Doe de dakscan

10 jaar Generatie Zon: in gesprek met Guido Broek

Samenwerken is cruciaal
Samenwerking met woningcorporaties is cruciaal voor de energietransitie, die een volgende vlucht kan nemen als we ook zoveel mogelijk huurwoningen op zonnestroom aangesloten krijgen. Bij Sungevity help ik woningcorporaties en vastgoedinvesteerders die zonnepanelen op de daken van hun huizen willen laten installeren. Vaak gebeurt dit als onderdeel van de verduurzaming van hun woningbestand, die nodig is om richting klimaatneutraliteit in 2050 te gaan. Sungevity is vijf jaar geleden begonnen met het samenwerken met woningcorporaties. Inmiddels hebben we een team van meer dan vijftien personen dat de installatie van zonnesystemen compleet uit handen van de woningcorporaties neemt en hen de komende jaren volledig ontzorgt, zoals dat zo mooi heet. Denk daarbij aan rapportages, verhuizingen, contact met de huurders, onderhoud, garantie-opvolging met leveranciers etcetera.


Huurders gaan er echt op vooruit als ze voor zonnepanelen kiezen
Samenwerken met woningcorporaties is enorm belangrijk. Woningcorporaties zijn eigenaar van een groot deel van de woningen in Nederland en spelen dus een grote rol bij het versnellen van de transitie die onze economie en maatschappij moet maken. Zonnepanelen verkopen aan woningcorporaties loopt anders dan de verkoop aan particulieren: woningcorporaties werken met een langetermijnvisie en dienen verschillende belangen, waarbij die van de huurders altijd centraal staat. We hebben dan ook met veel verschillende ‘stakeholders’ te maken binnen de woningcorporatie. Ik vind het inspirerend om te zien hoe ambitieus woningcorporaties zijn, niet alleen op het gebied van duurzaamheid, maar bijvoorbeeld ook op sociaal en maatschappelijk  vlak. Zij willen hun huurders echt comfortabeler laten wonen en vinden het daarom belangrijk om met een partij te werken die hier begaan mee is. Het moet voor huurders duidelijk zijn dat zij er ook op vooruit gaan als ze voor zonnepanelen kiezen. Sungevity heeft veel aandacht voor dit gedragscomponent. We nemen altijd de tijd om huurders zo goed mogelijk uit te leggen wat er gaat gebeuren en al hun vragen te beantwoorden en zorgen weg te nemen.

 

“Ik heb sterk de drang om altijd bezig te zijn met het genereren van duurzame verandering”
Mijn blik op duurzaamheid heeft zich verder verbreed sinds ik bij Sungevity werk. Ik vind het belangrijk om me te blijven ontwikkelen en telkens nieuwe dingen te leren. Hoe ouder ik word, hoe meer dit gaat kriebelen. Ik vind het interessant om strategieën en ideeën in de praktijk te brengen, waarbij niet zozeer ‘wat’ maar ‘hoe’ dat moet gebeuren me aanspreekt. Mijn overstap van een bedrijf dat actief is in de circulaire economie naar een bedrijf dat zich bezighoudt met het versnellen van de energietransitie was voor mij een hele bewuste keuze: ik heb sterk de drang om altijd bezig te zijn met het genereren van duurzame verandering, zonder dat ik vastzit in één domein. Ik denk dat zo’n integrale blik nodig is om de energietransitie op gang te krijgen: zonnepanelen zijn vaak de eerste stap op de lange weg die we nog te gaan hebben! Sungevity is ook constant bezig zich te ontwikkelen en niet bang om van gebaande paden te treden. Dat vind ik dan ook het leukst aan mijn werk bij Sungevity, dat we echt het verschil kunnen maken en bijdragen aan een positieve verandering.

 

Door duurzaamheid te communiceren als de norm, en niet als iets lastigs, groots en ‘anders’, bereik je veel meer mensen en breng je een sociale beweging op gang!

 

Het draait om veel meer dan alleen installaties
Wat me heel erg aansprak toen ik voor Sungevity koos, is dat het bedrijf potentie heeft om in verschillende richtingen te groeien. Enerzijds omdat we onderdeel van ENGIE zijn, anderzijds omdat we een van de weinige bedrijven zijn die zich inzet om de industrie te veranderen. Als we het hebben over verduurzaming, gaat het vaak over de technologische oplossingen die beschikbaar zijn en welke doelen gesteld zijn. Ik focus net zo lief op het ‘hoe’: hoe breng je een strategie in de praktijk? Hoe ga je mensen meekrijgen? Hoe wordt het schaalbaar? Hoe wordt het rendabel? Dit is de rode draad in mijn carrière en deze mindset zit ook doorspekt in het verhaal van Sungevity. Natuurlijk werken we ook keihard om een X aantal installaties per jaar te verwezenlijken, maar er zit een grotere gedachte achter. We willen de transitie aanjagen, koploper zijn en tegen de stroom ingaan – daar houd ik wel van.

 

Maak duurzaamheid de sociale norm, dichtbij en tastbaar!
Mensen duurzamer laten leven valt of staat bij hoe je communiceert. We kennen allemaal wel de berichten in de badkamer van een hotel met een doemdenkende boodschap dat de wereld ten onder gaat als gasten hun handdoek niet hergebruiken. Dit roept eerder weerstand dan medewerking op, en slechts 20% van de gasten blijkt als gevolg van zo’n bericht daadwerkelijk mee te doen. Echter, als een hotel het gerichter maakt en communiceert dat duurzaamheid op allerlei plekken in het hotel aangepakt wordt en dan vraagt of je als gast meedoet, verdubbelt de participatie van gasten gelijk. Als een hotel vervolgens ook nog eens aangeeft dat meer dan de helft van de gasten in deze specifieke kamer meedoet, blijkt dat de meerderheid van de gasten wordt overgehaald om ook te doen. Elk mens aan wie een begrijpelijke gedragsaanpassing gevraagd wordt, hoort graag bij de ‘positieve’ meerderheid en zal zich daarop aanpassen, met in dit geval een duurzaam resultaat tot gevolg. Door duurzaamheid te communiceren als de norm, en niet als iets lastigs, groots en ‘anders’, bereik je veel meer mensen en breng je een sociale beweging op gang!

 

Altijd bezig met morgen
Ik kan natuurlijk niet mijn gehele visie voor Sungevity’s toekomst gaan prijsgeven, maar ik kan wel zeggen dat ik denk dat het aanbieden van integrale oplossingen de komende jaren heel belangrijk gaat worden. Hierbij kunnen allerlei diensten en producten aan elkaar gekoppeld worden, die dan via routekaarten als gecombineerde oplossingen in woningen kunnen worden toegepast. Lokale opwekking, decentrale elektriciteit, opslag en aansluiten op de warmtetransitie gaan hier allemaal een rol bij spelen. Ik denk dat het een utopie is om te denken dat er één simpele oplossing is. Ik zie een systeem voor me van netwerken en partijen die elkaar aanvullen en totaaloplossingen kunnen bieden voor de gebouwde omgeving. Ik kijk ernaar uit om hier met Sungevity het voortouw in te nemen!

10 jaar Generatie Zon: in gesprek met Benno Aalders

Zonne-energie in de medische sector
Ik ben verantwoordelijk voor de partnerships bij VvAA, de grootste dienstverlener binnen de medische sector. Ik hoor je denken: wat heeft dat met zonnepanelen te maken? In samenwerking met Sungevity bieden we onze 130.000 leden een exclusief aanbod op zonnepanelen, in de hoop dat we samen het aandeel zonne-energie in de medische sector kunnen vergroten. Als coördinator van VvAA’s partnerships kom ik maandelijks bij Sungevity over de digitale vloer om te bespreken hoe we onze partnership nog verder kunnen verbeteren.


