de hete adem van het Hooggerechtshof in de nek is de overheid nu gedwongen serieus werk te maken om haar eigen huis te verduurzamen. Dat komt goed uit: de overheid is eigenaar of aanstuurder van duizenden daken met in totaal honderdduizenden lege vierkante meters. 

We verwachten dat die meters nu versneld met zonnepanelen zullen worden bedekt. Een speciale categorie waar lokale overheden een belangrijke rol spelen zijn schooldaken. De Schooldakrevolutie (SDR), waar Sungevity initiatiefnemer van is, draaide in 2019 op volle toeren, mede dankzij de start van de Scholen Energiebespaarlening  – voor de helft gefinancierd door het Rijk - waar scholen goedkoop geld kunnen lenen. De SDR werkt op dit moment met 200 scholen concrete plannen uit voor zonnesystemen. Nog eens 1000 scholen zitten in de pijplijn. De kansen dat die in 2020 ook concreet worden is groot. 

 Het is natuurlijk altijd even afwachten, maar als onze voorspellingen op het goede spoor zitten, belooft ook 2020 weer een bruisend jaar te worden voor zonnestroom in Nederland. Wij hebben er alle vertrouwen in.

Belgisch voorbeeld doet goed volgen 

 De stormachtige groei van zonnestroom in Nederland kent twee schaduwzijden: onvoldoende garantie voor klanten op veilige, deugdelijk geïnstalleerde systemen en een haperende recycling-infrastructuur voor oude zonnepanelen. Wij verwachten dat de overheid dit jaar op beide punten strengere normen zal introduceren en hiervoor schaamteloos de Belgische praktijk zal kopiëren. In België wordt elk systeem scherp en onafhankelijk gekeurd voor het in gebruik gaat en is specifieke solar training voor installateurs wijd verspreid. Dit voorkomt het broddelwerk dat we nog te vaak in Nederland zien. Verder heeft België bij de invulling van Europese recyclingregels gekozen voor een bijdrage vooraf per zonnepaneel betaald door de consument, in plaats van een recyclingheffing achteraf betaald door de leverancier, zoals in Nederland. In de praktijk wordt die leveranciersheffing veelvuldig ontdoken. Ook zijn Belgische installateurs, in tegenstelling tot in Nederland, verplicht om  oude zonnepanelen gratis te verwijderen.
Over Sungevity
Het is onze missie om de “Rooftop Revolution" te versnellen en alle daken vol met zonnepanelen te leggen. Al sinds 2012 zijn wij dé zonne-expert van Europa, met meer dan tienduizend installaties op onze naam. Onze aanpak? Op afstand kijken wij met geavanceerde software heel nauwkeurig naar jouw dak, je wensen en situatie. Alles om je zo goed en duidelijk mogelijk te adviseren. Zo weet je precies wat jouw opbrengst, kosten en voordeel zijn én dus precies hoeveel je bespaart. Meer over Sungevity

Ontdek hoeveel je kan besparen