Een bovengemiddelde geïnteresseerd in duurzaamheid

Hoe het eerste contact is ontstaan weet ik niet, maar de combinatie tussen (para)medisch professionals en hernieuwbare energie is eigenlijk helemaal niet zo raar. (Para)medisch professionals zijn bovengemiddeld geïnteresseerd in duurzaamheid. Zij zien natuurlijk in hun werk wat er mis kan gaan in de directe omgeving – daarom zijn ze als groep gemiddeld meer bezig met het gezond en duurzaam inrichten van hun leefomgeving. We merken bij de evenementen die we organiseren ook dat er veel vraag is naar een duurzame invulling. Ook bij het magazine dat we publiceren krijgen we vaak de vraag of het wel echt nodig is om het in cellofaan te verpakken, en welke soort papier we gebruiken. Die mindset zorgt er weer voor dat wij duurzame keuzes maken in partnerships, en dat duurzaamheid dus een steeds grotere rol speelt in onze organisatie.

 

Zonnepanelen zonder poespas
We werken officieel samen sinds 2019. Het eerste jaar was de vraag naar zonnepanelen onder onze leden meteen heel hoog. Ik vind het fijn dat Sungevity zonder poespas te werk gaat en zich niet schuilhoudt als het af en toe misgaat – wat natuurlijk wel eens gebeurt. Als er een probleem ontstaat wordt dat direct opgepakt en opgelost. Deze no-nonsense mentaliteit is heel prettig om mee te werken. Dat vinden onze leden ook fijn.


‘Sungevity zit niet in de wedstrijd om geld te verdienen’
Natuurlijk moet dat ook gebeuren, maar financiële winst is niet Sungevity’s primaire doel. We vinden het heel fijn om samen te werken met een bedrijf waarvan het de prioriteit is om de zonnerevolutie zo veel mogelijk te versnellen. En wat onze leden heel prettig vinden, is de garantie die Sungevity biedt op het rendement. Dat gaf ons een gerust gevoel. Ook was het voor ons van belang dat gesprekken met leden vrijblijvend waren, totdat er een definitieve deal was gesloten. Deze servicegerichtheid past heel erg bij onze leden en ook bij ons als organisatie, dus daar zit een duidelijke match.


Van geitenwollensokken naar mainstream
Generatie Zon bestaat voor mij uit iedereen die in zijn eigen omgeving op zijn eigen manier stappen zet op het gebied van duurzaamheid. Voor de één is dat zonnepanelen installeren op het dak, voor de ander is dat met een prikker plastic oprapen van het strand of ervoor kiezen om de fiets te pakken in plaats van de auto. Dus eigenlijk iedereen die zijn mouwen opstroopt en aan de slag gaat met zijn of haar leefomgeving en zo actief een kleine bijdrage levert aan verduurzaming. Het meest prachtige voorbeeld is natuurlijk Boyan Slat, die met The Ocean Cleanup aan de slag is gegaan, maar ook op kleinere schaal kun je een belangrijke bijdrage leveren. Ik denk dat de algemene blik op duurzaamheid de afgelopen jaren erg aan het veranderen is. Een aantal jaar geleden zat duurzaamheid nog een beetje in de geitenwollensokkenhoek. Mensen die zich ermee bezighielden werden gezien als mensen met een hele oude auto, een wild groeiende voortuin en kleren van de kringloopwinkel. Ik heb nu het idee dat duurzaamheid, en dus ook Generatie Zon, wat meer mainstream begint te worden en zelfs hip wordt.

 

Toen we Sungevity uitnodigden was de opkomst zo hoog dat we mensen hebben moeten weigeren omdat er te veel mensen in de zaal waren.

 

Impact maken met 130.000 leden
Ik probeer zeker kleine stappen te zetten om duurzamer te worden. Mijn consumptiegedrag is de afgelopen jaren veranderd. Ik probeer bijvoorbeeld meer kwaliteitskleding te kopen. Daarnaast is er nog veel winst te behalen in mijn woning: ik heb bijvoorbeeld nog geen zonnepanelen. En in mijn jaren ‘30 woning voel je de wind door de kieren heen blazen. Toch denk ik dat het belangrijkste wat ik zelf doe op het gebied van duurzaamheid mijn werk bij VvAA is. Door onze partnerships met duurzame bedrijven ben ik meer in aanraking gekomen met partijen die actief zijn binnen de duurzaamheid. Daardoor zie ik hoeveel ontzettend leuke bedrijven er zijn die fantastische duurzame producten leveren. Door hun aanbod extra aantrekkelijk te maken voor onze 130.000 leden kunnen we veel impact behalen.


De opkomst was zo hoog dat we mensen moesten weigeren!
Toen we in 2019 een dag van duurzame mobiliteit organiseerden nodigden we allerlei innovatieve partners uit de mobiliteitssector uit. Zo stond er een vliegende auto en een raceauto die op waterstof reed – allemaal om het verhaal rondom duurzame mobiliteit te vertellen. Ondanks dat een zonnepanelenleverancier niet direct iets te maken heeft met duurzame mobiliteit, hebben we Sungevity ook uitgenodigd.

Alwik Tiggelaar, destijds Sungevity’s CTO, vertelde een heel pragmatisch, persoonlijk verhaal over hoe hij zijn eigen woning totaal had verduurzaamd op allerlei verschillende vlakken. Er kwamen ontzettend veel mensen naar zijn verhaal kijken en luisteren. De opkomst was zo hoog dat we mensen hebben moeten weigeren omdat er te veel mensen in de zaal waren. Ik vond het leuk om te zien dat de aanwezigen, naast hun interesse in duurzame mobiliteit, ook zo veel interesse hadden in duurzaam wonen. Deze dag liet voor mij heel duidelijk zien dat we een enorm waardevol partnership hebben.

 

Zonnestroom over tien jaar? Geen add-on, maar een integraal deel van elke woning
Zonnepanelen zouden een basisbehoefte moeten worden, waarbij daken ook worden ontworpen en gebouwd met de optimalisatie van zonnepanelengebruik in het achterhoofd. Volgens mij is daar nu al een beweging naar toe gaande.

 

Leestip: The Sixth Extinction
Ik heb zelf een dierkundige achtergrond, dus ben eigenlijk altijd bezig geweest met biologie en alles wat daarmee samenhangt. Ook binnen het probleem van klimaatverandering vind ik het ontzettend interessant om te zien wat de mensheid met biodiversiteit doet. Één van de boeken die ik daarover gelezen heb is The Sixth Extinction, een boek geschreven door Richard Leakey in 1995. Leakey gaf in dat boek nog een heel gemixt beeld van of klimaatontwikkelingen verklaard konden worden door het toedoen van de mens. In 2016 is een boek met dezelfde titel uitgegeven door Elizabeth Kolbert, een Amerikaanse journaliste. Kolbert kijkt op journalistieke wijze naar wat daadwerkelijk de invloed van de mens op het dierenrijk is. Ze gaat in op alle rassen die met uitsterven bedreigd zijn en hoe de mens dit heeft veroorzaakt. Deze boeken hebben mijn ogen geopend voor de invloed van de mens op de rest van de aarde. Ik zou ze iedereen aanraden.

10 jaar Generatie Zon: in gesprek met Mark Bos

Een collega als huisgenoot
Ik ben Mark en ik werk nu al meer dan een jaar als salesconsultant bij Sungevity. Ik ben dus middenin de coronapandemie begonnen. Sinds deze maand woon ik samen met een van mijn directe collega’s in Amsterdam-Noord, op 10 minuten fietsen van kantoor. Ik appte hem ooit toen ik een drankje op had en toen bleek dat hij een huisgenoot zocht voor een huis dat hij net had bezichtigd. Nu wonen we samen! We proberen wel om thuis niet teveel over werk te praten – de ene dag lukt dat beter dan de andere – maar het is wel supergezellig.

 

Shaken met een sambabal
Dit klinkt misschien gek, maar ik word heel warm van sales binnenhalen. Elk zonnesysteem dat ik verkoop maakt de wereld een stuk mooier. Ik kan dan echt juichen! Op kantoor hebben we de traditie dat we een sambabal shaken als we een systeem verkopen. Het schijnt dat iedereen op kantoor dan meedoet. Dat heb ik door corona helaas nog nooit meegemaakt.

 

Opgeslokt door de duurzame bubbel
Ik dacht vroeger altijd dat ik in de sportbranche zou werken, ik heb ook de opleiding sportmarketing gedaan. Al snel kwam ik in de duurzame wereld terecht en merkte ik dat ik liever wilde bijdragen aan een hoger maatschappelijk doel. Dat klinkt heel cliché, maar anders denk ik: what’s the point? Bij Sungevity heb ik het gevoel dat ik ergens aan bijdraag. Ik ben zelfs lid geworden van GroenLinks. Stiekem ben ik een beetje opgeslokt door de linkse en duurzame bubbel, maar dat vind ik eigenlijk wel lekker. Ik merk dat ik steeds bewuster bezig ben met duurzaamheid. Bijvoorbeeld doordat we op kantoor een rekje hebben waar we tweedehandskleren met elkaar ruilen en door de waterkoker waarop staat: vul me helemaal, dan hoeven andere mensen me niet opnieuw aan te zetten.

 

‘Wat wel grappig is: mijn ouders hebben nu ook zonnepanelen, maar dat heeft 8 maanden geduurd. Toen ik hier net kwam werken wilden ze er helemaal niks van weten.’

 

Duurzaam dilemma: liever met een privé chauffeur op reis of met de trein?
Dit is puur toeval, maar ik ga volgende week woensdag op reis met de trein. Ik heb al voor de tweede keer een Interrail ticket gekocht. Ik vind de trein heerlijk en ik heb op die manier al een hoop hele mooie steden bezocht in Europa.

 

Mijn vader appt me wekelijks zijn opbrengst
Een paar jaar geleden kozen een paar voorlopers voor zonnepanelen uit duurzaamheidsoverwegingen, nu doen steeds meer mensen het om te besparen op hun energierekening. Wat wel grappig is: mijn ouders hebben nu ook zonnepanelen, maar dat heeft 8 maanden geduurd. Toen ik hier net kwam werken wilden ze er helemaal niks van weten. Nu ze op het dak liggen appt mijn vader me wekelijks zijn opbrengst. Dus ik denk dat Generatie Zon vooral ook hele enthousiaste en diverse mensen zijn.

 

Zonnepanelen zijn eigenlijk lichtpanelen
Mensen vragen vaak: hoe zit het met mijn opbrengst in de verschillende seizoenen, of tijdens een zonsverduistering? Ik zeg dan dat zonnepanelen eigenlijk lichtpanelen zijn. Ze staan nooit uit, tenzij het nacht is. Ook in de herfst en winter is er licht en produceren de zonnepanelen energie.

 

Eerst zonnepanelen, dan verder verbouwen!
Vaak zeggen mensen dat ze eerst andere verbouwingen willen doen. Daar ben ik het niet mee eens. Ik zeg dan: je kunt beter eerst zonnepanelen nemen en met het geld dat je daardoor bespaart andere verbouwingen betalen.

 

‘Ik heb al een dorp vol aan mensen aan een zonnesysteem geholpen’
Ik heb in de tijd dat ik hier werk al meer dan 726 aan een zonnesysteem geholpen. Ik visualiseer dat aantal zo af en toe: het is een dorp vol! Samen besparen ze ontzettend veel CO2, dat vind ik heel motiverend. Waar ik ook erg van geniet zijn de gesprekken met klanten. Ik heb een keer een mevrouw in Zeeland aan de telefoon gehad die nog bezig was met de financiering van haar hypotheek. Die vond het fijn dat ik zo geduldig was. Ze gaf echt aan dat ze vertrouwen had in ons door het goede advies dat wij geven en de garanties die andere partijen niet hebben. Haar man wilde voor een ander aanbod gaan, maar daar had ze hem helemaal van afgepraat. Dat soort gesprekken vind ik het mooist. Soms kijk ik achteraf op Trustpilot of mijn klanten een review hebben achtergelaten, gewoon omdat ik benieuwd ben hoe de installatie is gegaan en hoe het systeem bevalt. Als ik dan een positieve review lees word ik daar helemaal blij van.

 

Een weeshuis voor afgedankte  zonnepanelen
Dan krijg je denk ik wel een probleem met het afval. Ik denk dat veel partijen daar te makkelijk over denken. Zij denken: dat zien we over 10 jaar wel. Onze oprichtster Roebyem is juist heel erg bezig met het voorkomen van dit probleem, wij zijn wat dat betreft echt een voorloper. Ik vind het belangrijk dat wij daar aandacht voor vragen, een standpunt hebben en in actie komen. Wij kijken niet weg op het moment dat dingen moeilijk worden. Om het probleem rond hergebruik aan te pakken, hebben we nu bijvoorbeeld een weeshuis voor afgedankte zonnepanelen opgericht, heel tof!

10 jaar Generatie Zon: in gesprek met Marjolein

Elke maandagmiddag is Sungevity-tijd
Ik ben Marjolein en werk al 14 jaar bij ENGIE, het moederbedrijf van Sungevity. Ik heb al veel verschillende rollen vervuld, maar sinds een jaar of vier houd ik me onder andere bezig met producten en diensten op het gebied van verduurzaming die we samen met partners aanbieden. Hieronder vallen zonnepanelen via Sungevity, maar ook andere producten om de huizen van onze klanten te verduurzamen, zoals warmtepompen en isolatie. Wij helpen onze klanten met het verduurzamen van hun woning of bedrijf, geven er advies over en richten onze campagnes erop in. Wanneer klanten interesse hebben in zonnepanelen, zetten we ze door naar Sungevity. Omdat ik de partnership met Sungevity coördineer, is voor mij elke maandagmiddag ‘Sungevity-tijd’. Samen met mijn contactpersoon bij Sungevity kijk ik dan naar de cijfers, resultaten en voortgang. Omdat Sungevity naast partner ook onderdeel is van de ENGIE-groep, maakt dat de samenwerking extra bijzonder. Ik vind het een fijn, transparant partnership, waarin we heel open en eerlijk kunnen praten over onze beide belangen.

 

Toen ik voor het eerst bij Sungevity kwam dacht ik: waar ben ik beland?
Heel eerlijk, de allereerste keer dat ik bij Sungevity binnenkwam was mijn ervaring heel dubbel. Toen ik binnenkwam dacht ik echt: waar ben ik beland?! ENGIE heeft een kantoor waar veel dingen al heel goed geregeld zijn en waar het altijd spic en span is, maar bij Sungevity kwam ik op een afdeling waar overal planten, posters, foto’s van collega’s en krantenartikelen aan de muur hingen. Het contrast tussen Sungevity en ENGIE leek groot, maar ik kreeg ook gelijk het gevoel dat er veel overeenkomsten waren: beide bedrijven zijn laagdrempelig, open en accepteren mensen zoals zij zijn. Dat zorgt voor een fijne samenwerking. Er is trouwens veel veranderd sinds ik voor het eerst bij Sungevity kwam. De platen en posters hangen er nog steeds, maar het bedrijf is een stuk volwassener geworden. In het begin hadden we grote, soms onhaalbare, sales ambities. We deden gewoon teveel tegelijkertijd. Nu zijn we veel professioneler bezig.

 

Mijn passie voor duurzaamheid is gegroeid met de tijd
Ik ging niet bij ENGIE werken omdat ik een passie voor duurzaamheid had. Maar met de tijd kreeg ik steeds meer collega’s die voor ENGIE hebben gekozen vanwege het duurzame aspect, en daar werd ik in meegezogen. In de loop van de jaren heb ik een echte passie ontwikkeld voor duurzaamheid. In mijn eigen leven uit zich dat in veel kleine dingen: in de supermarkt kies ik nu niet voor appels in een plastic zak, maar gebruik ik mijn eigen netje. En ik probeer mijn kinderen mee te geven dat elke duurzame stap telt.

 

Ik heb mijn man eindelijk kunnen overhalen: dit najaar willen we zonnepanelen nemen
Ik heb nu nog geen zonnepanelen, maar ik heb toevallig een paar weken geleden met mijn man afgesproken dat we het dit najaar toch maar eens moeten gaan doen. Mijn man was eerst niet zo enthousiast over het idee, maar tijdens onze vele wandelingen in het afgelopen jaar heb ik hem erop gewezen dat zonnepanelen op een dak echt niet zo opvallen. Ook speelde een rol dat we lang hebben getwijfeld of we in ons huidige huis wilde blijven wonen – als je gaat verhuizen doe je niet zo snel een grote investering. Het komt dus door een samenloop van omstandigheden dat we nog geen zonnepanelen hebben, maar het staat op de planning voor het najaar!


‘Ik heb het idee dat zonnepanelen zo aantrekkelijk zijn geworden, dat het niet echt meer een enkele, definieerbare groep mensen is die ze koopt.’

 

Je kunt je geld inmiddels beter in zonnepanelen steken dan op de bank zetten
Ik zie aan de ene kant steeds meer om me heen dat mensen zonnepanelen nemen, en dat het zo’n goede investering is geworden hen over de streep trekt. Je kunt je geld inmiddels beter in zonnepanelen steken dan op de bank zetten. Natuurlijk vinden mensen het ook belangrijk om iets goeds voor de wereld te doen, maar dat staat denk ik op de tweede plek. Aan de andere kant zie ik ook dat mensen twijfelen, omdat de salderingsregeling verandert en ze zich afvragen of zonnepanelen dan nog wel een goede investering zijn. Ik probeer dan het gesprek aan te gaan en ze uit te leggen dat het nog steeds een ontzettend goede investering is, en het met de wijzigingen die eraan komen juíst slim is om zonnepanelen aan te schaffen.

 

Generatie Zon is ontzettend divers
De meeste mensen die bij Sungevity werken, vallen voor mij wel binnen één groep. Volgens mij wordt iedereen bij Sungevity erg gedreven doordat ze willen bijdragen aan de energietransitie. Dat vind ik heel mooi om te zien. Als je het hebt over mensen die zonnepanelen kopen, vind ik dat lastiger. Ik heb het idee dat zonnepanelen zo aantrekkelijk zijn geworden, dat het niet echt meer een enkele, definieerbare groep mensen is die ze koopt. De klanten zijn heel divers: van jong tot oud, mensen die erin geloven en mensen die het doen omdat het een goede investering is. Als je een eigen dak hebt en genoeg geld hebt voor de investering, dan val je eigenlijk automatisch binnen de doelgroep.

 

Iedereen een eigen energiekringloopje 
Ik vind het lastig te voorspellen hoe we over 10 jaar naar zonnepanelen kijken, omdat er zo veel ontwikkelingen zijn op het gebied van zonne-energie. Zonnepanelen worden steeds efficiënter, de materialen veranderen en je ziet echt van alles voorbij komen. In Nederland gaan we natuurlijk van het gas af, dus zonnepanelen zullen ongetwijfeld een gigantische rol blijven spelen. Ik denk dat in de toekomst iedereen zijn eigen energiekringloopje heeft: mensen gebruiken de stroom die ze op hun dak hebben opgewekt om te koken, om de elektrische auto op te laden en om het huis te verwarmen. Natuurlijk zijn hier wel nog veel belangrijke stappen in te zetten.

10 jaar Generatie Zon: in gesprek met Maartje van Engelen

‘Ik hoef de media niet constant over te halen om in ons verhaal te geloven. Dat gaat bijna vanzelf’
Ik werk sinds april 2020 bij Sungevity als Communicatie en Branding Manager. Ik heb vanwege corona nog niet met het hele team op kantoor gewerkt, maar heb gelukkig wel al mijn collega’s kunnen ontmoeten. Zo hebben we met een groepje meerdere kooklessen georganiseerd en zijn we afgelopen zomer – toen het beter ging met corona – met het hele team gaan zwemmen. Ook hebben we elkaar elke dag via Zoom gesproken, waardoor het voelt alsof ik de mensen die ik nu voor het eerst op kantoor tegenkom al lang ken.

Voor mijn werk in PR is het ontzettend belangrijk dat je een goed verhaal te vertellen hebt. Dat wordt me behoorlijk makkelijk gemaakt doordat ik zo veel samenwerk met Roebyem: zij heeft Sungevity opgericht for the right reasons. Het bedrijf wordt ook nog steeds op die manier geleid, waardoor ik de media niet constant hoef over te halen om in ons verhaal te geloven. Dat gaat bijna vanzelf. Het helpt heel erg dat Sungevity niet bang is om problemen aan te pakken en uitgesproken te zijn. Zo hebben we net een diepgaand onderzoek verricht naar de sociale- en milieu impact van zonnepanelen. De afgelopen tien jaar heeft Sungevity zich gericht op de kwantiteit van zonnepanelen, om panelen zo toegankelijk en goedkoop mogelijk te maken. Nu verleggen we de focus naar kwaliteit. Hoeveel energie kost het om zonnepanelen te produceren? Hoe recycleren we ze? En hoe zit het met dwangarbeid? De conclusie: de CO2-uitstoot van de productie van de panelen is binnen vijf jaar weggewerkt. Maar als het gaat om de sociale omstandigheden of hergebruik en recycling van oude panelen, moet er nog veel worden verbeterd. Daar zet Sungevity zich voor in.

 

De toekomst van zonnepanelen
Het zou natuurlijk ideaal zijn als iedereen over tien jaar zonnepanelen op het dak heeft. Hier blijven we ons bij Sungevity voor inzetten door barrières weg te nemen. Sungevity kan ook een rol spelen in het bevorderen van de circulariteit en het hergebruik van zonnepanelen, maar we proberen ook om erbarmelijke arbeidsomstandigheden in het productieproces van zonnepanelen te verbeteren. Ook zullen zonnepanelen esthetisch mooier worden en denk ik dat de inzet van batterijen steeds belangrijker gaat worden om overbelaste energienetten te voorkomen en zonnepanelen meer mainstream te maken.

 

‘Voor jongeren is het gebruik van zonnestroom echt een no-brainer’
Ik denk dat 95% van mijn vrienden met een koophuis zonnepanelen heeft. Jongeren zijn natuurlijk meer bezig met de toekomst omdat ze die zelf gaan meemaken, maar ze zijn ook vaak meer op de hoogte van hoe serieus het klimaatprobleem is. Veel van mijn vriendinnen zijn bijvoorbeeld vegetarisch gaan eten omdat dit minder belastend is voor het milieu. Ik heb het idee dat ouderen daar over het algemeen wat minder bij stilstaan. Natuurlijk willen ook zij een goede toekomst voor hun kinderen, maar ik denk dat zij dit niet direct in verband brengen met zonnepanelen.

 

Sungevity’s miljoenste paneel
Aan de andere kant zien we bij Sungevity ook genoeg ouderen die wel heel enthousiast zijn over zonnepanelen. Dat is extra waardevol, omdat zij hun leeftijdsgenoten kunnen aansteken. Zo heb ik een heel leuk gesprek gehad met Joost Naberman, die het miljoenste zonnepaneel van Sungevity won. Hij was zo blij dat hij ook meteen zijn rol als docent heeft ingezet om, in samenwerking met Stichting Schooldakrevolutie, een informatiemiddag te organiseren op de middelbare school waar hij werkt om zo ook zijn leerlingen iets bij te brengen over duurzaamheid. Dat vond ik geweldig om te zien.

 

 

Ik hoef de media niet constant over te halen om in ons verhaal te geloven. Dat gaat bijna vanzelf.

 

 

Van 60 m² in Amsterdam naar werken vanuit Spanje
In de PR-wereld lijken mensen zowel qua uiterlijk als innerlijk erg op elkaar. Bij Sungevity is dit totaal anders. Hier werken mensen met allerlei verschillende persoonlijkheden, nationaliteiten en ideeën. Hierdoor kan je ook veel meer bereiken. Ook vind ik het fijn dat naast goed presteren ook het welzijn van werknemers belangrijk is bij Sungevity. Aan het begin van de pandemie vroeg ik me steeds meer af wat ik nou moest in mijn appartement van 60m² in Amsterdam. Ik wilde toen graag drie maanden vanuit Spanje gaan werken. Dit kon gewoon én ik heb tijdens mijn tijd in Spanje zelfs nog een promotie gekregen, wat bij andere bedrijven denk ik niet zo snel zou gebeuren.

 

Tijdens de verkiezingen van afgelopen maart viel het me op dat bijna elke partij zich positief uitsprak voor zon-op-dak.’
Voor mij maakt iedereen die iets met zonnestroom doet onderdeel uit van Generatie Zon. Dus niet alleen mensen die zonnepanelen hebben, maar ook mensen die met zonnepanelen werken. Ook onze partners, zoals NRC, en de klanten van concurrenten horen bij Generatie Zon; ook zij dragen bij aan onze missie ‘powering lives with sunshine to accelerate the climate transition’. Verder kan ook de politiek een belangrijke rol spelen bij het promoten van zonnestroom: tijdens de afgelopen verkiezingen sprak bijna elke partij zich positief uit over zon-op-dak. Dit is opvallend, omdat ‘nog maar’ 1 op de 8 woningen in Nederland op zonnestroom draait. Hopelijk helpt deze aandacht om een volgende doelgroep te bereiken. Hierbij denk ik ook aan mensen die niet per se voor zonnepanelen kiezen omdat het duurzamer is, maar omdat ze zo flink kunnen besparen. Steeds meer mensen realiseren zich dat ze eigenlijk een dief van hun eigen portemonnee zijn als ze geen zonnepanelen nemen.

 

‘Voor een weekje vond ik het de uitstoot niet waard.’
Zelf probeer ik steeds vaker de afweging te maken wat voor mij wel oké voelt en wat niet. Laatst vroegen vriendinnen mij mee om een week naar Curaçao te gaan. Ik heb uiteindelijk besloten dat ik dat voor een weekje de uitstoot niet waard vond. Aan de andere kant wil ik al jaren graag een reis naar Nepal maken en zou ik daarvoor wel het vliegtuig instappen.

Ook ben ik kortgeleden naar Utrecht verhuisd en probeer ik regelmatig op de fiets naar ons kantoor in Amsterdam te gaan. Gisteren was ik na werk eigenlijk te moe om nog terug te fietsen, maar toen ik erover nadacht dat het weer een treinritje zou schelen, gaf dat me genoeg motivatie om toch op de fiets te stappen. Kortom, iedereen moet voor zichzelf de afweging maken welke kleine dingen hij/zij kan en wil veranderen om duurzamer te leven.

 

Duurzame leestip
Ik vond ‘Hoe gaan we dit uitleggen’ van Jelmer Mommers een fantastisch boek. Toen ik me voor het eerst echt in zonnepanelen verdiepte, viel me op dat veel termen best technisch en daardoor lastig te begrijpen zijn. Mommers legt op laagdrempelige, simpele wijze uit wat het probleem is en hoe mensen kunnen bijdragen aan de oplossing hiervan. Ik raad iedereen aan om dit boek te lezen.

10 jaar Generatie Zon: in gesprek met Niels van der Sandt

Een school is een samenleving in het klein
Een schooldak is een stuk complexer dan een woningdak: onder een schooldak huist namelijk een micro-samenleving. De gemeente, het bestuur, de directeur, de leraren, de ouders en de kinderen moeten er allemaal met elkaar door één deur. Commerciële belangen zijn daar niet op hun plaats, een school hecht vooral waarde aan eerlijk advies van een onafhankelijk orgaan. We zijn dus niet voor niets een stichting, we verkopen en installeren zelf niets. We maken de barrière voor scholen zo laag mogelijk door ze te ontzorgen en ze mogelijkheden aan te reiken. Die zijn er gelukkig zat, we hebben allerlei tools om draagvlak te creëren binnen de school, of je nou de conciërge moet overtuigen van zonnepanelen of je Raad van Toezicht. We zijn in die zin echt je partner in crime, ook als je een betrokken ouder bent die een petitie wil starten.

 

Een steile curve naar duurzaam draagvlak
Nu ligt op 1 van de 4 schooldaken zonnepanelen, tien jaar geleden was dat ondenkbaar. Er zijn járen lobbywerk bij ministeries aan vooraf gegaan om te komen waar we nu zijn. En met succes: sinds drie jaar schiet de curve van schooldaken met zonnesystemen omhoog. Gelukkig hebben we een lange adem als het om duurzaam draagvlak bouwen gaat.

 

Ik ken zelfs voorbeelden van leerlingen die aan het begin van het schooljaar een zonnepaneel toegewezen krijgen waarmee ze ‘hun’ opbrengst kunnen monitoren in de les. Dan komt zo’n business case echt tot leven.

 

En de leerlingen? Daar doen we het natuurlijk voor
Het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed is mooi, maar het educatieve rendement dat kinderen behalen als ze over zonnepanelen leren werkt veel verder door. Steeds meer kinderen hebben thuis ook zonnepanelen op hun dak, maar thuis leren ze er vaak minder actief over. Op school kun je zonnestroom met allerlei modules onderdeel maken van verschillende lessen – rekenen, aardrijkskunde, natuurkunde, noem het maar op. Maar het belangrijkste is dat we een nieuwe generatie duurzaam gedrag kunnen aanleren. Welke plek leent zich daar nu beter voor dan een school? Dat heeft ook een donker randje: de generatie die nu in de schoolbanken zit, leert over een paar jaar over de gesmolten Noordpool. We hebben deze generatie keihard nodig om het tij te keren.

 

‘t Is gelukt!
Als een school voor zonnepanelen gaat is dat vaak de eerste groene beslissing waarop andere duurzame keuzes volgen. Het zet een knop om binnen de school waardoor nieuwe vragen op tafel komen: gaat de verwarming ‘s nachts eigenlijk wel uit? Hoe groen is ons plein? Met zonnepanelen bespaar je elke maand op je energierekening, waarmee je extra duurzame dingen kunt doen. Een moestuin aanleggen bijvoorbeeld! Scholen zijn niet goed in zichzelf schouderklopjes geven, dus dat doen wij voor ze. Nodig de wethouder uit bij de installatie, kijk samen naar de stilstaande energiemeter en vier met alle ouders dat jullie dit samen bereikt hebben. Ik ken zelfs voorbeelden van leerlingen die aan het begin van het schooljaar een zonnepaneel toegewezen krijgen waarmee ze ‘hun’ opbrengst kunnen monitoren in de les. Dan komt zo’n business case echt tot leven.

 

Wie nu nog niet wil, moet straks wel 
Als we de Schooldakrevolutie in dit tempo voortzetten zijn de scholen zonder zonnesysteem snel de uitzondering. Er komen ook belangrijke doelstellingen aan; vanaf 2023 zijn  alle gemeenten verplicht een integraal huisvestingsplan op te stellen voor scholen. Dat schept veel duidelijkheid over de toekomst van een school.  Wie nu nog niet wil, moet dus straks wel. Wij staan in elk geval klaar om al onze kennis te delen zodat we de transitie kunnen versnellen.

10 jaar Generatie Zon: in gesprek met Joost Brinkman

Schouders eronder
Toen ik tien jaar geleden al zonnepanelen wilde kon ik alleen subsidie krijgen als ik me met vier tot acht mensen aanmeldde. Dat leek me wel te doen, dus organiseerde ik een informatieavond in Leidsche Rijn. Er kwam zo’n 50 man op af waarna ik via-via met Roebyem Anders – oprichter van Sungevity – in contact kwam. Het viel me op dat Sungevity met hun buurtaanpak veel mensen meekreeg in de zonnerevolutie. Ze zijn super klantgericht en geven snel en eerlijk advies.

 

Wie maakt me los?
Samen met een vriend uit de buurt en Sungevity zette ik de actie Samen Solar Leidsche Rijn op. Die actie ging als volgt: als 50 huishoudens zouden meedoen, kreeg de basisschool in de buurt een gratis zonnesysteem. Dat aaibaarheidsgehalte werkte goed omdat de deelnemers niet alleen hun eigen dak konden benutten, maar ook wat goeds voor de school deden. Toen deden we ook nog veel op Facebook, dan postte ik updates in de trant van: ‘al 28 huishoudens doen mee, wie maakt me los?’ We communiceerden steeds onder het credo ‘je dak verdient het’. Dat vind ik nog steeds sterk, omdat hij twee kanten op werkt.

 

Het groene normaal
In mijn jaarclub was ik eerst één van de groene gekkies, nu rijden de meesten elektrisch en loop je achter als je geen zonnepanelen hebt. Een elektrische auto is het perfecte voorbeeld van tastbare schone energie. Het voelt gewoon goed om je auto met je eigen zonnestroom op te kunnen laden. Dat wordt denk ik de standaard voor al je apparaten, je beheert straks gewoon je eigen energie-ecosysteem.

Als ik nu rondkijk in Leidsche Rijn heeft ongeveer een kwart van de huizen zonnepanelen, en in sommige straten – is zelfs 80% van de mensen ‘om’. Nederlanders kunnen het natuurlijk niet uitstaan dat de buren iets hebben dat zij niet hebben, volgens mij is dat nog steeds het belangrijkste argument om over te stappen. Er zijn ook hier ook nog enkelingen die niet geloven in de techniek, of denken dat de terugverdientijd nog korter gaat worden. Allemaal prima, elke dag zonder zonnepanelen is gewoon een dag zonder rendement.

Na de installatie van onze zonnepanelen plaatste onze buurvrouw een bericht in de Facebook buurtgroep met een foto van ons dak en het bijschrift: ‘kijk wat lelijk, het zou verboden moeten worden!’ Zo’n vijf jaar later had ze zelf ook zonnepanelen.

Van overschot naar opslag
Zonnepanelen een druppel op een gloeiende plaat? Allesbehalve. Je ziet nu al dat op zonnige dagen driekwart van al het elektraverbruik door zonnepanelen wordt gedekt. Dat is fantastisch, maar tegelijkertijd geeft het aan dat de volgende uitdaging op de loer ligt. Hoe zorgen we dat we de overschotten op zonnige dagen kunnen opslaan voor de herfst en winter? Die markt is nu aan de beurt en essentieel voor de groei van Generatie Zon.

 

Zonder gemeenschap zijn we niks
In de buurtaanpak van Sungevity en in onze eigen coöperatie Rijne Energie staat de gemeenschap centraal, zonder hen ben je niks. Die 1 miljoen huishoudens zijn geen homogene brok, dat zijn allemaal buurten, vrienden en familieleden. Iedereen die nu is ingestapt is nog een relatieve voortrekker, waardoor de echte omslag nu kan beginnen. Zo’n actie waarbij je met meerdere mensen subsidie moet aanvragen is eigenlijk gebaseerd op hetzelfde principe, je wordt gedwongen met elkaar over energie te praten en elkaar daarin te vertrouwen en te motiveren. Wat de afgelopen jaren aan kennis is gezaaid, wordt nu geoogst.

 

‘Het zou verboden moeten worden!’
Op straatniveau ondervind je omslag ook heel direct, met name als de grote sceptici toch overstag gaan. Na de installatie van onze zonnepanelen plaatste onze buurvrouw een bericht in de Facebook buurtgroep met een foto van ons dak en het bijschrift: ‘kijk wat lelijk, het zou verboden moeten worden!’ Zo’n vijf jaar later had ze zelf ook zonnepanelen.

10 jaar Generatie Zon: in gesprek met Olof van der Gaag

Waarom de markt een vlucht nam? Sterk overheidsbeleid!
Het precieze omslagmoment waarop Generatie Zon explosief groeide, weet ik nog precies: ik was toen campagnedirecteur bij Natuur & Milieu,dus ik volgde de markt op de voet. Toen zonnestroom voor het eerst goedkoper was dan fossiele stroom. gaf dat een enorme boost. De snelle prijsdaling van zonnepanelen in combinatie met fiscaal voordeel maakte de investering in zonnepanelen aantrekkelijk. Bij Natuur & MIlieu organiseerden we toen collectieve inkoopacties waardoor zonnepanelen voordelig door grote groepen mensen konden worden ingekocht. Bedrijven als Sungevity maken de installatie ook echt leuk en inspirerend.

 

Opscheppen over je zonnepanelen tijdens het barbecuen
Een paar jaar na die eerste acties ging het hard met de bekendheid van zonnepanelen. Al snel gingen kerels die helemaal niet zoveel met duurzaamheid hadden opscheppen tijdens de barbecue: ‘je moet ‘ns bij mij komen kijken, mijn meter loopt terug!’. Inmiddels kennen we vele potentiële bronnen van energie, maar als je mensen vraagt: ‘welke stroom hebt u het liefst?’ staat de zon altijd bovenaan. De zon geeft gewoon een goed gevoel. Als ‘ie schijnt ben je graag buiten, het doet je aan vakantie denken.

 

Het eerste bedrijf dat op mijn dak durfde te installeren was Sungevity
Ik ben met recht een vrolijke Sungevity-klant: Sungevity dacht echt met me mee. Mijn huis heeft een rond dak en eerdere installateurs met wie ik over zonnepanelen sprak, zagen het niet zitten. Ook wilde ik meer panelen dan nodig is voor mijn huidige verbruik omdat ik ga overstappen op elektrisch rijden. Ik kan dus wel wat extra zonnestroom gebruiken. Tijdens het hele proces had ik het gevoel dat je samen een stap vooruit zet, hun medewerkers zijn heel betrokken. Echte zonne-fans, die op hun vrije middag nog bellen om te vragen hoe de installatie is gegaan.

 

Zonnepanelen zijn besmettelijk: als de buurman ze heeft, wil jij ze ook
Als mensen zien dat de buurman bespaart, gaat het kriebelen. De drempel is direct lager om naar een eerlijk antwoord te hengelen: ‘hé, hoe bevalt dat nou? Heb je ook stroom als het bewolkt is?’ Het milieuargument is vaak niet eens zo doorslaggevend, het gaat vaak meer om praktische haakjes. Toen iemand in mijn sportclub ging verbouwen bespraken we meteen: dit is hét moment om zonnepanelen op je dak te laten leggen. Als je toch bezig bent, kun je het maar beter in één keer goed regelen. En als mensen kinderen krijgen en dus veel meer thuis zijn, maken ze vaak een flinke duurzaamheidsslag. Zonnepanelen horen daar ook vaak bij.

 

Wind & zon zijn yin & yang
Ik ben heel enthousiast over het tempo waarmee het aantal huishoudens met zonnepanelen zich uitbreidt, maar ik zie ook nog heel veel potentieel in de niet-particuliere markt. Straks liggen hopelijk ook massaal zonnepanelen op daken van parkeergarages, tussen de landingsbanen op vliegvelden, boven de fruitteelt, op agrarische bedrijven, noem maar op. Elk bedrijf en elk huis is straks een zelfstandige zonnefabriek dat in zijn eigen behoefte kan voorzien. Ook denk ik dat zonnepanelen steeds meer worden geïntegreerd in bouwmaterialen, zodat ze zowel op de noord- als zuidzijde van gebouwen te gebruiken zullen zijn. En, heel belangrijk, zonne-energie en windenergie zijn complementair aan elkaar. In het donker en als het koud is, waait het meestal harder. Precies tegenovergesteld aan de zon. Als je wind en zon combineert heb je een veel stabielere  duurzame stroomproductie.

Ik ken werkelijk niemand die na het hebben van zonnepanelen is teruggegaan naar ‘gewone’ stroom.

Zonnestroom gebruiken = zonnestroom opslaan
De volgende doorbraak voor zonne-energie gaat over het antwoord op de vraag: hoe kom je aan zonnestroom als de zon niet schijnt? Dat is nu natuurlijk het grote issue: we kunnen zonne-energie nog niet goed en betaalbaar thuis opslaan, laat staan een hele winter met zonnestroom overbruggen. In Denemarken slaan ze overschotten aan duurzame stroom op in een soort grote boiler die onder de duinen ligt. Daarmee wordt stadsverwarming gevoed. In Boekel wordt een ecodorp gebouwd met een warmtebatterij. Het kan wel, maar het is nu nog pionieren.

 

Na zonnestroom terug naar ‘gewone’ stroom? Ik ken niemand die het wil
Klimaatverandering is helemaal niet iets van de toekomst, het is allang begonnen. We doen eigenlijk meer dan ooit, maar onze inspanningen moeten nog minstens worden verdubbeld om klimaatverandering tegen te gaan. Zonnepanelen zijn een vehikel voor versnelling en voor duurzaam denken, die denkwijze kun je je maar beter zo snel mogelijk eigen maken. We moeten allemaal kunnen bijdragen aan het oplossen van deze puzzel. Daarnaast is het gewoon een heel fijn gevoel om je eigen energie op te wekken. Ik ken werkelijk niemand die na het hebben van zonnepanelen is teruggegaan naar ‘gewone’ stroom.

 

Zonnepanelen bij je hypotheek: waarom niet?
Over tien jaar verwacht ik dat elk huis standaard is uitgerust met zonnepanelen. Ik denk dat het ook logisch wordt dat hypotheken standaard zonnepanelen meefinancieren. Wat is nou €6000 extra op een hypotheek van een paar ton?

 

Van zonnepanelen naar warmtepompen
De kloof tussen klimaatverandering en je eigen handelen is zo groot dat we betaalbare en aantrekkelijke oplossingen nodig hebben waarmee je inzicht krijgt in je eigen verbruik. Zonnepanelen zijn daar een perfect voorbeeld van, ik hoop dat onder andere warmtepompen ‘de volgende ‘zonnepanelen’ zijn zodat we de warmtetransitie ook massaal in gang kunnen zetten.

10 jaar Generatie Zon: in gesprek met Martijn Bennis

Mensen gaan ‘aan’ van een goed verhaal
Ik heb nu een jaar of tien zonnepanelen. Toen ik ze zelf overwoog vond ik dat mijn buren dan net zo goed mee konden doen. We wonen in vergelijkbare huizen met platte daken, dus qua ligging kan het niet beter. Om dat voor elkaar te krijgen heb ik met Roebyem Anders – oprichter van Sungevity – een bijeenkomst georganiseerd en al mijn buren uitgenodigd, waarna één derde is overgestapt op zonnestroom. Ik weet niet of Generatie Zon zich echt heel anders aan het manifesteren is op dit moment. Volgens mij gaan mensen nog steeds ‘aan’ na het horen van een goed verhaal van iemand die ze vertrouwen.

 

De milieugedreven keuze als leuke keuze
Nu is een milieugedreven keuze vooral een leuke keuze. Sungevity heeft laten zien dat je van het milieu ook een business case kunt maken. Sterker nog; dat is nodig als we willen dat mensen massaal duurzame keuzes gaan maken. Elektrisch rijden en een warmtepomp in je huis worden straks normaal omdat we ervoor beloond worden.

 

Hoe vaker je het hoort, hoe logischer het wordt
Iedereen wil een goed verhaal kunnen vertellen op een feestje. De keuze voor zonnepanelen is daar een uitgelezen voorbeeld van: je doet iets voor het milieu terwijl het je ook nog geld oplevert. Daarmee combineer je een sociale transactie met een economische transactie. Dat is een brede deal die je niet vaak tegenkomt en daardoor onthouden mensen hem ook. Misschien zorgt het niet de eerste keer voor een overstap naar zonnestroom, maar hoe vaker mensen dit verhaal horen, hoe logischer ze het gaan vinden.

Sungevity maakt precies de juiste combinatie van het economische argument en het sociale aspect. Je kunt bij elke installateur om de hoek zonnepanelen laten installeren, maar is het leuk? Krijg je goede service? Word je goed begrepen? Denken ze met je mee? Die garanties overtuigen en geven uiteindelijk de doorslag.Dat rendement laat je toch niet lopen?
Ik voel altijd het meeste voor de gezond-verstand-argumenten: je hebt rendabele, ongebruikte vierkante meters op je dak die je 8% per jaar meer opleveren dan je spaarrekening. Zo simpel is het toch gewoon? De argumenten die ik in mijn omgeving hoorde om niet over te stappen op zonnestroom vond ik om eerlijk te zijn niet zo legitiem: ‘Ik ben zeventig jaar, ik begin er niet meer aan.’ Of: ‘Ik wacht tot de techniek nog beter wordt’. Al zou je de dag na de installatie je huis verkopen, dan verkoop je je zonnepanelen gewoon mee, zo blijkt ook uit onderzoek. En de techniek wordt misschien wel beter, maar elke dag zonder zonnepanelen is een dag zonder rendement. Dat laat je toch niet lopen?

 

Versnellen? We hebben geen keuze
De generatie die nu in de schoolbanken zit en straks huizen koopt die moeten worden verduurzaamd, staan voor heel andere keuzes dan wij. Voor mijn generatie voelt het nog vaak alsof we voelbare offers moeten leveren voor onzichtbare resultaten – dat is ontmoedigend. De nieuwe generaties hebben een heel ander urgentiebesef, ze hebben geen tijd te verliezen. In die zin zadelen we ze op met een enorme last. Zij moeten veel sneller dan wij kunnen – en willen – versnellen. Ze kunnen ook niet anders, ben ik bang. Zonnepanelen zijn over 10 jaar de basisuitrusting van elk huis dat daar geschikt voor is.

Bill Gates zei het al: ‘We overschatten wat we in een jaar kunnen doen, maar onderschatten wat we in 10 jaar kunnen doen.’


De kennis, innovatie én het kapitaal is er
Het besef dat je onderdeel van de oplossing kunt zijn in plaats van het probleem. Door zonnepanelen te nemen geef je het signaal dat je mee wilt doen aan een nieuwe economie. De kennis, innovatie en het kapitaal is er heus wel om die omschakeling te maken. Draag als consument uit dat je er klaar voor bent. Als dat signaal al 1 miljoen keer gegeven is krijgen we die olietanker in Den Haag wel in beweging.

 

Elke stap is er één
Bill Gates zei het al: ‘We overschatten wat we in een jaar kunnen doen, maar onderschatten wat we in 10 jaar kunnen doen.’ Niemand had 10 jaar geleden kunnen denken dat nu 1 miljoen huishoudens zonnepanelen zouden hebben, en toch is het zo. Maak als huishouden elk jaar één duurzame stap, dan veranderen we echt iets wezenlijks in de maatschappij. Enerzijds gaan we te langzaam, anderzijds moeten we ons niet laten verlammen door wat allemaal nog niet goed gaat. Elke stap is er één. En aan de keuze om zonnepanelen te nemen hou je ook ook nog een mooi rendement over.

 

Niet iedereen hoeft een voortrekker te zijn
Je zou natuurlijk kunnen zeggen dat er van mijn 30 buren ‘maar’ 10 zijn ingestapt. Anderzijds laat dat precies zien waar Generatie Zon nu staat. Niet iedereen hoeft een voortrekker te zijn. Het eerste deel heeft laten zien een mee te willen doen omdat ze geloven dat deze techniek loont. De rest kan gewoon volgen, ook om puur economische redenen.

 

Begin met de feiten
We hebben het afgelopen jaar kunnen zien dat een deel van de samenleving zich vooral laat beïnvloeden door emotie, niet door argumenten. In die zin winnen zonnepanelen op beide vlakken: als je van feiten en gezond verstand houdt, kies je voor zonnepanelen. Als je vooral een goed gevoel aan je keuzes wilt overhouden, kies je ook voor zonnepanelen. We moeten alle toetsen van de piano bespelen om de duurzame transitie te kunnen maken.

10 jaar Generatie Zon: in gesprek met Jan Slaghekke

‘Eigenlijk ben ik mijn carrière een beetje ‘on the dark side’ begonnen’
Ik heb heel lang voor BP gewerkt, bijna 20 jaar. Mensen zeggen wel eens gekscherend dat ik ‘on the dark side’ begonnen ben – en dat is eigenlijk ook een beetje zo. Ik zou liegen als ik zou zeggen dat ik in het begin altijd al echt bezig was met het klimaat. Maar hoe langer ik bij een oliemaatschappij werkte, hoe meer ik voelde dat het anders moest. Bij BP kwam ik uiteindelijk ook in de divisie Gas Power & Renewables en was ik mede-oprichter van de tak BP Alternative Energy. Dat was echt een droom, zo konden we echt van binnenuit dingen gaan veranderen. In die tijd heb ik ook Roebyem Anders ontmoet, die toen voor BP Solar in Australië werkte; BP Solar werd onderdeel van Alternative Energy. Wij zijn goede vrienden geworden.

 

Keuzes maken
Na de bankencrisis in 2008 besloot BP, net zoals veel andere oliemaatschappijen, om hun duurzaamheidsinvesteringen op een laag pitje te zetten en terug naar de basics te gaan. En dan kom je voor de keuze te staan: blijf je en ga je dus weer de olie in, of kies je voor duurzaamheid en ga je weg. Ik heb toen besloten om weg te gaan en ben aan de slag gegaan bij Vestas, destijds de grootste windturbinefabrikant ter wereld. Roebyem was kort na die tijd al bezig met het opzetten van Zonline en ik keek af en toe al een beetje mee. Ik heb ergens het eerste businessplan van Zonline nog liggen. Toen Zonline overgenomen werd door Sungevity Amerika ben ik er écht gaan werken als Head of International en nu, zes jaar later, werken we nog steeds hard aan onze missie: “Powering lives with Sunshine”.

 

Een zomerhuisje zonder energierekening
Toen ik via Roebyem met Zonline in aanraking kwam heb ik meteen zonnepanelen op mijn zomerhuisje in Nederland laten zetten. In Engeland, waar ik woonde, kon dat toen helaas niet omdat ik een huurhuis had. En het mooie is, we zijn niet altijd in dat huisje in Zeeland maar ik heb er de afgelopen vier jaar geen elektriciteitsrekeningen meer betaald! Die zonnepanelen produceren echt als een dolle daar.

 

Niet voor het geld, maar voor de kleinkinderen
Ik heb het zo vaak over zonnepanelen en het klimaat dat de mensen om me heen soms echt helemaal gek van me worden. Sommige mensen willen er nog niet in investeren omdat ze willen wachten tot de panelen esthetisch mooier worden, maar een hoop mensen doet het ook wel. Ik heb best veel familieleden die al overgestapt zijn op zonnestroom. Mijn vader was een van de eersten die overstapte, hij is ook klant bij Sungevity, en hij zei altijd “tegen de tijd dat ik het terugverdiend heb ben ik al lang dood, maar het gaat me niet om het terugverdienen. Voor mij gaat het om wat ik achterlaat voor de volgende generaties, voor mijn kleinkinderen”. Hij is vorig jaar overleden, maar de panelen hadden zich toen wél al terugbetaald. Dus zo zie je maar dat het ook écht een hele goede investering is.

 

‘Ik heb het zo vaak over zonnepanelen en het klimaat dat de mensen om me heen soms echt helemaal gek van me worden.’

 

Verliefd op zonne-energie
Als we het klimaatprobleem echt op willen lossen, dan hebben we alle duurzame technologieën nodig. Zo veel mogelijk en zo snel mogelijk. Het mooie van zonne-energie is dat het zo flexibel is: het is snel geïnstalleerd, iedereen kan het doen en je wekt de energie daar op waar je de stroom nodig hebt. Die panelen liggen daar gewoon te produceren, terwijl een windmolen moet draaien en veel meer onderhoud vergt. Zonne-energie is dus echt een hele mooie technologie. En de zon is verreweg de grootste energiebron – veel groter dan alle andere energiebronnen samen. Als je alle energie van twee minuten zon zou kunnen pakken, dan heb je voor een heel jaar genoeg elektriciteit voor de hele wereld. In twee minuten! Je moet daar dan wel een hele hoop infrastructuur voor bouwen, maar het kan wel! Dus ik ben wel echt verliefd op solar.

 

Over tien jaar zijn zonnepanelen ook circulair
Zonne-energie gaat ontzettend hard. De International Energy Agency heeft de afgelopen 14 jaar ieder jaar hun prognoses over de marktpenetratie van zonne-energie moeten bijstellen: omdat het zo ongelofelijk snel gaat, zaten ze er steeds weer gigantisch naast. Zelfs organisaties als Greenpeace onderschatten de prognoses steeds weer.

Het is dus bijna onmogelijk om voorspellingen te doen, maar ik hoop en denk dat we over tien jaar heel goed op weg zijn om alle geschikte daken te vullen. Ook denk ik dat zonnepanelen dan esthetisch steeds mooier zullen worden, zodat het ook steeds vanzelfsprekender wordt om zonnepanelen in te bouwen. Of misschien zelfs verplicht: alles wat je nieuw bouwt moet gewoon zonnepanelen hebben.

En tegen die tijd zijn zonnepanelen ook echt circulair. Want anders hebben we het energieprobleem misschien wel opgelost, maar schepen we de latere generaties op met een andere berg afval en komen we grondstoffen tekort. Daar komt ook een oplossing voor, want het kan gewoon.

 

In de toekomst is er echt ontzettend veel mogelijk
Sommige mensen denken dat zonne-energie op de hele lange termijn zelfs zo goedkoop zou kunnen worden dat elektriciteit misschien bijna gratis wordt. Ik denk dat dit nog ver weg is, maar het is niet ondenkbaar. En als de elektriciteitsprijzen dan echt zo laag zijn, dan kun je nog zoveel meer oplossen! Denk bijvoorbeeld aan ontwikkelingslanden waar een tekort aan schoon drinkwater is. Installaties waarin zoet water uit zout water gemaakt wordt  verbruiken ontzettend veel stroom, maar als die stroom nou heel goedkoop wordt… dan is er echt enorm veel mogelijk. Maar dat is iets voor de toekomst en niet iets waar wij ons nu met Sungevity op focussen. Wij willen eerst alle naakte daken in Nederland en België volleggen met zonnepanelen.

 

Iedereen kan en mag meedoen
Generatie Zon is voor mij echt een movement. Je ziet het ook in onze missie: Powering lives with sunshine, ofwel: mensen laten leven van de zon. We hebben met opzet ‘sunshine’ gezegd en niet ‘solar’, want het begint misschien wel met zonnepanelen – dat is vaak het startpunt van een duurzamere levensstijl – maar denk ook eens aan batterijopslag, rijden op zonne-energie.. er kan nog zoveel meer dan alleen zonnepanelen!

Generatie Zon gaat ook over optimisme en het oplossen van de problemen rondom de energietransitie. Voor mij is het echt een way of being. Een movement waar iedereen aan mee kan doen en onderdeel van kan zijn. Zonnepanelen zijn al lang niet meer alleen maar voor de rijken. Wij willen zonnepanelen toegankelijk maken voor iedereen door het zorgeloos en financieel slim te maken. Iedereen kan en mag meedoen. En we hopen dat iedereen ook wil meedoen en zo zijn of haar steentje bij kan dragen om zoveel mogelijk mensen te laten leven van de zon.

 

An Inconvenient Truth heeft me doen inzien dat er écht dingen moeten gebeuren
Er waren altijd al dingen die me een beetje zorgen baarden en dwars zaten rondom de business waar ik vroeger onderdeel van was, maar An Inconvenient Truth heeft voor mij alles echt samengevat en me doen inzien dat er écht dingen moeten gebeuren. En dan moet je beslissingen nemen die daar consistent mee zijn. Daarom ben ik uiteindelijk dus ook weggegaan bij BP. Als zij opeens terug naar alleen hun core olie business gaan, dan doe ik niet meer mee. Met alle consequenties van dien. Maar dat doe je dan gewoon. President Obama heeft ooit gezegd: “we might be the last generation that can still do something about climate change”. Mocht ik ooit kleinkinderen krijgen dan wil ik uit kunnen leggen dat mijn generatie niet alleen problemen heeft veroorzaakt en weggekeken heeft, maar dat ik heb meegewerkt aan oplossingen.